ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.12.2018 20:33:22

ამოცანა: სატელიტური ფოტო

მომხმარებელი: NintsiChkhaidze

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
long long n,m,z[1006][1006],maxx,r,i,j,k[1006][1006];
char x;
int rec (long long i,long long j)
{
   if (j<n && z[i][j+1]==1 && k[i][j+1]==0)  {k[i][j+1]=1; rec(i,j+1); r++;}
   
   if (i<m && z[i+1][j]==1 && k[i+1][j]==0)  {k[i+1][j]=1; rec(i+1,j); r++;}
   
   if (i>1 && z[i-1][j]==1 && k[i-1][j]==0)  {k[i-1][j]=1; rec(i-1,j); r++;}
   
   if (j>1 && z[i][j-1]==1 && k[i][j-1]==0)  {k[i][j-1]=1; rec(i,j-1); r++;}
   
   return r;
}
int main ()
{
  cin>>n>>m;
  
  for (i=1; i<=m; i++)
  {
     for (j=1; j<=n; j++)
     {
        cin>>x;
        
        if (x=='.') z[i][j]=0;
        else z[i][j]=1;
     }
  }
  
  long long f=0;
  
  for (i=1; i<=m; i++)
  {
     for (j=1; j<=n; j++)
     {
       
        if (z[i][j]==1) { f=rec(i,j); maxx=max(f,maxx);}
        
        r=0;
     }
  }
  cout<<maxx;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10 5
..*.....**
.**..*****
.*...*....
..****.***
..****.***
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
16
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15 8
**.**......*..*
..*.**.*...*...
*.*.**.*****.**
...***.****.**.
...**..*.*.....
*****..*****..*
....**...*..*..
*.*...*.*.*.***
გამომავალი მონაცემები
20
თქვენი პასუხი
20
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 15
.*.*....**...*..*..*
*......**.....*.**..
..*....*.*****.*...*
..*..*.....*.*....*.
..*....*....*..**...
.*.....*..*....**.*.
**.**..*..*.*.*....*
.*....*****..*.**..*
..**.*.***..****..**
..*...*..**..*..*..*
........*.***.*.**.*
......*.......*.**..
**....**.*.*..*...*.
.*..*..**........*..
...**....*.....**...
გამომავალი მონაცემები
18
თქვენი პასუხი
18
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40 25
.*...***.**.*.**....**.*.**...**.......*
*.*..*...*.******.***********.*..*..**.*
**...**.********....*.*.**.**.*..*******
*..*.********...***..**.**.**.*.*..*....
....*.*..**..*.**...***..**.....**...***
...***.*..*****...***.**.*..*.......*..*
..*..***.*.***.*****.***....**.*....*...
..**.****.***......****.*.*.*.**.****.**
*....**..**....*.**.**.*....**....*****.
**..***.*...******..****...**..***..***.
....*.....***.**.*..**.*.*.**...**..**.*
.***.*...***.**..*.**.....*.*********..*
.****.***.*******.*..**.***....******...
*.*...*****....*..**.***.**.*.**....*..*
*....****.**..**.**..*.*...***.********.
*.*.**...****.**.***..*..*.***...*.*.***
.*......*.*..*****.**..****......****.*.
*.***..***.*.*.********...**.*..****.*.*
....*.****..*.**.....***..*....**.**.*.*
.**..*****.*..**..****....**.***.**..**.
*.**..*.*****.***...****..******.*..*.**
*..**..*.*......*.*..**.***..*..*....*..
..*.*..*...**.***.***.*..**..*.*.**.**..
*.*..**.*.***.*****.*...*.*..*...*....*.
...*.*.*..**....****.*.*..*...***.*..***
გამომავალი მონაცემები
117
თქვენი პასუხი
117
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
60 40
.*.**.****.*.***.*..******.**********..****...******.**..**.
*.*.*********.****.**..*.*****..***.*****..***.***.*..**..**
.**..*..***.***..***.***.**.**.***..****....**.**.********.*
**.*.**.******.*..*****.***....**.**.*...*******.*..**..****
**.***.**..****..*.**.*.*****.**..*.*.*..**.*.**.*.*.**..*..
*.****...*.*..**********.*.....*...***...****.**...*.*..*..*
..****.**..**.*...*.***..*..*.**...***..*.*......**.**.**.**
.*.*..*....***...**......**..******.*...*..*****..***.*..**.
****.**.**....***.*.*.****..*.******.****.*.****...*...***.*
*****.........*...***.*.**.**.*.**...*.***.*.*.*.**.*.**...*
*****....*.*.***..*.***......*.***.**..*.....*.********..**.
***.....**..****.***.*.*****.**.**..**...**.**..***.*****.*.
*..*.***.**.****...*...***..*.*******..**.*..**.**.....*.*..
.*.*...*...**..*.****.*****.****...****.*..*..*..*....******
...**..**.**.**..***.**..**.*.****.**..*.*.**....*****.***.*
**...*.******...*.**************.*******.*****...**..*****..
*..***.*.*.****.**..*....*..***************..*..*...*****.*.
.****.**.**..*.*...***..****..****.*.**.***..**...*..******.
**.*****.**.***..********.**.**..******..**.**..*.*.*.**....
..*.*.****.**.*.****.***************..*.***..***.*....*.*..*
.*****..*..**..***.***...****.**.*****.*.*.*****.***.*..*.**
.*.***..*.****.*.***..*.**..*...*.*...***.**.***..***.*.*..*
*..**..***.****.*..*.**..***.*...*.******..****.**..*..***..
*.***..***.****.*.***....*****.*..*.*****.*....*.**.****.**.
****.*.*.*...*****.**.*.*.****..*.*.*.***.****.***...*****.*
..*.*********.*...**..**.*.*******.**.*.*********.*..*.**...
*.**.*...*.**.***.*.*.******.**.*.******..***.****..**.*.***
****.*.********.*.***....*..*.***.*..*.***.**.*.*.*******.*.
*.*..****.**..***.*.........***.*..*..*......****.*******.**
.***.*****.*.*.***....*.*******.**..*..*..*.*..***.*********
******..*********.*.*.....*....*****..*.***..*****...*....**
******...**.*.*.*.*..****.*.****.****.*.***.*******..**.***.
.******.*....*****.**.***.*.***..*****.**...*.***..**..****.
*..*....**...*...**...*.**.*******.*.**.*..***.*********.*.*
*...***....**..*.*.***.**.*.***.**.**.***..****..**..**..**.
**...*****.****.***..**********...**....***..*..***....**...
*.*.**..********.*.**..*...********.*..*.**.***.**......**.*
*.*.**.*.....*****.**.***.*.....****..*.**.*.*****.**...**.*
.*******.*..*******..*.*..*****....****.***.**.***..*.***.**
.*....**..*.******.***.****.**..****..****.***....*****..*.*
გამომავალი მონაცემები
633
თქვენი პასუხი
633
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
80 50
**.*****....*.*.**.*..*..******....*...***..*.*.*..*.*..**..*....*.**.*....*..**
....*.*********.****....*.***...*.****..*.**.***..**....*..*......**..****..**.*
.*...**.*.*.*....*.*..*.**...*..*.*.*.**....**...*.**.*..*....*..*.*..*********.
.*....**.***....*.*.*****........*..*..*..**.**.***..**.*.*.*.***..*.**.*.*.*.**
**.*..********.***.....**..**.*.**.**.*...*********.*.*...*....**.*..........*..
**.*****......**.****.*.*.**.*.*....*..***.***....**.**......*.*.***.....*.*.*.*
*...**..*.**.****..*****..*****.*.*..*.***.******.*....*..*..***...*..........*.
..***...****.*..***....**.**..**..****.*.......*....***.***..**...*..**.*.**....
**..*.****...*.*...**...*.**.....**.**.......***.**.***..****.*.**.*.....**.**.*
...*..*...*...**.....**.*.**...*.****......*.****..****..*****..*..**********.*.
*****....*.****.**...*...*..*.*..*.*.*.****..*...**.*.**......****........**....
*..*.*.*.....*.*.**...*...**.....****.**...*..*.********.*..*.*.*.*.*...*...*..*
..*..*...*.*.*....***.*.***..**..*.*.*..***..*.*.**.**...**.****..*.***.***.***.
*....**.**.**.***.****..****.**.***..**....*...******..**.....****.*...*****..*.
.*****.***.*.*.***...**.*..*.**.***...*.****.**.*****.*.**.**.***..****...*...*.
.****.**.*****...**..*.**..*.*.*.**..*...***.**...**..*..*...**..**.....*..*..**
..**...**.*****...****..**...*..****.***.......**.****.*..*..**.***...*..*.*..*.
.**..*...*.**..*..***...**......*.*.*.*...***.**.*..*.*..*.**.**.*.*.**.....*..*
..*****.*.***..**...*.**.*.****.*....**...****..*.*.****...*.*.*..**.****...**..
****.*...**.*************..*.....*.***..*....**.*..**.*.*****......*.**.*.*.**.*
..********..**....**.*..**...***....****.*.**.**.**...**...*.***.*...***...*.***
....*..**.*.**.*.*****.....*.**..****..*...**..***.*..*...*.*.*.**.*.*.*.*****..
......**.*..*.*...*...*..*.....*.****.......**..****...*..***....*.*******..*...
*...*.*.*..**.****.**..*...*****.*****...*....**......*.*.....*.***......****.*.
..*****...*..*....***.***..*...**.*.****.**..***..***..*....****...**.*..**..**.
****..****.*****.*..*......***..*...***..**.....**.*.*.*.**.**..**.*.......*..*.
**.*.***...**...*..**.***..*....*....*..*******.**.*.***..***..*....***.*....*.*
*..**.**...*.*.*****.*......*.**..**.***.*.*..*****.**.****..*.**.*..*...**..*.*
...**..*...*.*.***..*...*..*.**.****.......****.**...*.*.........*.*.*..*..**...
*****..***.***.**...*.....*.**...*.*.*.**.***.*...**...*...*.**.***..*.*.....*..
.*.**.*.*....*...*.*.***..*.**.**..*.....*.**..*.....*.**.****...****..**.*...**
*..**.*.....****...*...***..****..****...**..**********...*.*...*.....*****.*.**
**..*.*....**.*.**.*.*.**.*...*.*..*......***..*...*..*.*.....**.*.**.**...*****
**...**.**.*...**...**..**.*...***...*....*.******..**..*.*.....**..*..**.*.****
.***.***.***.*.....*.*.*.*.**....*.....*******...**.**..*.*.*..*.....*****.**..*
**...**.***.**..***..**..*..***..**..***..****..**.*....****.*.**...*.*...*..*..
.*......**...**..*...*.**.**..*....*.*..*.*.*....*****.*.....*......**.*.*..*.*.
***..*...**..*.*.*...*****....****..*.***.*.*....*.......*.**.*.*...*.***.*....*
..*...****..*.***.*.****.*.*..*..**...*..***.*..*.*****.*.*..**...****.....*...*
***.*..**....***....*..*.......****..*.*.**.*...**..*.**..**.**..**.**...*.*.*.*
....****..**.**..*..*.*.....**...**.****..*.*..*.******.******..***.***.*..*.*.*
*...*...*.***.***.*.....**.*...*.*.**.***.**.*...**.*...**.**...**..**...*..**.*
...*.*.***.**..***..*.*...*.*.****..***..*.**......*...*...*...**...***********.
**...*.****.*....**.....**.......*.**..*..***.*..***...***.*.....*.......**.**.*
..**.*****.****.*.*.*.**...***.**.*.*.****.***.***.*....*..*.*.*...*..*.**.****.
*.***.*...***....*.*.*.***.........*.*.***.**...***.****.**.*..***.*...**....*..
*...*..***...**.*..**...**.*....****...*.*..*.*.***...**...***..**.***..*..*....
***.*...*******..**...*..*..**.***.*****.*.**....*.**.***...**.....*.**.*..*.**.
..****..****.**.*....**.*.*.**..*.*.*.**.*.*.*****.*..*.**...*.***..**......*...
*.*.....*...***......**...****.*.**..*...*...**...**.*.*..*..*.**....**.........
გამომავალი მონაცემები
183
თქვენი პასუხი
183
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
80 100
...*..*....**.****.***...*.*..*.***...***.*...*..*.**...***.**....*..**.***..*.*
.***.**.******.*****.*....**..**..*.****.*..**.***.*.*..*.*.**.**.*****.**.*.*.*
**.*.*.*.*.*....*.....*..*.**.*.******.....*.*.*...*..*.***...*****.........*..*
**..*.**.......**..********..**.........***.**..*.*..*.*..**.**.**.**...**.*...*
......**..*..*...*....*..**..******..****.**......******.**..***..*..**********.
..*......*...**.**.******.*...**...*.*..****.***....**....***..........****...*.
...***.****.*....**..*..*.*.**....*..*...........**.**....******.*.*.*.*.*.***..
...*....*..*....*******.....**.*.*.....**..*..**.*.*.***..*..**..**...*...**.***
..**..*.**.*..**.*..**.**.*...*.*.*......*..*..***.**.*......**...****.*.*....**
.*.***.**.*...*..*..*....**.*...****.**.*.**.**..********.*.*.*.******.***....**
.**.*.***.**........*..*.*.*..*.**.....*.*..**......*.........*...***..**...*.**
...*.*.**..*****..*...**.**....*..***.******...***...*...*..***..*.***..**...***
***.*****....*.........*....**.*...*.**.*****..*....**....**..*..***.**.......*.
.**..*...*.*........**.**...*...*.*.*.***......******..*.**.....**.*..*.***....*
*.*.*.......***.*..*.*...*.***...***..*.**.**....**...*..**..*....*..*..*...***.
..*.....*...*.***.*.***..*****....***.**.*.*.*..*....*.**.**...***.***..***.....
**..******...****.*.***..***.*..*.*.**.***....*****....*...******..**.*...**.***
.*.*.*******..****.*.********.*.*.**.....***.....**..**.*..*.*..**.......*.**...
****...*.*..*........**..**..*....**.****..******.*.....*...****.*.***.**...****
*..*.**.*.*.**.**..**...*.*****.*******...**.***.****.****...**...***...*.******
...*******..****..*.*.***....**.*....**..**.******.**.*.***.*..*.*.***.**......*
*.**.*.*.*.*..*.******.***.******..***.*.**.**.*.....*.***.*.**.**.*..**..*.*.*.
