ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.04.2019 22:14:44

ამოცანა: უდიდესი დადებითი ნამრავლი

მომხმარებელი: omari

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int m,n,i,k,k1,r,r1,cota;
main ()
{
	cin>>m;
		
		int k=1;
		int k1=1;
		int cota=-11;
		
		for (i=0;i<m;i++)
		{
			cin >> n;
				if (n<0) {	k=k*n; r++;	}
				else if (n>0) {k1=k1*n;r1++;	}
				
				if (n<0) {	if(cota<n ) cota=n;	} 		
			
			}	
			
			if (k>0 && r1>0) cout<<k1*k;
			else  if (r1>0 && r==1 ) cout <<k1;			
			else  if (r1==0 && k<0) {	k=k*cota;cout <<k; 	}
			else  if (r1>0 && r>0 && k<0 ) cout <<k1*k/cota;	
			else  if (r1==0 && k>0) cout << k;
			else if (r1>0 && k<0 ) {k=k*cota; cout<<k*k1;}
			else cout <<k1;
			
			
			
		
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
7 -2 -1 3
გამომავალი მონაცემები
42
თქვენი პასუხი
42
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
2 -4 0 0 0 1
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
7
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
-5 -5 -1
გამომავალი მონაცემები
25
თქვენი პასუხი
25
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
-3 0 0 10 10 10 0 0 0 -7 -2
გამომავალი მონაცემები
21000
თქვენი პასუხი
21000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
-4 -3
გამომავალი მონაცემები
12
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
-2 -2 -2 -2 -2 -2
გამომავალი მონაცემები
64
თქვენი პასუხი
64
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16
-2 -2 0 0 0 0 2 2 2 -2 -2 0 0 0 0 2
გამომავალი მონაცემები
256
თქვენი პასუხი
256
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
-1 0 1
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES