ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.12.2018 15:43:23

ამოცანა: მაღლები და დაბლები

მომხმარებელი: Takop

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაvhkuh
PROB_cpp_UID49PID7_e483d0/main.cpp:1:1: error: 'vhkuh' does not name a type
 vhkuh
 ^~~~~