**.*.******.*.*...*****...******.*.*.*.*..****.*.*...**.***..*......***..***.*.*
**.*.****.***.....*.*.*.**.***.*.*..*...****.******..******..***..*.**.****..**.
**.**.*...*.*....*****....**.**.....**.*..*..*..*.*****..*****....****....**.***
**.*.*.*.***....**....**.*.**..**..*.***..*.*..*.***..****..*.**...*...**.******
.**.**.*.*..*.****.*.*..**.**.**.*....**.**.**..*.*.*..*****.**.*.*.*.***.*...**
.*..*.*....**....***..***.....**..****...*..*....*......*.*.*..*.*.......*..**..
*.**.*.*..*.***.....*...***.*.*...*....***.*..**..**.***...*.*.*...*.**..*...*..
.***...***.******.*.*....*.*.*.*.*.**.*..*...*.*..***.*...*.*.**.*.*.*..*....*.*
.*******..........*...*.**.**...*.*...***.*.*.*...*.*..**.**.*..**.*..*.**...***
**...***...**.**.*.*.*.**.***.*.**.**..***..*.*.******.***.*.*..*.**....*......*
*...*.**.*..********..****.....****.**.**.**.....*.*...*..**.***.****.***.*...**
...****..*.*...*......*..*..*.**...****.....**.*....*....*.*..**...**..*.*....*.
***.*..**..***.*.......*..*.**..*.**..**..*.**....***.*..*...******...*.*....***
*.*.*..*..****...*****.*.*..*.......*.*..*....*...*....**..**...*..******..*....
....*.*.*.**.*.**..*..*..*.**....****.***...****.....*.**.*...*..*....****.***..
***..***.*....**..*..**.**..*....*.**.**...*.**.**.*..*....*.*..*...*..*..*.*..*
....*......*.*.**..*****..*.****.*..*****..***...*...******.**.*.***....*.*....*
....*....**........*.******.**..**.*****..**..**..*.**.**...*.**.*..*..*.*..*..*
..*.*....**..********.**..*..*.*..*...**..**.**..*.*..**.****.*.*....*.***.*.**.
...***.******.****.**.*.*...*.**.*.*.****.***.*.**.*.****.**..**.**.*..***...***
..***..*.***..*.*.*.*.*...******..*.*..**....*.**....***.**.*****......*****.*.*
*****..****..***.*.**.**...*.*****..***.*...***.**.*..*..**..*.*..***..*..***..*
...**.**..***.*..****.**.*****.*...*.**.*..***.***.....*......*..*.*.*..**.**.**
.*.**...*.****.*..*..***********...*.**.**.***..*..*..****..*.........**.***.***
.**..*..*...*.*..****....*..**.*...*.**...*..*....***.*.****....********.*..***.
*.*...**.***.....**.**.*..*.*.****.*.*.**..*..**..*.**.**...*.***....**.*.*..*..
..*.*..*.**...****...*..**..****..**...*.******.*****..*.*.***.*.***......*.*...
*.....*..**.**....***.*.....**...*.*..******.****...*.*****....**.**.*..***..*.*
**..*.....*.**..*....*.**.....*....**.**..**.*.*....*..*..*..*.......*.........*
*.**.*.*.**.**....*.*..*...**.***.*..*..*****....********..**..*...**.*...*..*.*
...*.**...*..****.**......*..*.*.****....**.**.****.*..*.****...**.*.*.*..*..*.*
..**.....*....*..***.****.****..***.**.*.*.*.*.***.*...*..*..*.**.****.*.**.*.*.
.*....*************..*.....*..*..**.*.***..*.**..**.*.***.....*.**.*.*****.*....
..*....*.***...*****..**.**.****.*..*..*.*.****...*....*....*.*.***...*...**.**.
..***..****.**.**.*.****.***.*.**..*....*...*.*.*..*.**.****...**.*....*.*.****.
...*....*...*.*.*..*.*..***....******.....**.*..**.*****..*..**.***.***...**.*.*
..***.**....*...*...***.*......*..***..*..*.**.***.*.***.*....*..**...**..***.*.
**.****.**.***..**...***...**.***..**.*..**...*.*.**..******...*.*****.****....*
.*.....*..**.*.*.*.*.*....*..**....*..*******..**..*......**.****....*.......**.
...*.*..*.**.*..***..*..***.*...*.*....**...*.****.*....*.*.**..*.**.*.***.*..**
*....*******.*...*.**.*.**.***.***..*.*****.*****.*.***...*.*****.*.*****.*..*.*
...*.*...**.*.*...****..**.*.*.*.*....*..***.**..**....*.*.**..*.***.**.**...**.
..***.******.*.....*..***..****.....*.**.**.*****.*****.**.*.**.*****.*..*****.*
.**.**.*.*****.**...**..*...**.*.********.*.**.**.**.*.*...**...****.*****....*.
..**.***..****...*..*.*...*...***......***.*...**.**.......*.*...*.*.*.*..*..**.
.*...*.*..*.****...***..*.***...**.***.**..*.**....***...****..*....**.***....*.
..**.*.*.*........*.*****...*......***.*...*...........*.**..*....*****.....*...
****.***.*.*****.*....*...***.***.**.*..**.*.*.**.*....*.***...*..**..*......***
......*.......*..*..**....*.*.*...**.***.*..***.**..*...*.*...*.*.*.....*.*..*..
*******.*..*.....*..*....***..*.***.*..***.**...*.**..*...***.****.**.**.***..**
....**.*.**.**.******...*.*.*.*...*........*.**..*.**..*.***.*....****.***.*..*.
*....**...*****...***.*****..***.*.*.***..**...****.......*.**...***...***..*...
....*.....**...*****.....*.***..*.***..*.*****.****...*.....*..*.**.*.*.**.***..
*****.*.****...*..**.**..**.*..**..***...**..*.*..*.*.*...*.**.***...***..*..*.*
.*.**........*...**.*....*.*.*.*.**.*.*.*....**..*.***.*...**.*.****..*.******.*
.****....**..*****..*.*.**.*.***...**..*.****...***..**..*...**....*.*....**.*.*
**.....******.****..**.*...*.**.*.***.**..*......*...**...*.*.*..*.******..**.*.
.*...**.*..*.*.*......*.**.*.....*****..*..**..******..*...**.**.*.****.**..*.*.
***..*...***..*.**...*.*.*.....*.*...*.**...****..*....**..*..*..*****..**.*....
.**.......*.*..*******..*.*.*...***...**.*.***.**.*****..**.*..****.*..*......**
.*.*.....*...*..*....*.....**...*.***....*....**.*.....******....**....**..*..**
*.**....***.**.......*..*.**...*..*.*****..**.**.***.*.*.......**..*.***...*....
*..*.**.***...**......*..***.**.***...*...**.**.*..***.*.**.....*.*.*.****.*..*.
....*.**..*..*....*..*.*.***.***..*....***..***..*.***....**....*...**...*...*.*
.*.***.*....*.******.*******..*.*.*****..*..****...*..*.**.****..***.**...*.***.
...*****..*....**..*.*..*..***...**.**.***...........*.*..*.*..**....***..*.****
..*.*.**..*..*.*...*.****..*****..***.*...*..****..*..*.***...****..***..*.....*
*....******..*.****...*.*.**.*.****.*.....*...**...*..*.*.*.***.*.**.*.....**.*.
*.*...***...*.*.*...**.........***.**..**.**.****....*.*.*..*.****..*..**.**....
***...*..*..***..**..****..*.**.*...*..*....*.**..**.*.******.**.***.*..*..*..*.
.***.**.**.**.*.*.**...******.******..**.**..***.*...**.**...***..*.**.*......**
*..***..*.*..*.***...***.*....**.*******.**...*......**...******...****......*..
***.****.****.*...*.*.**.*..*.*****.*.****....*....***..*..*.**...**.**..*.****.
.***.*.*...*..*.**.*....*.....****...*.**....**..*...*******.....**..*..*.*.**..
***......*.*..****.*****..**.***..*.****.****..****.....****..*...*...***..**.*.
....*.**.*.**...*.*.*..*.*...***.*....**.*..**.*******.****..*.*..*.****.**.....
*.*....*..***..*...***.*.**..*..**...**.*.**...*...*....*.......*..**....*..****
.****..*......****.*.**.*.**.*...*.....********..**.****.*.***.**.*..*...*.*..**
გამომავალი მონაცემები
160
თქვენი პასუხი
160
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
80 200
..*.*.*...*...****..*.****.***...***..***...******..*.*...**..**.***.*.**..**...
*.***.*....*.**.*..*..*.**......*.****.**.....****.****.....*.*......*.......**.
.*...***..*...*.*.*.....*.*.***..**...*.*.***.*...*...**.....**....***......*..*
.*..*..*...***...**...*.*....***......*.**..*.*....****...*..**.*......*.**.....
*..*.......*.*.**.**....***...**...***.**...*..*.....*..**.....*....**.......***
*.*.***..*.*...***.**.***.....***..**..***....**.*....*......**...*..**.......**
***.*.*......**...*.***.*....**.****...*.****..***..**...*..**.....*.*.*.***....
.**...*..*....****......****.....**.*.*..*....**.*..*..***.*.*.*..*..*...**.****
*....**.**..*..*.*.**..*.*.......**.*...**....*.*......*....****..*...**.*.*....
*******..****..*...........*.*...*.*..*.....*..*.......*.*.**...*..*.*..**.**.**
..***...*..*....*.*....*...*..**..*****...**.**.*..**.*...**.***...**.*....*.*.*
.*.*...*.***.*.**..*..*.*..***.*..*..***..*..**.*.*....***.*...*..*........**..*
.*...*..**...*..*.***.*.**....*...*.**...*..*.**..........*.**...****.*....*..**
*....*..*..**..*.*...*****..*...**.**..**.*..*.*.****..**.**...**...**.*.*..*.*.
*.**.........*..***.****.*.**.......*..**.**.*..*..*....*..*......*...*.*..**..*
.*.******............*....*...***.***..***..*.***..***.....*.**..*****.*..*.*.*.
.*.**.*..*...*.*****...*...*.*...*..**.***.*..*...*..*...**.**..****.*.**.*.*...
.*...*.*.*.***....*...*....*...*.*.*****....**..*.*.**...*....****...*.****..**.
**.*...**..*.*.....**...*.*.*.*..*.***.*..**...**..*...*.......*..*****...*.*.**
..**..**.....*.*.*.**...**.*.**....*.....*.*..**...**...*****....**.*.*.**.**..*
....*.*.*......**.*....**..*.*...**.**...*.***.**..*.**........**..*.*.**.*****.
..*...******...*.*.*.....*...*..*.***.*.*..*..*.*.***..*.....*.*..**.*..*.*..*..
..*.**.*..*..*..........*.*.*****.**.*.*..*..**...*...*****.**...*.*.****..*.**.
*..**..*.*..*..**..***...****..*...*..*..........*.......*..*..**..*.*....*....*
*.*.*.......*..**.......*..*.**.**.**.*..*...*....*.*.....*..*..**..*..*.***.*..
*...**.*.....*...***.*...**..***...*.****...**..*..*.**..***..*..**.*..*.*....**
..*.*..**...*.*.**..*..***.**...*....*.**..*..**.**..**..*.*.*...*...*.**...***.
...**....*....**.....*.....**.*.*.*..*.*...*..*.**..*.....****.**..**.*..*...*..
......*.**.........*.*.*.....*..*.*.*...**..*..**....*.**.*.**.**.****.**.......
.*.*.......***....**...*..****.**..*...**....*.....**.*.*..**.**..*..*..***..**.
*..*..*..*.***..*.*..*.******.*..**...*...*..***...**..*....*..***....*******...
*......*.**..**..*..*...**..******.*...*****.......*..*.*..*.*..******...**.*..*
.**...**.**.*..*.**.**...*..*.**.....**.......*..*.****.*..****.......**..**.*..
*..***.*.*..*****..*..***..**..**.*...*..*.*.*.*....***..**..***.**.*.**..**....
....*.*...**.**..*.....**.........***..***..*.*.*....*...*...*....**...*..*****.
...**.***.*..***..**.*.*.*......*...*...*.....*.*..*..**..**.*.***..**.*.*.*.***
*..******.*.*****....*..*.**.**....*.***....**.......*..*.*.******.****..***.*..
..*.....**.*...*...***..*...***.*..*.....***.****.*.*..*..*.......*..**...*..*..
...*.****..*.***...*.*..*...**.****...*.**..***.*...*...*.**..*...***.....*.*.*.
**.**..**..*......*...**....**.****.***.*.*.**.*.**.........**.....*..**.*.*.*..
.*......*...*.*.....***..*..***.*....**.*...*.***.**..*.**.**..*....*..*..*.....
..*.*.*..**.*.*.***.***..*...*..*....*.*..***.*.**...**...*.**..*..***...***..**
..*.**..**..**.*.*.*..*..**....**...**.****.*.*..**.....**..*..*..***....**...**
.**.*.........**..*..**..*....*..***.**.**..***..**..***.**.**.*****..***...*.*.
.*.**..**.**.**..*..*****...*.*****.****...*.*****.**..***..**...**......*..*.**
.***....***.*.*.......*..*.**..*..***.****..*..*....**............**..*...*.**..
...*..*.*..*.*..**...*....**....*..**....**..***.**...**..***...*.......****....
....*.***.***...*..*.*..*.....*...*..*..*.......*.*.*.*..**.***.*.**.**.*......*
*.**.*..**.......**..*........*....**.*.***.*.*.**.**.**...*.****..*...*...*****
.*..*...*..*.****...*.*.***...*.*..*..*.....*.*..**...***...*.*.****............
..............*...........*..*.*..*****...*.....*.*...*...*....*.......*..*..*..
.*.*.*.*.**.*.*...*.*..*.*.*.....**.*....*..***....*..*..***..*....*..*.*.......
***.***.*..*.**..*.**..**....***.***..*....*..........*.*.*.*...*.**...***.***..
*..*....**.***.**.........*..*..*.***....**......*.*..**....*..**..******....*.*
....*...*..*.....*..*..........****.*.....*.****....**.***..*.*.*.**...*..*....*
....*..**...**.**...*.**.*......*.*.*.....**..*...**...*..*..*..***.......**.***
..**.*.*...*.***.*.****...*....*......**...*...*.*.....*..****.*.*..........*..*
***.**..*..*...*....*.**.**.*..***.......**...*.*.....*..*.*****..*.*.....**....
.*.*...*...*.....*....**.*..**.*.*...***...*..***......***..*..**.**.*..*.*****.
