ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.12.2018 15:04:56

ამოცანა: აბრევიატურა

მომხმარებელი: Takop

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაbjvukgfiuft
PROB_cpp_UID49PID3_bdfdf4/main.cpp:1:1: error: 'bjvukgfiuft' does not name a type
 bjvukgfiuft
 ^~~~~~~~~~~