.**..**..*..*...*..****...*.***.........*.....**....*..*.*.*..*.*..*...*....**.*
*...*..*.**.......*..**.*...**...**..*....*.*..**.*.*......***...**.*.**.....*.*
****..*.*.*.*....*..*....*...**...**....**..*...***...*..*..*...*...*....*...**.
*.**.*.*..*.*......**...*.*...*...*.**..*..*..*.*...***..*.*.**....*..**....*.**
...*.**.*.**..******.*.*.*.**..*****.**..*....**....*...*****...**.*..*....*.**.
****.........*.....**.*.**.**.**....***..******..*.****.....*...*.*.*..*.*.*.*..
.**.*.*.*....**..*.**.......*..*.**.*.*.......................*.....*.*.**......
*.*.....*..*....*.*.*....*...*...*......**...**.*.**..*.**.**...*..**.*..***.*..
*.*.**...***.****..**..*.*.**.***...*.*..****.*.**..*...*..*....*.**...*..*....*
...**..*....*****.*.*..........*.*..*..**.**.*.**.*****.*......**.***...**..*...
*.......**..***..*....*.***.*....***.*..*...*......*.**.....*...*..*.**.**..*...
*.....***..**.....*..**..*.......*.....*.....**....**..*.....*..*.**..***...***.
.**.*...**..**...***.**.***.....*..*.*..**.......*....*..**..**.....****...*....
.*.....*..*..*.......*......*...*.**..*...........**.....*.*.**.....*......*...*
....**....*..*..**......*.*..*.*...*....*...**..***...*...*...*...*..*....****..
..*.....***..**.***..*.*.*.*...**..*.*.....***..***..**.....*.*....*.........*..
...***.*.*..*.....*....*****......**.**.*.*.....*...**..*....**..**....*.**.****
*..*....*..*.***.*....***.**.....**.*..*....***..*...*...*....*...*..****..**.**
*....*.*.***......*...**.*.....**.....*.**.*......**...**..********..*..........
..**.**.*.*....***..**.**..*..**....**..*...*..*..*.**....*.....**.....**....***
..*..*.***......***.*.**.*....**....****...*..**.*.*...*.....**.*..***......*..*
..**....*...*.....**...*.*...**...*.*...**.*..*...**.***.*.*.**...*..*.*...*...*
.....*.****..*.*.*.......*..*..*..*..*.****....*****..*...*....**.*.....**...***
.........*...**..*.**.**.......****..*.*....**..*.*........*..*.*.*......*...**.
.*.**.*........***...*...*..*.**..*....*.*...*.*.**.*.**..**..*......*.*...*..**
*..*.*...**...*.*......*.*.**.*.*.*.*.**..*..*.**.....*.*.****.........*......**
*...*...*.*...*.***.....***....*..**.*..*.**...*.....*********.**..**....*.**...
..*.***..**...****........*..*..*...******.**..*.*...*...**...**.*....*******...
*...*...****..*.****..*...*.*.....**...*****..*.*..*.*.**......**..****..****...
.*.*.*......*..****...*....*....**..*.****.**..*..*..*...*....****.......**...**
*......**....**......*.*....**..**..***.*.......**..**.*.***.*.***.............*
*.*..*.*...**..*..*....**.*..**...*...*.**...**..***..****.*...*.......*.***..**
...*.*.**..*..*..*.**..*.*.***.*...*......**.*.*.*****..**......*..*.*..***..*..
****.*.*.*.*.**..*.....****..........*..*.*.........*.*...**.***.......*..*.....
......****.*.*.*..*..****...***..*.****..*.*....*.*.**...*..*.*.***...***.**..**
*....***.*....*.....*..*.*.....*.*.***..*...**.*.*.*.**...*......*..*.**.***.*.*
.*.*.*..**.....**..*..*.*........**..*.*....*..*......**.*..****.*.**...**..*...
*.*...**..**...*****...........*......**...*..***...........*.***...****...*..*.
..****.**.*******.*..*...***......*...*.*.*.....**.**..*.*****.**.*......*******
*.**...**.**.......*..*....***....**.******.*.**....**....**..*.....*...*..**...
*.*.*....*****..***.*.....****..***.***....*.....*.........*...*...*.*....***.*.
..**.*..**......*..*.*.**.*...*.**...*.........*..***.*....**....*....*.*.......
*.*.*..*****..*...*.**.*..***.*...**.*.....**.*.*..***.*.*..**.*.*.***.*..*..*..
.*.*.......*.*...*...****..*..**..**........**.**...**..**.**.***..*..*.......*.
**...*...*..**.*...*.**....**..*...***....*...**......*****.*..*.*.*....***.*...
*******.**...*.**.*.....*..*......***...****...***...**.......*..*...**.**....*.
*.*..*****..*....**.*.*.*..*.*.....***..**...****.*..****..**...*.*.*...*.**.*..
*.***.*.**.*...*...*...*.....*.**.*......*..*.....**..**..*.**.**..**.*...***..*
...*.**.***...*..*..**.****.***..*.....**.**.***.*.*...*...*........***.*..**...
***..***...****.**.*..*....*.*.*.***..*...**.***...*.**..**..*..*.*.......*.***.
......*....**.*.*..*.*.*.*.**...**....*....**...*..**.*......**......*.**.....**
.*..***.**..*...*.*..*........*..***.**.**.*.*.*.....*..*.***.*.*.*..***.*...*..
..*.*..*.*..**...*..**.*.*.*.*........*.*..**..*...*...*.*.***...*.***..*.**....
*.***.*..*..**...*..**..........***...****..*.*.**.*...*.*.....***....**..*.*..*
*.**..*.**.*.......**.*...*.*..**.***.*....*.**.**...*.*****..*.*....**...**....
...**......*.*****..*.*..**....*.**.***.***.........*.....**.**..*...*.*****...*
*.*.*.......*....*..*.*******.**..*.*.**.**..**..*.....**...*.*..**.**.**.......
...*...*...*....**.**.**.*....**....**..*...*.*...***.*...**.*****....*...**...*
.*...*.*...**.**.....*..*...**.**..***...*.*...**........***.***..*.***.*.*..**.
..*******.*..*..*.*......**..*.**.*.***..**..*.*****.*.*.*...*..*.......*.......
**.*..*****.*.******...*..*.....**.*........***...*****..**..*.**.****.**..*...*
.*..*.*.*......*...*......*.***.*...***......*...***.*..*...*...**.*.**.....**..
....*......*.*.**...*.....*........**......*.*.*..**...*.***.*....*...*.*.**.*.*
.****...*.*..*.....*..**....*.*****.*.****.*..*....*.*.....*.*.**.**..*.*..*.*..
.*.*...*******.*..**..*.........*..**....*..*.**..*..*.....*.*.****.*..*.*.*.*.*
..****.*...***.*...*...*...*....*..*..***.*.***.**.*..........***.***.**.*...*..
.**.*........*......**..*..*.*.....***..*..*..*........**..*....*...*.*.*...*.*.
.*.*.*....*.*.*.**....**.*.****.**..**.*........*...***..****.*..*.*........*...
.......**.***...*....*..*.......*..*.*..***.*..**..*.***....***........***...*..
*..*.*....**.*.***.*****..***..*..*.*....**.*.**.*.*..***..*.**..*...*..*.*..**.
........*..**..*.*.*.....***.*..*..***...**..**.**........***.*..**.*....**..*.*
.*.*.*.***..**...**.*..**.**...*...*....*.**...*.....***.*....**.......*...**.**
**..**.**.*...****..*.***..**...**.*.*...*..****.****....*..***.*..**.*.*******.
..*.*.*.*.**.*..*....****..*.......**..*****.....*..**..*.**.*....*...***...*...
..**..*.*......*...**...*.*.*.*.***..*...*..*..*.*..*.***..........*......*.**.*
*..**....**.*...**.......*...*...*.**.****..***.*...*.**....**.**..*.....*.*..*.
.*..*..**.*.......**.*...***..**.*.*..*.*.*.....**...******.*...***..*..**.**...
..*..**.*..*....**.*..**.*****....**.......*..**.........*......*...****...***.*
****.*...*.**..*..****.*.*.**.*..*.**.*.**...*..**...*..**.**...*..........*....
...**..*..***.**.**.*.*.**....*.**...*.*.*..*..*.**..**..*.*.*...**.............
.**..*..*.*.*.**..**.*..*..**..*....*..*..**.*.**...*.**...*...**.**.......**...
*.....*.***.....**.....*..**...**...**.****..*......*......*...**.*...*..*.*....
**.*...*****......**..*.**.****...*...*.*.*..**..**.....*....*.**.*.....***.*.**
.....*...*..*.*.......*.*****.**..***....**..**.*.**.....**.**....*.......*.....
...*....***.***.*..*...*.**....*..*..**.....**.....*.*..*.....****.*****...***..
....*..**.*.*.**.*...*.*.*...*......*.**.*.*..**...*.*...*..*...*.**.*..*.......
.*.*..*.*****.***...*...*..**.....*.*.***.........***....*.*.**..*..**.**..*...*
..***.*.*..*..*.*....**.*.........*.*.*.......**..*.......*..*..*...*....****..*
*.*...**.......*.*.*....*.*....**..**..*.*......*..*.***..*.....**.***.....*.*.*
...........*.....***..****...*...*.***....***......*......**.*.*.*.*.**....*....
...*..****....*..**.*...*..*.******.***.***..*...*....*.**.**.*.*.......**.*....
***...***....**.....*....***..****.*.**.*..*.*..*.**.*..*.*.......**....*.****.*
...*.**..**..*..*.*****..*....**..**...**...*..**.....*.*.......*.*.*.*.*..*.*.*
.....*.**.*.*...*.***..*.**.******.*...**.*...*.*..**.**..**.*.*.**..*.*.*....*.
.*.**.*.**...*.**..*.*.*....**........*..**.*..*...***.**.*.....**.........***.*
.*..*...***.*.***..*.*..*..*..*..*....*..***....*....***....**..*.**...*.......*
**...**....**...*.*..***...*......**..*..*..*...***...**.*.*..***.****..*...***.
*.....**...*.*....**.**........***.*..*..*.*.*....*.****.**.**...**.*.***.**...*
.............*..*...*.*..**.**....***.*....*.*..****..*...*.*..***..***.*...*...
****.*.*.*....*......***..*.*.*.*...*.....*.....**.*.**..***..*....*...*****..**
..*.*.*..**..**...**..***....*....****..*..*....*.......*.*.**.*..*.**....*****.
....*..*......***..*.*.***.*****.*..*....*.*....*.**.....*..*.*.*.**.......**.*.
..*..*....**.**....*.*.*.****.**.*.****.*..*.****....*...*...*.*..*.*.*.*..**..*
..*...***......**..**......*.**..*.*..****.*....****........*..*...***..********
*.*..*.*....**.*...*.*..*.*....*....***.....*...*****..***..**....*.*...**.....*
.**..**.*..***.***...*..**.*.*.*..*.*.*.*.......**..*....*.*...*.......**.*.*.**
................**.*.......***..*.**....*.....*.**.***.*.*.*.*.....*..***..*.*..
..**..**...***....*.....*.**.*..**..**..***..*.**....*.*.**.*.*.****.*.**...*.*.
*.*.....*.*.*.****.*.**..***.*.....*.**.*...**..*...****.*...*.**.*...*.*..*.***
..*....*.*..***.****.*.**..*.....*...*.*..*..***..*..*..*.......*..*.......**.*.
.*.*..*..*..**..*.*.**.*.*.....**.*....*........**..**.*..*.**.*.*....*........*
.....*.******.*.......*..*.*.*...*.*...****..*.*.**.**..*.*.*...**.*........*.**
..****..***.**..*.....*.**....***.*.*.**...*.**...*.**........*****.......**...*
**........*..*..*.....**.*..*..*..*****.*...*..*...*.*..**.*...**.*.*.*...*.*...
**.*..*.*****...**.**.*.*..*.......*....*...*...*.*.*....**.****.****.*.*......*
.**.......*...**....**..*..*****...*...**.**..*......**.*.**...*.***....*.**..*.
*.......*.***..**.*****..*.*.*..*..**...*.....*........**..............*..**..*.
.*.****.*..*...*****..**.*..**.*...*..**..*.**.*.**....*.****..**.**..*....***..
**.*.*.*..*.*.**.**..*..****..***.....****......*.**.*.*...**..****.....**.....*
....**..*..*.**.*..**.**.*.*.******...*..*.....*..*..**..**...***.*....**.*.*.**
.****...*...*....*..****...*.**....*..**...*.....*....**.**.**................**
***.*.****..***...***..*..*...****..**.*...**.**....*..*..*.**.......*...*.*.*.*
**..*....****..**.**.**.*.*..*****.**.**.*...**..**...*.*...*..*..*.*.***.*..**.
***.*.*..*..*****..**.*.*..**..*.***.*.***....*.*.*..**.***..****...*.*.*.**.**.
.*..*....**..*..******.*...*.*...**.*..*.**...***...**.**..****.**.*..***...*.*.
*...*....*........**..*....*.**.***..*.*.*.*.*...*...**..**.*.....**...*.**.*..*
..*.****.***..*..*.....*..*..*..*..*...*.*.******.*..*.*.**********..*..*.*.***.
..**.*.*.***..**....**.*.*..*..*.**....**..*..***.*..**..........**.**........**
*.*..**......**.*.*....*.*.**..***.*..**...*.*..**.****..**..*.....*.*..*...*...
......*.*....****.**.....**.**...*.*..*.*.......*..*.*.*.**.*..*..*.....**...**.
**..*...*****..*....***...*.*.*.....****...*..**.*..........*.....*.*.*..*.*.**.
..*...***.....*...*.**.*.**..**.**...*.*.*.......*.**.*.*.*...**....**.*.*.....*
.***.*...**.**.*......***.**....**....**.*.*..*..*....***..**..*...*.....*......
..*....*.*.*.***......**....*......*.*.***..*.*.......*.....**...***...*.*...*..
.****....****..***..****..***.*.*.*.*..***.**...****.**..*.*.....*..**.*.**..*..
........*.**.*.*..*.....*...*...**....*.....*.*....*....*..**..**.**...*.*..*..*
*.*..*.*...****.*.***.*....*...*.*..*..*...*...*.....*.****.*.**..***..**.*.**..
*.***.**.*****.*.*.*.**.**.*...**..**.*.*.*...***.......*.**.*.**...*.*...**....
...*..*..**...*.....*..*...***..*.........*.*.*....*..*...*..**..**.....***.*..*
*.**.....**.**.....**.*...**..**...*.*...*..*.**.*...**.*.*..**.**.*.*...**.*..*
...***.*...*.***....*.*.***.*..****....**..**.**...**.....**.*..***.*.**.*.*...*
გამომავალი მონაცემები
60
თქვენი პასუხი
60
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
80 600
..*..*.******....*..**.****..*...*...**.*....*..*...**.***.*.......*....**.**...
.*.*.*.*....***..**.....*...****.*..***.*..**.*..*.*...*.***....*...**..**......
..**..**..*..**..*.*......***.....***.*.*.*.*.*....***.*..*......**..****.*.*...
..*......*..*..*..**.**.....*.*..*..**...*.*.*..***..*...*...*...*.*.*....*.....
*.*.*.*****..*.****....*...*...*.*.*...*....**..........**.**.***.*...****.*.*..
..**..*....*....***...*..**.*..*.*.***.*.**..*.*****.*.*..**....**..*.*..*..*...
*.***.*....*.*.*.****...***.*..**.*.**.**..**..*****.***....**..****...**..*.*..
***..*.***.*..**...*.*.**.....*..**..*.*......*.**.*.*..**..**.....*..*.*.*..*.*
*.***.**...*.*...*..*.*.*.*....*.*.*..*.*..*...**...*.*...*....*.*.*....*....*.*
*.*.***...***...*.*.*****..*.**....*.*..*..........*.....****..**..*.***.*.*.***
*.....*****.*..*....*.............*.*.*........**.....*..*..*.***.....*.*.**....
*****.....***.**.*..**.......*....**......*..*.*..**.*....**.*..*....****.*.***.
.*..***..*.**.*****.**.*..*.**....*.*..**.*...*..**...***.*.***.*...*..**.*.*..*
*...*..*.....*..*****....*...*.*.*.*.......**.......*.....*....*..**..*..*..*..*
..**..*...*..........*.*....*.*.**.**.***...****..*..**.*.*.*..**......*****...*
*.....**....****....*.**..**.*...*....**....****....**....*.*.**....*........*..
....*.*.**.....*..*..*.*...*..*****..*......*.........*..*.....*.**.***....*....
***...*...***.*...*.*........*.*.*...**......*.......*....*****....*.*.*..******
*..***....*...*....**..*.........*.**.*.*.*.*..*..*.....*....*...*.*.....***..*.
*.*.**.*.*..*.................*..*....***.....*.*......*...*...*.*..***.*..**...
..*.....*........*......***..**..*...****.*.**......*..**..*.***.*.**..**.****..
..*.*.**..***........*.*....**.***.***...*.**...*.*.*...***...***.....*..*.....*
.....*..*...**...*.*.***..***.**..*..***..**...**...*.**.*.**...**....**...**...
..**...**.*.**.*......*.*...*..*.......*...*..*.*........**..*.**.*..**..***....
*..*..*..**...*.....*...***..*.......****......**..*...**......*..***..****..*..
*.*...**.*****....*..**.**..***......**....*....**.**...*..*.**..*...*..*.**....
..*.*..*......*.*.**...*..***..*..*..**..*..**.***.*..**.***.*.*....***.*...**.*
..***.*...***..*..*..**.*******...*...*....**....*...*.*..**..**.**.....*....*.*
..*.**.*****..*....*.***..**.*..*.**.*.***.....*.....*.......*..*.**.*..**....*.
...*........*..*.**..*......*.**..*****........***..**.***.**..***.*.*.*.*.....*
.*.***..*.*.**.......*.**.**..*.*..*.****.***.....*..*..*...*......*..***...*.*.
....*.*..**.*..*******...*.*.*..*.**......**..**...***.*..*.***.*.*..*.*.*.**...
*...*.*.**...*.***.*..*.*.*..*...**.*.*...*...****.....*....*...*.*.*..*..*.....
.******..**.*..***.....**...**.**.**..**.**..*.**.****.**...*....**.***.*.*.....
**..*..**.....***.*...****.**..*.***...*..*..**.**..*..**.******..****...*..***.
**.*.*..**..*...*.....**.....***...*.*..***......******......*.*....***.....*...
.***...*...******.*...*....*.*.....*..*..**..*...*..*...*..*.*..*..*.*...*****.*
*.....****.**.*.***...**.....**...*....*...*..**.*.....*...*..*.***.**.**....**.
......*..***...*.....**.*.**..*.....*.**..*.*.........*.*..****.......*..*....*.
......*.......**...*.*..*..***..*.**.**.*..**...**.*..*.*..*..*.*..*****.**.****
...******.........*......*....**...*..***.**...*.*.......*....*..*..*..*......*.
...*.*.*.****.*..*.......*.**..*.*..*..***.**.**.**.....*.*....*.......**.......
..**.*...***.....*.**..*.*......*..**.**...**.**.*..***.*....**..**.......**.*.*
....*.*....*...*....*...*..**.*..*....*...*.**.***.*.*.*.***.*..*.**.**.***...*.
*.*.....****..*..*.**.*..*..*..*.*.*...***..***..***.*.*..*.****...*.*....*...*.
...*.**.****...***....*.*.....***..*...**.*.*.....*...*....*........**.*.***.*.*
**..*..**.***....*..****..*...*********....*****.*...*..*.**.**.*..*.*.*.....*..
***.*.*.*......*..**..*.....*.*.....*.**.***..**.*........*...*....*.****....*..
.**...*......*..**.*..*****.....*.....*.....*..**....****.**.....*...*.....*....
...*....*..***.*.****.**....*...*****...*.....***.**.*....*...*..***..**..**....
.*.........*.*..*.*.*..*.*.....*....**....*.*.*.*..**.*....**.**.*...***..*.*..*
........**......*..***....*.*...*..*...*.........*..*......*.*..*.*.**......*.**
.******.**.*.*.*..**...*..*.***..........*.*.*.....****.*...*..*.*..*...**.....*
..*.....*.***.*..**...*...*.*.******.****......*.***.*..*....*.*.**.******.**.**
**.*.**..**..*.............*..**......*..*.*.*.***..***.*....*..........*..*.*..
****..*..*.*..****....**.*..*.*...**.*.**...*.*..*..****..*****..**.*.*..***.*..
...***..*.**.*..**.*....**.**...**.**.**....***.*.....*****....*...***.*...*.*..
...**.*..**.*.*...*..*..**.***.**..*.*..*....**.*.**..*........*.*...*.*...*...*
...**.*..**.**..**.*.*..***............*.....*...*.........**...*....*...***....
*.**.***.*.**.....*...**..*.*.***.*..***.....*....*.***...*.*.*......**.*.**...*
.*.*.*..*.**.*.....*........*..*.*.*.....*.*.*....***.*.**..*..*..****....*.*.*.
.*.**....***.***...*......*.....*.*.*....***.*.*.*.*.**.*.***..**..*.*....**.*..
.....****.*.*..*.*.*..*..*....*...........***.*..*....**.*.****.*****...****.**.
.**..**......**..*....*****.*..*..*..*.****...*.**...*.....*..*.......*.***..**.
.*.*.*.*.*..***..*.**..*..*......**...*...*.*.*...****....***.*.*...*...*.*...*.
.***..*.**.....***..****..*.**......*..*.*.**.....*.**.**...*.*.......*..*..*.*.
*....*...*.*..*..*.**.*..**...*...*..*..****...*..**..*...*..******.**..*.**.*..
**.....*.*..*.*.*.......***.**.*****.*...*.............**..*.*.......*...*......
....*....*.**..***...**..**........*.*..*...********.*..*...**..*..*****.......*
*.*......*.*.**...**.....**.*.*....**.*.......*...**.**........*.***..**....****
*.**.*...*.....*..*...******.*......******....***..*..*..*...****..*.*..**.**.*.
...**....****.*****....*..**..**....*..**..***..**..**.*.*.******.*..*.*.*.*....
.***..*.*.*.*......*.*..*..*.**.***......*.*.*.*..**....**....**.....****..*...*
*.*.*.**.*..*..*...*..*..*......***.....*.*.*.*.*...*.****.*....*.*..*...*.*..**
*..*..*.*..**.**..*...*..*..**.....*..*..***..**..****.*...............**..*...*
..*...*.*...*.*.*..*.**.*.**.**..*.***..*..*.....*.*.***.*...*.......****....*..
***..*..*......***.....*...***.****..*..*..*.*.**.**..*........*..**.*.***.*...*
*.*...*..*..*..*..*..*.*....*..*....*.......*....*..**..**.***..*.*..***.**..**.
...*.*.*.*..*...*.....*...***...****..***............*..*.*.*...*.**....*..**...
.....*...*...**.*..*..*..*****.**..*.***.**.*....**..*******....**...*..*....**.
*..*......*.*.***.*.*...*.***.**..*.*.*...*.*.*.*.....*.*.*..*..*.**....*...*...
*.***......*..*.*.*..***..*.*.*.*.**...***.*.....**.****..*.....****..*......*..
**..*..**..*.**..*...*..*..**....**......**..*..*.*..**..*.***.**.*..*.*...****.
.*.*..**..*..*.**....*.*.*..*.*****..*.*.......*.*.*.....*....****.**..*...**...
**.*.*..*....*.......*...*.**.**.****.***.......*...*.*.**....*..*.**.**......*.
...*..**.*..**.......**...*.....*..******.*.**....*..**.....*.****.**.**.....*.*
.....**..***.*....*.*.***.*.*...***..***.*..**.***.**..*.***.*..*..**......**.**
..*..*.....**.**..*....*.*..*.*.**.***......**..****.**.....*......**.*.**..***.
**.*.***.**....***.*.....*..*.*.........*.....**...****....*..**.*****..***.*..*
.*.*...*.*....**..**..**......*..***.**....*..*.*....**....*...*.*....*.......**
.**.*.....**.*..***...**.*.....*.*..***...***......*..*.**.**.*.***.*..*.**.**..
.*.*.*....***....*.....***....*.*.*..........*....***.*..*.*............*....***
.**..*...*..***.*..**.....***........*...**.****.**..**.*..*.**.***..*****...***
.*.*..........*..*.****...**.*.*.......*....*..**...*...**.*..*..*..*..*.**.*...
.*.....****..*.*.....*.**..**....**..*.*...***.*...*.****.*..*.*...*......**..*.
***...*..**.*.***..****..*.*.*.**...*.*..*....***.*...**..*...*.*...*..*..*..**.
******......***...*..**.****.....*.*..*...***...*..*..*..**....***...*....**...*
...*...*.*..*****...*.**...**...*....*..*..*..**.*.**..*..*.*.**....*****.*.***.
...*..**....*.**...**..***...*....****.****..**..*.....*.***..*..*..**...*..****
...***...***.**........*.*......**....*..*.**..*..*...**.***.*..**...*...*..**.*
**.....***.*****......**.**..**....*.....*.**.*..***..*......*.*.......*.***.**.
**.*.*.**..*.*****.****.***.*..*.**...*.....***...*.*..**...*.......*.*..*....*.
*...*..*.*..***..****..*.*.*...*.*****...******..*.*...*........*.*...*..****..*
.*..***....*.**.**..*.***.*.*.*....*..*..*..*..*.**....**..**...**...**.***....*
.*.*.........**.*.**..***.*..**.**......**..*.**....***.**..**...*.*.*.*.*.*..**
.....*........*...*.*.***..**...**..*...*..*..*.***..*.*.*..*.........**.**.*.**
.*.**..**.*.*.*.*..*....*.**..*....***.*....****.*..*......*.*......*.*.*...**.*
...*.*....***..**.*..*.*........**.***.*.*.**..**..*.*...**.*...*...*...*.**....
*...*...**...*..*..*.*...*..*****.**...**..*.*....*..*..*.*..*...*.*****.*.....*
**....*.*.***....***......*..*..*..***.*.*......*..*....*...*..**........**.*.**
..*..**.*..*......*....*.....*..****..***.***.*.*.....*...*...*..*.*....****.***
.*.....**..*..........*.*..*.*..*.**.**..*.*.*.....**....**......**....**.*.....
...**..***.**..*.**.*....*.*...*..*..*.**.*...*.*.****..*..*..**.*.*......****.*
**..**..*.......**....*....**.*****...***.*..***...*.......*.....*..*...*.**...*
.*.*.*....**.**...*..**..*.*...***..**.*...**..*...*.......**..**.......*.......
....*...*...*.**...**...*........**.*..**.*.*.*...*...*..**.*...**.*..........*.
.........*..****...*...*..****.*.*..*.*..*.**..*.....*****.*...*...*..*...*.*..*
..**..*...*....**...*.***......*...*...*..*.**..**...*.***..***..*.*****.*..*...
*.*.*....*..*...*****..*.*..**..**.*.......*..*.*.*.*..*...**.*..**.**...*.****.
.*...*..*....**..*.**...**.**.*..**.*.*****.*..**....******.*.**....*....*....**
.*.**.**.......*...**..*....**......*...**.*....*....*.****.....*.**...*...*.**.
**...**...*.**......***.*...*.**..***......*.*..*......*..**.**.*...*...*...*..*
.***..*...*...*..**..*....*....**......***...*.**...***..*....*.**......****.*..
.*..*...**......*..**.*...*.....*.*.....*.....*.....*.***...**...**.*.*..**..*..
*.**.**..*.*..***.*......**.*.*.....*.**.*****..*....*....*.......**..*...*.****
**..*..***.*...*..*..*.****...***...**..*.**..*....*..*..****...**.*.*.**.***...
..**....*.*.*..**..*..**.**....**.*...*.....**..**..**...*...*****..*...*..**..*
*.**.....***.....**...***...****.***..*...*....****.....***.*...**.*...*.......*
*..*..*..****.*....*.*....*........*****..**.**...*.***......*.**.***...*.*.....
.**.....*..*.*....***.*.*..*..**.......*...**...*..**..*..*..*..*.*.....*.*..*.*
****.***.*...*.*.*.****....*..*.**.*.**..**...**.....*.****.**..**.**..*...*...*
..**..*......*.....**.*.*****.*..*.*...*......*..***..**.*..***....**...........
*......***...*****.*...*..*...**....*.**..*.***...*.*..**...*..*..*...*.*...**..
*..*****.*...**..*.**..*...*...***...**..**.**.*..*.*...*.*...****....*..**.*.*.
.*.**.**.***..****.**..*..*****.**.....*.*..****.*.*..***..*****..*.*.*.*....*.*
*......*..*..*.*..*..*..*.***..*....*..***..***..*.***...**...*.......*..***.***
*..*...*........**.*.*...*.*..**.....*....*.*...**.*****.*..*.*....*..*......**.
***..**.*..*....***.***.*****.*..*...*..*.*...*..*.*.....*.**...*......*...*.*..
..*...*..**..**.**..**.**.*.*......**.*.*...*.....*......*.**....**.*.*..*.*..*.
***.***..*.****....*.....*.*......*...****.......*.....*..**...*.****...**..**.*
..*..**.**...*..**.**..**.*.**.****...*.*.*.***.*.*.**..**.....*.****.*.**...*..
.....*...*.*****.**...***...*****.*.....*...*..*...*...**..**....*..............
.*..**....*.*....*...*..*..***..*...*.**.**...*.***....**..*..........*...*..*..
..*..*.........**...*.....***..*..**.**.*.***..*..****..****.*..**.*...*..**..**
*..****.....**...**.**.*.*****.****.*.*....*....*.*..****..**...**.**...**.**.**
......**....****.*.*......***.*......***...*.***..*.**.......***...*.*.*...*.**.
*...*.....*..***..*...*..**.*.**.***..*......****.**.....*.**.*.........*.......
.**..**......*.*....*..*.*...*.....***..**........*....*.*..*.*.*..**....***...*
.*...*.**.**.****....*.*..***.***.............**.*..*.*..*..**.**.**..***...***.
...*...***....*.**....**..*..***.***..**....*..**.*.*....*.*.....**.*.*.*.*****.
...*..*.......**.*...*.**.****..*.***...**..*......*.........*.*....*.***.***...
..*..*.**...*.*..*.*.*.***.***.*...*..**.......****.**.***.*..*...*.....*.*.**.*
....*.*.**.*..*......*.*..***.***...*****...*....**..*.*....*.**........*.****..
.*....***....*.****..*.*****....**.***...*.**..*.*....*.**.......*.**.........**
...*****.***...***.*****.*..*....*...****....*.*..**........*****...........*.*.
*...**.*...*..*.*.*.*..*.**.**...***.....*..*..*.*.*..*..**...*....**.*.****...*
**........*.....*..***..***.*.*.....*..**...**.*.***..*.**.*.*..**...***..*..*..
.*..*.*...*.**...**..*......**.....*...*......**.**.....*.*.***.**.*.*...*.*..*.
***..*.****.****..*...*.**.**...*..*.....**..*.*..*.*...*.***.*...*...**...*..**
*.....***.*.*.*..********..*..****.**.....*.*..*...***........*.*..*****..****..
...*...*..*....*.*.*.**..*.....*.....**.......*..***.*.**....*.**..*..*.**...**.
..***.*....*...**...********..*.*.*.....**......*..****.*...*..**.*.*....*..*...
........*......**..*.....**.**.*..*.***........*..**...*......**..**..**...**.*.
.*.*.*...*...*.*..*.*...***.*.*...***.**.......*.*.*.***..**.*.*.*****.....***.*
.*.**.**.***...*..*.*......**..**.**...*.***.*...*.**.*..***.****.........*.....
*****..*.....*..*..*.**...****.**.....*........***...*...*.*.*.*...........**.**
*.*.*...*....*.......**....*.*******.*....***.****..*.....****.**....*.*.....***
**..*..**.......*...*...*.*.***.**..**.*...***...........**........*.........*.*
..*..*..*...*.....*..***..**.*.*.......*....*..**..*.*.*..*..*..*.**.*...***.**.
*.**....*****..*..***..**.*..*.*......*.....**...*...**....**....***...**.......
.*...*.*.*.*...**.....*.**...*.....***.*..**...*..*..****.*...*.*...*...*...**..
.....*.****......***.*..*.*..*.**...*.*...*..*...*.....*.*..***....*****.*...*.*
*.*.*..*..*...*.*.***.*..*...*.*..**.....**....*.*..**....*.**.*.*..*..*....*.*.
*.***..*.**.*.***...**.....*..*.**..*..*.*.***........*.*....*..*....*..**..***.
*..***..*..*.*..*.....**..***.**.*...****.**.**...*....***...*.......*....*****.
..*..***....***.*...*..*.*****....*****.*...**...*.*..**...*.**....*..**..*.....
*....*.***.....*.****.....*..*.*..*.*...**..*.....*......*.......**..****.*.*..*
.*...*..*..**.**..*..*...**...***.**.*....*.*...*..**...*.*..**....***...*......
***.*..*.****..*.**....***..**.......**..*.....*.*.*....****.*...**.*.*.*.*...*.
**....*...*...*..*....**......*.*.******...*.**.*........*....*..*..**..**...*..
...*...*.*.*..*.*.*...*....**.*..**..*..*.....**.....*.**..**.*..*.**...*.*..**.
..******.*.*..**.*....**..*.*.**...*......**..*.*..*.*...*..*.....*..*.*..*...**
.**..*.****.**.......**..*...**.*.**..*..**....*.******..*.*.**.*.*..*...*...**.
..**...**...........*.....***.....*..*......***.**.*....**.****....*.***.*..*..*
.*...**.***....*.**...*.****.*...*.........*..***.........*...*...*.*......**...
.*..***...*.....*...**..*..**.....*.....***.***.*...**.**...*.*....***..**......
*..*....*.*......*.*..**........*.*...***..*****....**..*..*..*.*.*.**.*..*.....
*..**.**......**.*....*...**.*.******...*.**.*..**.......*....*.....*..*.*..**.*
..*.***..*....*.....*..**...*....*....*......*.*****.**....*...**..*...**...*..*
.*.....****.**....*....**.....*.*.**...*.....*..**...*****..**.**....*..**...*.*
*.***.....**.............***....*....*.....*.*.*..***...**..****.*...*.**..**...
...**.*...**.*..*.*.**..*......**..**.*.*.**.*..*.***....*..*..**..*.*..*...**.*
.*.....*.........***.*........*......**.*....*..**..*.....*.**..**..**.*..*..*..
...**..**..***.......*.*...*.***.*..***...*..*.***...**.*...*......*.**.....***.
....****...*..**.*..*......*.*.*.*...**.*.**.*..**.*..*.**..*****..*..*.*.***.**
..*..**....***...****.*.***..**...*.*..*****......*...**.*.*.*..**.*.**...*.*..*
.*..*...*...**..*....**.**....*...*...*.......*...*......*.*.*.*..****........**
*...*...*...***.**.***.*.*.***..**..*...**.*.*...***.*.*..*..***.****..*.*.*.***
.***..*.*..***...*..**......*...*****.*..****........***.****..*.*.****....*.**.
.**..*.**..***....****......*...*....*..*....*...*..*.*.*..*.***...*.***.***....
.....*.....**.*......***.*.*.**..**.*.*..*......*...*.*...*.**..**..*.**.***.*.*
.*.**.....**.*..**....*..***...*....*.***...*..*..*........*........*....*.*..*.
.*.*...*..*****.....*.....*.*.**.*.*.*.*....*.*.*.*.....***.**..***.*.**..**..*.
..****..***.*..**..*.*.**..*...*.....*.....*.*....**..*******........*..........
.*.*..*.*.*.......*.*.....**.***.*.***..*..**.*.*.*.*.*..*..****...*...**...**..
....*..*..*.*.*..*.**...**.*.***..*.**..*.....**.*...*.....*...*.......*....*..*
..*.**.*..*.*...*.**...*.***...*...***.....***.*.***...**..*****...*...*.....**.
...****.*.*............***..*.***....*....*.....**.**.****.....***..*.*....***.*
.*....*...******.*...*.**..*.****.*..*.*.*...**..**..*....**.***.*.*...***.**..*
*....*..*..***.*.***.**.....*.**.....*.*.*..***....*.*.***.*...*........*....**.
*......**.....*.*...**........***.*.*.*...******....*......*....**...**...*.....
*...*....*....*.*...*.**.....****.*....**.*........****..***.**...**...**...*...
.**.......*.*...*..****..*..*..*.****.*.*...*..*.*.**..**....*.**...**..*..*.*..
*.....*.*..*.**.**..*...*..*.**.....*.*..*......*.....*........**...*.*.*.**...*
...*...****..*.**..***.**....*.*.*....*.*.......*.***..*..*.*...*...**....*...**
**...**..*..*******.....*..****..*....*..***...*....***..*.*.*.*...**.*.*......*
....*..**..*.***....*....*.....**.......*.*...*...*..*.*.*....*.......*.*....*..
..*.....***...**.*.*.*..*.....*.*...***.*.....*....*..*......*.*....**.*..*.***.
.....**.*.*..**.*..**.*..*..**....*.**....*......*.**.**.***.......****.*...***.
..***...**.*...***.***..*.****..*..........*....*.*..*..*..........****.....**..
..***.**.**.*.*..*.**.*...*...*.....*...**....*..***.**.*................*.*..**
..*..**...*...****....**.*.*......*.......**.****..*.*...****.....*..*.***..*..*
.**.*..*.**.**....*.**..*..*.*.....***.*.....*...*...**.....*....*.*...**.*.**..
**....**.....**....****..**..**..*...*..**.*....****.**..*.*...*....*..***.*....
.****.***.*.*.......******..*..*.*....*..*...*.*.***.*....***.*.....***........*
..***....**...*....**.....*.....**.**.**....**.***....*..*.*......***..*...*..*.
..*..***.***......**..*..*..****...*.*..***..*..**..*.......**..*.....*.*..**.*.
....*......**........*.*.***...**..*.*.***.*...........*....*.***....**.*.*.*..*
....****.*....*.*.*...*...*...**.****.**.**..*.*.*..*..****.*..****...*..**.*.*.
**.....*.***..*.....**.*.**.*..*.****....***.....*****..*.*...****...**......**.
**...**..**...*.**.......***..*.*.....*.**..*.*...*.*..*.***.*.....**..***...**.
**......*..*.***.*.......*.**.*....*..**.*..*...*...*...****.**..*..***..*..***.
**..**....*.*.......*....*.*..*.**.***.*.***...**...*...**.*.*...***.*..**.....*
**...**.***...**.....**..**..*..*...*...*..*.*....**.*.*.*..**.*..*..*...*..*..*
.*.......*..*..*...*.*.****....**...*..*.*..***.*....*....*...*..***...*.*.*..*.
..*.*..**...*...**..*..*.*.***.......**....*.*****..*.*...**..**..*.....*.*.**.*
*.........*.**..***...*.***.....***..*..*......*..**.*.**.*..*....**..**...*.*..
*..*.***...**.**.**.*.*.*...*.****.*......**..**.***.*.***.*..*.*...**.*.**.*..*
**.***.*.*...*....*.*.*......**.*.*..*..**.*.*..*.*..*.*.***.*...*..*...*...**..
.*.*....***.....*..*....*..**..**...*...*.**...**..***.***..*.*.....**.***.....*
**.***.*..**.*.*.*.*...*...*.*.....*.*..*..*.*.....*..*....**.****.*.*..*..*...*
.....***.**..*****..*.****..*.....****...***.*..*.***.**..****..**..*....**.....
...*.*...*....*.*..****.******.**....*.*.**....*....*....**.*.*.**.**..*..***...
.***.**.*.*...*.*......****.*...*......*....**..**..**......**......*...*...**.*
***.**....*....*.*.*....*..*..*..***.....*.*..***..******..*..*..***.*.*...**...
.**.....***..*..**..*.....*...****.....*....*...*..****...*..*..*..***..*..***..
..****.***.*....*...**......**.*.**...**...***...**....*..**.*...*.**..*..*...**
...*..*...*.......*.*...*.*.*.....*.*.**...*...*.*..*.......**.*..*......*..*.**
..**.*.**.*.*.....*...**.*.**..**....*.**......*.**.******.*....*....**.*...*...
***.***.*.***.....***........*.**.***......*...***.*.......**.*.*....*..**..****
*.....**........**.*..**..*.***..*.**.*.*.**..**....**..**.***..***..****...***.
.......*.....*.*.*.....**.....*.**....***....**.**..**.**...**.*..*...*..*.**.*.
.*.*...*..**.**......*...**....***.*......*.**...*..*.**.*...***.**..*..**...**.
.**.*.**.....*...**.**...*****....*.*.*..****..*..*...*.**..**.*..*....*.*..**.*
*..*...*...**...*..*.*******..**..**.*....*.*.*....**.****..*.*..**...*..*..*...
***.*.*...*****..**...**..*.*.***........**....*......*...*.*.***..*..*..*..*...
.......**......*.*.........***.**...*....*.*.*..*..*.**...........*****.....*.*.
*.***..**..*.*....***.....***...**.***..*....**.*.*..**.***.*.*.*..**....*..*...
*......**.....****.*.*..*****..*..**.**...***.**.********..*......*.*..**.....*.
.**...*.*........*...**.....****.*..*.*..**.*.*....*..**...*.*..*..*.****.*.*.*.
***....*..*...**..***..*...*.....****..*.**.*..*.....*..........**.**.*****.*...
*..*.*........****......*.*.*..*...*.*..*......*...*.**...**.**.**..**.**.******
*....*.*..***......*..**...*.***....*..*........***..........***..*.****....*..*
..*......*.*.****.*.*...**.*.*****....*........***.*.*.**...*..**...*.***.*****.
**..***.**.......*.*....*.*..*.***....***.**...**.****.*.*.*.*.***..*.*...*....*
.*...*.*..****..*.**..*..**....*.*..**..***.*.***..***.*......**.**.....***.***.
.**..*.*.*..*....*.*....**..*.*..*...***.***.*.*.*****...*.*....**...***.*.*..**
*..*.***...*.***......*...*..*.....**..**.....****.*..***....*..*..*.****.*..*.*
.*..*.*.**......*.**......**....***..*....*.*.*.*..*.*..**..**...**.**.**.......
....**....*.*....****.....**..**....*****...*.*.******..*.....**........*.*.****
.*..*.*..******.......*.*.***..........**.**....*........*...**..*.*.**.*.*.**..
..****..**..*.***.*.*.*....****.....*.****.*......*...*.*...*..*......*..*....*.
...**....*.*.*...*..***.....**..*.....*..**.......***.*..**....*.***.*.**.****..
.***.....*.*.*......****...*...*......*..****..*.******..**...***....*...*****..
.*.*..*...*.***.*...*..*..***.*.***..***.....*......*..*.*..*..*....**.*...*....
.*****..**.**.*....*...*.*.**..*....**.*........****......**....**.*****.....*.*
*.*..*.*.**.**......**.....***.*....*...******.*..*..***...*.**..**...**...*....
*.*.*.*..****...*...*....***.*..*.***.*..***.*....*.*..**....**..**...*.*.***...
....*.....*........**.**....*...*.*.**.*..**.***.**.....*.**..**...*.....****..*
*..**.**..........*.*..*..*.**.....*.....*****......*..*..**.......*....*...*..*
.*.*..*..**.*.**.**.*...**....*..*...**.*.....*.*..*.**...*...***.*..*....*.*..*
.******.....*...**.*.....*..**..*..*...***.*****.**....*.*...*..*..*.***.*...**.
..****...*....*..**..**....***....*...*.*..*...*.**...****..*.....*..**.***...*.
...*.*.....*.*..**...*.*..*.*.*....**.*****..*..*...**.**.............*.***.*..*
.............*.........*..*...*..**.*...**....**.***...**..*..*.*****..*...*.*.*
*..**...**.*..**...*.......***..*.**.*.*.....****.***.*...*...*.**.*...*.......*
.**.**..*..**..*..*.**..*.*..*...**...*.**...**.***.*...***..*.**.**...*...**..*
....*.*..**.**...**.***...*....***.*..*..**..*****.*..**..*...*...*.*...*.......
.**...**.......*..**.*..**..*..*...***...**..*.*....****...**..***.***.*...*.**.
**.*.*..******...***..*.**.*.....**.*...*.*.**.***..*.**..*..**..****...*.*.*...
..**..*...*.***..**.****..*.....*...*..******.*..*...*.***....*...****...*..**..
.*..***..*..**...*..**.*..*..**.............*..*.**.*.*.*.*..*.****...*.*.**...*
.*.*.***.*....*.**.......*.....*..*.****..........*.........*.......*....**..*.*
...*...*....**...**.***..**....*....*.*.*..****........**.*...*.....*...*.......
..**..*.*...*.**..*.**.***.*.*..**.**......*...***....*..*....**...*...*.....*.*
........***.*.....*.*.**.*...**..**..*.*.*.**..*..**...****.....***.*.*..*.*...*
***.....*.**.*...*.*...*.....*...**.***.*.*.........**.*....*.**.*..***..*...**.
.*.**..*..*.***.*..*.*....**.*...***.**.*....*...**....*..*.*..*..*..*.***....*.
*****.*.*.***.*****.*..........*..*****.*......*..**...**....*...*.**..*.**...*.
......**.**.........**..*.***..*.....*..*.**.*....******.*..*.***..**.*...*.*.**
.......*.*.*.....**.*.**...**.*.*...*.*....*...*.*...*.*.........**.**..*..*.*..
..*.....*....**....*..*.*......*...*...........**.......*....*..***..*.**.*****.
..***.*..*.....*.*.**....*..**...*..*..*.*.....***..*.**.**..**..*...*.*...**...
.**.**..*.*..*.......*..*..*.**....*..***.....*.**..*......*.**.......*...*.....
...**...*...*......**.*.**.*****.*.*....*.*.....*..**.*..*........*..*....*..*.*
......**..*..*.*...**......*...**..**.*.*.**...*.......**.*.**.*.**...**........
**..**..****.....**.*....*...**..*..**..*..*.....*...*....*..*.**.*...**.*.....*
***...*.**.*......**.**..*....*......*..*...**.....****..*.*......*...*.**......
....*...*.........*.**.*..*.*.*......*..*.**.....*..**..*.**..*..****.**...*..*.
*.*..*..*.*.*.*.*..*.**..**...*.*.**....*.*.*.*.**..*...*.*.*****.***..*****.*.*
...*..*...*.*.*..*..***...*...***......**..***.....*.**.**..***.*.*..*..***.*..*
...**.*...****.***.....*..**..*...*.*..***...*****.*.....*..**...*...*...*.**.**
.**.*..*.*.*..**.****.***...***.....**.*....***..*..**.**..*......*.*...*.**..**
**..*..*.....*...*...*...*.****......**..*..*..***.**.**.........*..*......*..**
.*...*****.*.**.*..*...*.*......*........*.**..**....*.....*...*....*.*......***
*...**..****...*.*.*.*.*.***.*.*......*....*...*.*.**..***..*..*...*...**.*.**..
..*.....**....***.....**.**.***....*.*......*.....**..**...*...**...**....*.*...
*..*.**.*....*.***.****.........**.*.***.*..*...*...**..*..***...*.*.........*..
**..**..*...*.***......*.********.**.*.*...**...*..*..........**.*.*..*...**..**
*...**.*..**..*....*..**.*..*...**....*.....*.**.***.**.**.***..*.*.*...**...*..
**.**.**..*...**.*.....*.*.....**......***..*...**.*.********..****..*....*.**..
...*....*.*.....*...**....*...*..*.*....*.*..*..*...*.****.**......***...*......
..*......**......****...**.....*.*........*...*.......*.*.....**..*....*..***.*.
***..*.....**..*.*.**..****....***..****....*.*...*..*..........*..*.*..**...*.*
**.....*.**.***...*..***.*...*...**...*..*...*..****...*.***.......*......***..*
*.**.**......*.***....**......****..*...*.*...*.*.*..**......***......*.*.*.**..
..*.....*...*..**...*.**.*....**..****.**..*.*.**..*.*.*.*.*.*.***.*.**.**..**..
**.*....**.*..*.**..*.*.***.....*...*......**.*..*.****.*.*..*.****.***....**...
.**.*..*...*.*.***....*..*.*...***........***.*..*..*...***....**...*.*...*..**.
**.**.**.*...*...**......*.*.....*...**.*.*..*.*...*..**.**.....*.*.*...**.**...
*..**.***.*****.**.........*.*.****....*.*....*.*..**..**...*...*....**.*.......
....*..*.****..***.*.....*.*....*...*..**..*...*..*.*..*..*....*.**....**..**.**
..**.*..*.*....*.....**.*..**.....**.*...****...**....*....*...**.**.**.*.*...*.
**......*..*.....*.....**.**.***..*...**.....****.*.......*..**.....*.**..***.**
.*.*..**....*...*....*.**..*.*.*..**..**..**..**...**.****.*...***...**....**...
.......*.*...*.**.*.***....**......**...**.*..*..*.****.**..*....**.*.*.....*..*
*.*.**..*...*.**...**.*...........*....***.**...*..**..**.**....*.*.*..**.*....*
.**...*..........***.*..**.*..**..*......***...........*......***.**.....*......
..****.*.*......**....*.*........*..*.*....*.*...*..**.....*.....*..*..*.*..**.*
....**..**.....**..*.*.**.....*..*...***..*..*..*.*..***.**.***..*.*.*.***.*..**
****....*.*.*.****.*..*.*.*...*.....*.....**...*.**.*...*..**.*.......*****.**.*
*........**.*..**.*.****......**.**.**..**..**.....*.*...***.***.***.....**...*.
***..***.*.***.*..*..*.***.*.*.....*..*.......*...**..**.*..*.*...***....***.***
.......***...*.*...*.*....*..*.*.*.**..*..**..****.*......*....****.*.*...*.****
*.....*.....*..*.*.******.*.....*.........*..**.....*.*....**..***..*.****......
...**.......***.......**....**.*..*.*....**.*****....*..**..**.***.***...**...**
..**...*...........*..**.***..*.*.....*...*...*...***......**.*..*.*.***.*.****.
.*.*.***..**.*.*....**..*.*.*..*....**....*.*.*.*.***.*......*..*.*...*.*.**.*..
****..*..*.*.*.*...*.*........*..*...*.......***...*...**..**...*.*...*....*..*.
..*.*.**.**..*...*...***..**.****...*..*.***......*****...**...*.*.**.....**..**
****.**..**.*...*****.***.....*.**..*.*.*.*..*.*.....****..**.....*.....*..***.*
*.*..*.***...*.***....*....****...*.*..**.*......***..........*.**...*..*.*.*.**
***..***.*...***...*.*....*.**....*..****.**...**.*..***.....*......*.****..**.*
*.........**.....***.**..*.......**...*....**..***.*.*.*.***.**........**..*.**.
*****.*..**.**..*..**........**.**..*.*.*...***.*..**..********.**.......*...*.*
.*..*.***...**...**..*....***.*...**.*.....*..*..*****....***.*.*.*..*..**.....*
***.....**...*..**....****.*........*..****.*.*.**.*.*..*.***..*........*.****..
*...*......*..*....**...*......**.**.**.*...*.....*..*.....**.*...*..***..*...**
.....*...**...*..*..*...*........*.*...*..*..*....*..*....*..........**.......**
..*.......**.*...***...*...**...**....**..**.***..*.**.....*.....**.***...*...**
**.....****....*..*....*.*..*.*.*.*...***.***..*..*.****..*...***......*.*.*..*.
**........*.*.***.....****.......*.*.......*.*.*.*...**.**........*...**..*..*..
*...*..*.*.***....*..****..*.**.*..***.*.**..**..*.*.**...*.....*..*.*..*...**..
...*.*.*...**......**....*.......*****....*.*.*...**.*.*.*.........*..**.....*.*
*.***..**..*.*.**....*....**..*.***.*..*...*.....*..*..*..*.***.***..*.*.*.**..*
..*.**.**.*.*..*...**.*...*..**...*..*.*.**...**...**....***.*.*..**.*....***.*.
***.****.*.**...*.***....*.**.*....*.*.*..***.*.*...*......*.***.*..**...*......
......*...**......**..*.*....**..*....*.*.***..*.*.**.***.*....**.*.*******.**.*
.*.**.*...*.**.*.........*.*..**.*...*.**.*.*.*.*..*.......**.....**.**.....*.*.
*.*.*....*.....*...**.**.*..*.........**..**.*......*....*.**..*.**..******.....
.*.**..*.**..***..*.*......*.*..*.*.*..*..*.*...*...*....*....***...*...*.......
***..*...**.....*....*.*..**...*****.*.....**.*.**.*...........*..***.****.*..*.
**...*.***...**..*...*..***.*.*...**.****..*.......*..*....**..**.*.....*..*..**
***..*.......*...*.....*.**.*.*...**....**..*..****...*..*..**.**.***...**...*..
.*..****...*..***....***.**..*.**.*....***.****.**.*.*...*..*....*.*..**.*...***
.**..*........**.**.***..*.*.***.**.*.....****...*..*...***...*.......*.*.**.***
.*..***........**...*.*.**.........***.*.*..**.**..**.....**......*...........*.
...*.*......**.***....*......*.****.**..**.*...*.**.....**.***.*.*..*.*.*****...
**.*.*.*.*.*..*...*...****.*.....**.*...*...*...**...*....*....***.......*....**
..*.***..***.**.*...*.*.....*.***.*..***........*.*.*.*..***.....***.*.**.**...*
*.........****...*.........**..***..*...*.*****..*..**.*....*****.*.**.*...**...
.**...*.**...*...*....*.*..**.*...*.*...*.*...**.*....*.***.**...*.**.*..*..*.*.
...***.*....*.**.**....*.***.*..**...***...**..**..***.*....*.*.*.**........*...
***..***....**..*...*..*.....*.*..*.***..*.**..**..*....****....*.*.**..*..*..**
.....**...*.*...*.*....*..*.**....**...**.**.**...**..**....*..***..***.****...*
.*.*.*...*..****....*.*...*.****..****.*.*.*.*.........*.**..*.....*.*..*..*...*
*..****..*.*.*..*****..*....*.*.*..**..***.********.***..*..*.*..**.....**.*....
..........*.*....*.......*...**..*.*.**..**..**.**...*...*..**..*.**....****....
..*....*.*...***.**.**..*......*.***...*..****.*.*....**.*.......*..****.......*
*...***.*****......***..*.****....*..**...*.*.....*...***..**.**.*...*.*.....***
**.**......****.....***..........*......**......*...***.....*...........****...*
......*....**.....*.*...*...*...*..*.*.*...*.****.**...***.....*.*****...*..*.*.
....**..*.*..........**..****..**.**......*..*..**.....*.*.*.*....**....*..*...*
.*..*...*.*.*.*..***..*..*...*....***.*....*..*.....***..*.*.......*.**.*.**..**
.**.*.....*...**.*.......**..*...****.*..*...*.*..**.....**.*.*..**..*....**.*.*
...*...*....*....*..*.*.***.*..**.**....*.**.*****.*.*.**.*...*.**.*.*....*.....
*...*.**.*..*.*..*.*.*.*.*..**...***..*......*.*...***..*.***......****.......**
*....*****.**..*.*...*.***.*..*.*.*..*.*....***...*...*..*.***..*.*.*...***.*..*
.*..*.****..**..***......**.*.**.*..*.*..***.**.*...***...*....*.*.***...*.**.*.
*.*.*.***..........***..*....**...*.***.**...*.....*......***...*....*.*...*.*..
..*.....*.*......*..*.**....***.*........*...**.....**.*****.*...***..*......*.*
..*.**............*...*.*.**.*.*...*..*.*.**.*.**...**.***.*...****...*..**...**
*.****.*......*.**..*.*..*..**.....****.....**..******..***.*..*..*.*..*.*.*..**
.*..*..***..****........**.........*.******.*.*.*..*.......**.**..*.**..*..*.*..
.**......**..*..*..*..**....*.**..**...*..***..*....*...*.......*.***.**.**.*..*
*.*.***......*..**.**...***.*.**.*.*.****.*....*..**...*****.*..**...**.*.*...*.
.*.*.***.......**.....*.***....****.*..*.**....*....**....*..*.*.*......**.*...*
*..*.***.*..*.**.*.***..***...*...***..*..***.***...**...*....****..*...****.*..
**....*.....*.**...*.***..*.....*.*..*..*.*.*.*.*.*....*.**.*..*.**...*.**......
.*.*.***.*.*...*..*......*...*.*...**........*.****..***..*..**.**..*......*.*..
..*.*...*..*..*...*.***...*.*..*....*.*..**...*..*.*...**....*.....*..*.*.*..*.*
.*....*...*.....*......*.**.*.**...*.....*.*...***.....**....*....*........*.*.*
.*.*.**...*.***.*.**....*.**...*..***....**....*****.**..*..*..*..**........*..*
**...***.....*......**.*..*..***.*.....**...*.........***.*****....**.*........*
*.*****.*..**.*.....*****....*..***..*.....*.**...*.***..*....**......*..**.**..
*.*.*..*...**....******.*.**.*.*....*...*.*.*.*.**.***.****....*****.....*.**..*
*...*.....*....*..****.*..*..*...*..**.*.****........**..*.***...*.**.***.**...*
**...*.*...*.*...**.........***.*...***.....**..*....**.**.***.*...**.*.......*.
*...*.*.***...*.*..*..*....*.........*.***..*.*.*.****.*..*..**..*...*.**.*..**.
*.***.*.*..*.****....*.....*.**....*****.*..*..*.*.**.****...**.*.*......***.***
...*..*.***..*....*..***.....**........***.*.**...***.*.*..*.*****..*.*.....*..*
..*.*..*.*.*.....*.*.*.***...*.*....*...*...*.*......*.*.*.....*******.**...***.
.*...*....*.*.....***.**.......****..***...*.*.......****.*...***..*****...**.**
.**.**..****..**.*...****.*..*..*...*.*.****.*.**...***..*.....*...***.*.*..**..
**...***...**.*.**.......***......******........**..***.....*..**..*.....****.*.
*...*.*....*.*.***.*.*......***...*...****.....*..**.*.*.*...*.....*.....**..**.
.*.***.*.**..*.*.*......********.*.....*.**.*..******...**.***.*...*........*..*
*.*....*......****..*.**.***......*...*..**.*...*.......*.***......*.****..*..*.
*.*.**....*.*.*.*.******.*......**....*....****.*..*...***.***.....*...*.....*..
.**.**.....*....*..**..***.*..*..**..**.....****.*.*..*.......**.*.*.*..*..*.*..
.*.*..***.......*...*..*.....*********...*....*...*....**.*.***..***.....***...*
..**...*...*....*.**..*..*.........*...*..***.*..*...*..*.*.**..***..*.*..*.*...
**..***..*.....*....**......*....**.*.*****..*****..***.*.......*.*..*.*...***..
*..*...*..*.***..***.**.....*....**..*.*..***...**..***.*...**...*..***...*.**.*
***...*..*....*.**....*..*...*..*****.*..**..***.*.*..***...*..*.*..*..*....***.
..****.***.**.*****.**.*.**..*.**.*...*.*.**.*....**.***.........*.**.*.**.*.*.*
...**.**.*......********.*....***.*.***.*......*.*...*.*....*.*..*...........*.*
*...*.***.*..*.........****....*...**.*.....*****........*.*..*.***.....*..*...*
.**..**.*..*..**.*.*...*..*..........*..*..*...*...*.*.**.**..*......***.**.*..*
****.**..*.*..*.*.*.***...*....*.*.*......*******.**....*.*...**...**.*.**.***..
.....*....**....*.**..*.*.......*...***......*.*....*..*.....**....**..*.**.*...
..*.**.....*.*....*....*....*****..********...**........*..........*.....*.....*
............**......*..***.**..**..........***.**.*..*.**.*....**..*...**..****.
*..***.*.*.*..*..**.*......***...*...***.*.*....**..*..*.*...**...*...***....*.*
.*...*.*.*..*.*.*....*.........*........*....*.****....**......*....**......****
.*.*...*......*.***..**.**.*....*...*.**.**...*..*.......*...**...**..*.*..**...
....**...**..*...**.*.*.*..*...**.*..*........*...*..*.....*.*...**..........*.*
....***..*..*......*....**...*..****.*....**....**...**...*.*.*......**.*...*..*
..**.*.....*..**....**..*...*.*.**..**..*..*......*...****......*.**.**..*.....*
**...*.*....**.*...***.........***.*.***...**.*.*.*..*....*.**.*..***.*..**....*
...*...*..*...*.....**..**....**...*.****.......*...***.*.......*....*.*........
...***.........*...*..**...**.*.......*..*.*.**.*....**.**.***...***.***..**.*..
..**..*...*.*..**.*.*......*...***.*...*****...**.....**.....*..***..*....*.*.*.
*...*.*.**...*...**...*....*...*...**..**.*..***.*.**...*.....*..*.*...*....**..
*.....**.**.*.*.**.*.....***.*.*..*.**.....****.*..***..*.**.*.**.*...*.****.*..
**..**.**..*..**.*.**............*....*.*..*.....*.*....**...*.*..**.....*..*.*.
.*.*.**.**...*..*..*.....*.*.**..**..*****...*.......*.**...**.*.**.......*....*
.*...*..*...*.*..*.*.*....*.*..**....*.*...**......****....*..*.*.*.....**.*****
..**.*.*.**...*.****..***....***.*.*.*...*...*.**.*.**..*.*.*.****.**.....*....*
*....*.*..*....**....***.**.**.***.*..***.....*.***.*..**..**....**.***..*......
.**...*.*...*..****..****..***.....*..****.***.*.**......*.**.*..*.*****.**...*.
.***...**...*..*.*...*..***.*.**..*.*.*....*.*...**........*.....*.**....*...*..
..**..*.*.**...*.*....*....***.*.*...*...*.....**.*..*......*.***....*..***.....
.*....*.**.**....*..***.**..*...*......*......**....*.**.**.***.*.*....**.......
....*..**..*.**....*.**.****....*..*..*.*..*.*...*..........**.*.**...*...**....
..**....****.***.....*...***...*...*..**...****.**.*....*..*.....**...*..***....
**.*..*..***...*...*...*.*.**.*..*.***.**...***....*....*..**..*.******.*..*....
..*...*..*....*...**...**........**.*.*...*.*....**....**.*.****....**.**.*..***
.*.*.****...*.***.***.********.........**..*..*.**...*...**..**.**.**..*.****.*.
..*.***.*..*....*.**.**.*.*..*...*..**.....*....*..***..*..****...*..*...*..***.
*..**.....****.*..*...**.*.....**..*.**.**......*.**.......**..***....**.**..*..
....**.*.*..**....*.*....*.***....*.*..***..***..*..**.*..*...**.**....*..*..*.*
....***...***.**.***.*....*.*..***...*.*.........*.*.*....***..*...*.*..*.*.*.*.
*..*...*......*..*..*.***.**.*...***..*........**.*....***..*.*******...*..**..*
.**.***...*.....***...***.**..*.*.*..**.....*..***.........**..**..***..*.......
.***.....*..**..*.....*.*.**.**.****.*....**..*...........*.*...*...**.*..*..*.*
.*****.***...***...***.*..*.*.***.*.*..***........*...**....***...****...*...**.
***.*.......*....**...**..*.****.*..*..**..*.*...*....*.**...*.**.*.***..**.*..*
*.......*.*******.***........*......**..*..*.****..*..*...*..*.*...*..**....***.
*...*....*..*...*.***.....****..**.*.*..*.*..*..**..*.**.**...***..*...*.*****.*
.***..*....*.....*.*.*......*.*..**..*.**.**..****..*..*.*....***......*.....*..
*.*..**.*.*.**.*.**.*...**..*.***.**.*.*.......***..*.....****.*.*.*.**.**.*..**
.****...***..*.*.....**..*..*.**...*....*.*.*..*..*.*..*..........*.*.*..*.*.**.
...........**.****.........*.**..****.***..**...*....*...*.*...*..**...***.*....
.*.....*.........********.*.**.....****......***..*...**.*.**..***.*.*.*.*.*.**.
*..*..*...*......**.*.*.*...*..*...*..***...*.*..*....*..*.....***.*..*..**.****
*..*..*.*.......****.........***.*.***.*...*...**.........*...*....***.**...*.*.
.*.**.*.*.........*........*.*.*..*.*..*....***....***.*.****...**..........*..*
..*.......*.***......**.**.........**....*.*.............*.*....*.**...*........
*.....***.*.*.*..*.*.**..**.***..**.**..*.*...***.......*....**..**...*...*.*...
*....**..**.....**...*.*..**.*..*****....*****.**....**..*.*...*.*...**...*...**
*..*......*..**.*.**.*.....***...**...*..*.*..**.**.****....***..*.......*......
*...*...**.*......*..*****...**....*****.****....**..*..**..*.***....**.**.***.*
****...*.....*..***.*..**.....******..**.*.*.**....*.*.*.*.*...***..**..*..***..
...*....*...****...*.**...*.**.***.*.*....*.*.....*..*..*.......**..***..*.**.**
*......**...***.....**...*.*....*...*...*.......*.****.*........*...**..*.*.*.*.
....*...***.*....*..*.*..*..*....*.***.**.***..***.....*..........**....*.....*.
*......*.*....**..*...*.....*.**.*..*..**..*.*...*..***.....***.*.*..*..*.*.....
..*.**.*.**.**.*...**.*..******.*..***.*......*..****..*....*..*.*.**...***.**..
..*.**........*....*.*.*....*******...*........*...**........**.....***..*..**..
.*.....***...*.**.*.*..*..**.*....*..***...*.**.*..*...****.....*.**..**......**
.**.*.*...*...****....*..**.**.....**..***.....**......*...**.......*.....******
.....****.***.*...**.*...**..*.*...*...*...*......**....**.**..*....*.***..***..
*.*..*.****.**.*..***..*..**..***.*...*.....*...*..***...*....*..**..*..*..**.**
..**....**.*..........*..*..*..*.**....**....*.*..*........**..***..**.*..*.**.*
*.***.*.*....**...*.*.*..*.**..**..*......*..**...*..*.*.*.**..**.*...**..*.*...
...***.*.....**..*....***.........***..**...*..*..**.*.*....*...*.***.*..***..*.
..*..*..***...*....***.*..*..*******...**..*..*.**.***.****..**.***..**....*....
.*.*.*.**.*...*.....**.*...........**..**.*....****.....*..*...*....***.*....*.*
*.*...*...**.**.*.*...*...***.*.*...**.***..*..*....*.*.**.*..**..*.*....*...***
......*...*.***........*..**...*..***..**...*..*..**..*...*..*.***...*...*.....*
*..****..........*.*.....**.**..*********..*.****........**..**.*.***.....**....
..**.**..*...***.*..****..*....*..*....***......*.*.......*.....*....**..**.....
.*.....*..***.*.*.....**.*.**.**...**...*.*..*.**..**.*...****.*.**.*..**.*...*.
*.**.*.****..*.*..*..****....*****...**.*....**..*.*...*.*....*******....*....*.
.***.*.***..*.**...***..*.*.....*.**........*..*...*....***...*.*.*..**........*
.**...*..**.***...*...**..**.***.*.*..**..***.*.....*.*.*..*.***..*...**....*.*.
.*...*****......**.**.***..........*..*..***.*....****..**....**...*.........*.*
..**.*.*....**..*.*.*...........*.*..*..**.....*.........*.*.*...**....*.....*..
.*.*.........*..*.*.*....****.**..*.*......**...*...*.*..**.....***.*.**..*..**.
.*..*****.....*..**.*..*.....*.***..**..*...**....*...*.*.**..*...**.......*.*..
...*...*...****.*.******.*..*.***....**...****...**..*......*.*..*****.*..*.....
*******..***.*.*.**..*..*..****.**..*.*..*......****.**.*.*..*****.*...*.*...**.
*.....***.*..**....*..*..*******....***.*.****....**.*..***.**.***.....*****..*.
....***.****.....*****..*.*.*...**.*..**.*...**...**......*.*.*****.*..*.....**.
*........*****...*..**..*......*...*.......**.*..**...*......***..*.*...*.**...*
.*..*...****......**...*.**.....*.**..*.*****.***...*..*..*.*.....*.***..**..***
............***.*..*.*.*........*.*.*.*.**......*.**..**.*.*.*****.*.*.*.*.*..**
..*.*..*.......*......*.***.*.**....*.*...***...**....**.***.***..*.***..*.*...*
**......**.**.*.*..*.*****.*.**.*...*.*..*.*...**.**..*...*..*...**.*.....***.**
..***.*.*...*.**.*..*...**.*.....**....*....*.....**....*...*..**.....*.*.*....*
.......**.*...***..*.*.*****..*..*....*..*.**.......***....**.****..*.....*.....
.**...*.....*.*.*...*.*****.***.*.....***...**..**....*...***.*.*****...**...*..
*.......*.**.*...**.*..***.*.*......*....*...***...*....*.*...****.****..*.*..*.
*..*.....**.***......*..*.....**.......*.*...**.*.**.*......*******....*.*.....*
***...**.**.*.*..****..*..*...*...*..*..*....*......*.***......*..**.**..***...*
***.**...***.***...*...*.*.....**...*....**.....*..*..*.*..***.*.***...*......**
*.*..**.....*.**.*..*..*....*.*.*.*...*.*.***....*.***.....*.***.*.*..**..*.***.
**.***..*.**....**....*......*...*..*.*..*....*..**.*..****.**.*...*....*..*..*.
...*....**....*..*...****.*.*....**...*.....**..*****.*..*.*..*..*.....*.....**.
*.*..***..***.......**.**......*..*.*.*..*..*...**...***.**.*..****....*...*....
..*.*..**.......*..****..****......**...*..**..**..**...*..***.*.*....*..*...*..
.**......*....*...*..****.*...*.**..*.*......*..**....***..*....****...****....*
.....*.*...**.....*..**..*.***.***.*..*.***..*.**..*..*.***......*...****....*..
.*.*.*..****......*.*..*..*.**.***..***...*..*.*...*...*..***......*..**.***..*.
..***..**..*...**...*.******.*...**..*****.*.*.......**..**.....*...**.**.*.**..
........***.....**.**...*..*.**...***.*..***...*....******..*.*..****......****.
..*....***...**..*.....*.*.......*.**........**.**..*....*....******..*.**......
***....**...**.....*.**.**...***...*.*..***.*.......**..**.*.*.**.*...**..**.*.*
*.*....*.*.*......*..*.*.**...*...*...*..*......**.*..*...*..*..*...*.****..*...
.**..*...*....**.**.........*...*..**..........*..*...*..**..****...**..***.*...
....*.*....*.****.*.....*.***..**.....**.....*.****...*......**.**.*.***....*..*
..**...***.*..******.*...*...**....*.....**...**.*...*......*...**.....***..**..
*...*.**.*.*..**.*....*..**...**.*..*...*.*..***....***.**....*..........*..****
.*.....*...*..*.*..*..*..***...*****....*.*.****..****.*.......*****...*....*...
***...*...**..*..****..*.*..*.....*.....****...*......***.*....*.*.....*..*.*..*
.*..***....*..*.**...*.**.**..*.........*....****....*.**...*.......*..**..*.***
.....*....*.....*****..*...**.*...*.*..***.**.*..*...*..***....*..*..*.**..*.***
**.*.****.*......*.....***.*.****.*..*..*...*...*...*..*...*....**..**..........
*..*..*..*.**........*..*.**.........*.*..*..**....*....**...*...**..*....*...**
*...***...**.*....*.*********.***.*..*..........**..*.....*.*.*.*****..*.****.*.
*.*.**...*.**..**..*...**.........**.*....*..****..**....*....***....*...*.**.*.
...**....***....*.*...**.*..*....**.*.**.*.**..*.**..**..*...*.**..**.***..*..*.
..***..........*.**.**....**.*.*.......*.....***..**.*....*.**...*.*.*...*.....*
*.........**.*......*.*...****..***..*.......*...*.***.****..**.*..*..***..**.*.
***..*.**.*..*..**...**....*..**......*.*....*..*.**..***.....**...**..*...*..**
**....*.**.*..*..*.*.*.....*..*..**..*.*.**...*.....*.*....*..*..*....*...*..*..
**...*.**...*.*..**.*.*..*..*...*.*.*...*..**...*........*.***...*..*.**.**..*.*
...***..*.**..****..**.....**...*.*..*....****....**...***.****.*......***..****
.**.***....*.*..*...*..**...........*..*.**.*.***.*....**.***..*...*****.**.*.*.
...*..*...****...*..**..**.*...........*****.*...***.*.*..**..*...*..**....**...
..*...**..*.**.*..**..**...*.*.*..**.**.*......**.*...***............*.*.*...**.
...***.*..**..*....*.**...***...**.....**......*.*.***.*.*..*......**..**....**.
.....*.*...*.*...**..**.***....*..*..****...**...*..***.****..*.**..**...**..*..
.*....*....*..*...**...**.**..*.....*.*.....*.*.*..*.....**.*...*..*.**......**.
****..*....*.**..*.*....**...*.*.....**....***.*..**..*..*...**......*..*...*.**
.*.....**..*.*...***...**.....**.*...***.....*..............***....*.*....*..**.
*.*............*..*..*.****.*..*.*.*.**......*.*..*.**.*.......*.*..*.....*.**..
..**.*.*...**.*......*....****..*****.....*.**.****.*.*.**..*...*.**.*.*.*..*.*.
...*******.*..*....****...*...*...*...***.*.**...*.**...*..***.....**.****.....*
.*.**.***.......**..*....*......*..***.**..**.*****..**.....***.*...............
****.**..**........****..*....***.**..*.*..*..*.....*....*.**.*.......**.*...*.*
...*....*.......**..*.....*........**.****.....**..**.**.**.*.*....**.....***..*
*****..***.......***.**..*.*.**.*....*.....*.****.*.*****.**..*....*..***.*...*.
***.*.*.*.*..**.*..***...**..**..*****..*.*...*..*.*.*.*...*.*.*..****.*...*....
..*..**..***..***.*.*..**..**...*.....*......*.*..*.*******.*....***..**.....*..
.....*....***.*..*..**.***...*...***..****.*****..***..*.***...*.....*.......**.
..*.***..**.**..****.**...*......**.*.***..***..............****.**.*.**..**.*.*
...*.**.**.*.......*...*.*****...*..*...*.*..*.*.*****.*...**......*.***....*.*.
.*.....*.....****..**..**.....*...**..********....*..*..*..*.**.......****..*.*.
..*....*.*.**..*.***.*..*...*.*****.*.*.......****.*..*.*.............**...**..*
.....*.*.*.....*..*.*.*.*....****..*.......*.*......*..*.**..***...*......*..**.
****..***.*.*..***..*..*.**..*..*.......*.**...*.**....*..**..*.**.*.**.*.*.**.*
.*...***....*...*.**...**..**.*..*...**...*...****.*.*.**.*..***..*....*.......*
*.....*...*.....*.*...*...........*.*.**..*....*...*.***.*..*............*..*.*.
.**.**...*..........*.....*......*....*..*.*...*..**.**......*.*.**......*.**.**
*...*..**.*.*....*..***.**....**..**.....***.*.**..**********.***.****.*..***..*
.**....***.*.*.*...*....*..***..****......*.*..*...**...**..****...*.....*.*....
.*...***..***.....*..*.***........*..*....***......*...*.*..*.**..*.*..*.*.**..*
**..*.**..*.****.*..***...**.**.*.....**.*....*.**....*.*..*..*.*.**..**.***....
გამომავალი მონაცემები
87
თქვენი პასუხი
87
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
80 1000
*...*...**..*.*..*****.*..*......***..***..***..******.**..**.***....*****.....*
*.**.*.*.*.******.**..***.*..*.*.*****.*.*.*..*.****.**...*..***.*.*.****......*
..*.**.*..*..*.**...*.**.**..**.*..**.*.*.*.**..***.*.***..**..*.*..**.**.*.*...
..**...*..**.*.*...***.*.*.*.*..***..*.*.**...*.*..**...**..*...**..*.*.....****
...****.*****.*...*.*.*.*..****.**.*..**..***.*....**...**..*.**.***..*.****..**
*..*...**.*********...**.**..**..**.*****.*....**.*.****.**...*...***.***.*....*
*.*.**....****.***....*...**...**.**...****..**.****...*...**..*..*****.**.**..*
**.*****..**.*...***....****..***.***..*****..*.**..**....**....*.***......***.*
..**..*.***..**....*.*******.....*.*........**.**..**..*.*..**.*.**....**..***..
.*.*.*..**.**.*..*...*.***.*.****.*.***.........*.**...*..****.**.*...***..*.***
...***.*...*...*..****.*....**...*..*.*....**...*.***.*......***.***..*.*...**.*
.........*..*..***...******..*.....**.*..****.*.*.**..**.*..**.***.**.*********.
.*....*.*..*...*.****...****.***...*..*.....**..*****....********.....*.********
***.***.**.*....*.*.*..*...*....*....**..*..*.*.*.*....**....****.**..**..***.*.
.***.*******.**.*.....**.**..**.*.....******..*..*....*..*...**.***..****.....**
*.*.******.*..*.*.*.....***......*..*..*.***.*.*..*...***..***.*.**.*.....**.*.*
***..**..*.**.*****..*...**.*****.*.*.*.***..*..**..*.*.*..**.....****..*.*.*..*
*******.**.**..**..****.....****.*....*...*.....***.***.****.**..*...*..*..**.**
.*****...**.**.*.*..*..*...**.**.*.*..**.****..*.*.**.*.....******.**..*....**..
**..*.**.**.**.*...**.....**.*.*.*....****.***..*.....*.**.*.***.***....*.**.*..
*..***.**.*.***..*..*.****..*.*.**.....**...*.*.*.*.**.*.*.*.**..****..**...*.**
...*.***.*..****..**.*.*...*...*.*.......***...***....*****.*.****.**..*.....*..
...**..**..****.*.*.*..****.*.*..*.***.***..***..****..*..**.......*...*.***.**.
.*.**..***..*..*.*.********..***.**..******.*..*....****.*...*.*.***.*.*****.**.
.*.*.........*.*...*******.**.*...**......***.*****.*.*.....*..*.*...**.******.*
*..***..****..***..**..*..*.****...*...******.***.*....*.**..*...*.**.......***.
*.*..*.*..***.....****..**..*.***...*.**..**...*.******.*.*..***.*.****..*....*.
.*..*.........**.*.**.***.*.*...****.*....*...***..*..*.****.*..*..***...*..***.
*.*...*...**.*.**......***..**..*.**.*...**.*******........*.*..**.**.*.*....*..
.***..*****..**..*...*.*......****.**....*..**...***.***.*....***..**.***.....*.
*.....*...*..*.**...*..*....****.*.*..*.***...*..***..*.*.***.*..**...*****...**
..*.****..*....*.*....*..*..*....**..**.**..*.***.......*..*...**.*....*****.*..
*...*.*..*..*.*..*.....**...*.***.***........*.*..*..***.*...*..*...**.*.**....*
**.*****.*.**.**...****...*.*..**.***...*.**.***..**..**..*..**..*....*.**..*.**
.***.*.**..*******.*...*.**.**...**.*..*.*.**.....***....**..***....*.**.*.*****
*.*....*****.****..*..*..*..*.*******.**.**..*..*.*.*.**.**.**......***...*..*.*
.*..*.....**......*.***..***...**.*..**..*..*.*.*...***.*...**.**.*..****..**...
*.*...*.**..**.*....**.*.***.*.*.*.....*.*.*..**.**..***..****..*..*.*.*..*.....
.*.....**.***.....*....*..*....*.***...****.****.***...***..*.**.....*..*..***..
.*...*..*.*.**......*.*****.**.........**.****.**...**..*..*.*.*.****.*.***.....
*..**....**...*.*..********...**..**...****..***..*......*..*.*..****..*.*.***..
....******.**.**..*.*.*.*.**.*...*..*...***..*.*.*..****.***.*....*..*.*.*.*.**.
*...*...*....**.*.*.....*.*****......***....*....****.**.*..**.*.*....*..****.**
*.*.**.*.*.*...**.**.*****..*.*....*..***.***..*.*..*..**.*..**..*.***.*....***.
**...***.*.*..*..**..*...*.***.*.**..*.**...**..*..*.....**...*****.**.*..*.*.**
*..*.*..*..*.*.***.....*....*.******.*.***.*.**..**..*..*......*..********.*...*
*.*.*.*....*******..***.***.*.**.*..*..*..*.*...***..**...**.*..**.******.*..*..
**..*.....**.******.**.*..*..**.*.***......***.****.*.*.*..*...*.*.***..****.*.*
.*..*.**...**.**.**...*......*...*..****....**..*..*.****.**..**.**.......*...**
*..*.*..*..**.**...*...*..*..*.*..**..**.**....**.*.....*.**...**.....*****.*.**
.*...**.*.*...*****.****.**...*****..***.*.*...*.*..*..**.**.**.*.**.*.*.*..****
.*....******.***.*.....**..****..**..*.***....*.**....**..***.**.*..*..*....****
.**.***.**.*..**.....**..*..*....*.*.**..***..***...**..****.**..**..*.*....**..
...*.*.*..*..*..****..**....*..**..**.....**.****...***.*.****.*.**.***.*..*...*
..**.**.**.**..*..*.*..*****.****.***....*.**.*..*...***......*.***...***...***.
.*.**.*.*..***.*****.*..***..*.*..*.*.**.*.*..*.**.*.....*.*....****..***.***.*.
..*..****.*.****....*.*.**.**..*.**.***..*.*.**..****..**....*.*.******..*...*.*
*****..******.*.****...***......*....*.*.*.**..*.**.*.*******....**.**.**..***.*
..****.****.***.*...***.**....**.*****.*....*.*.**.*..**.*.*...**.**.*..**..*.*.
..*.*..***.....*.*.*...*.***.*..*.****.***..*..*....*...**...**....**.**.**....*
..**.**..**...*.***..**..*..**..****.*.**.**.*.*.....**.*.*..*..*..*....**..*.**
**..*...*...*...****.**...*..*...**..*..*..***.***.**.*...****.....*..**.*.*.*..
*..**......*****...***...**..*.**.***.*..*.*.**.....**...**..*....*..***..*.*.**
.*.*...***.*.*..*..***.....*.**.****.......**.**..****..**..****...***...****..*
*....*...**.**..*..**.....**.**..********.*..*..**...*****.*.*.**..**..****..*.*
**..*....*.*****.........*..**..*.*****....***.*.**..*.*.*.**......**..*.*.*...*
*...**...*****........***...*...**.*..***...****..*.***.*...*.*...****.**..**..*
.*..*.*****.......*..****.*...*..*..**.*.**..*.*....*..*.*..**..**...**.***....*
..**..**..****..*.......*.**.....**.*.**.*..*.*..*.***.****.***.......*.**..*..*
*..**.***.****..*......***.***.*..*****.*.**.*.*..****...**.*....********...***.
*.**....*....*.*****.*.**.***..**.*..***.***.**.*.*..*.****..**.***.**..****...*
****..*..*.*......**...**.*****..*..*.*.*..*.**.**..**...**..*.*.......*....*...
.*.**...*****..***.**....**..*.***....*..**.**..****.***.*.....*...***.*****...*
*.....****...****.*....*.*.....**..*..*.***.**..**...*..*..**.*..*...**....*..*.
*****....**..**.**..**....***.***.**.***.**....*..***.**...**.*********.***..*.*
.***..**....**.******.***....***..**...*......**.....*.*.**.*.....****.....**.*.
*.***..**********.*..**.*******..*.*****.....**..***.****....*.***.*....**.*..*.
...*...**..**..*..*.......**.*.*.**..*.**.*..*.*.**.****..****...**.******..**.*
**..****.***..*...*..**....**.....*.*.*.**....*...*.........***.***....*.**.**.*
..******...***.....*..*....*.****.**....*.***.*..**.*......*.**.*.**.....*...*..
***.**.....***.*.**..****...***....**.***.**..***..****...********...***...*****
.....**.*...**.....*..*.*.**..**.*.***...****.*..*****....***..**...*...*...*..*
*.*.*..*.**...*.*.*.****.*.**.*.**.*..**.*..*****.**...**...*..***...**..*..**.*
.....**.*..*....*.*.**.*****..*..****..*..***..****...*..**.****..**.....*.**..*
*..*.*...*....****.**..*.*......*...*.***.......*.*..*.****..*.....*...*.*.*..*.
.**.****...*.****..*.****.*...*.**.*....*.*...****..*..**.*.*.*..*.*....*.**.***
..***.....**......*....****...**.**...**.***...*.*....**.*.*...**.*.**..**.*....
**....*.**..****....****.**.***.*...***..***.**.**...***.***.*.*.*.**...**..**..
..**.*..**.***..*.*..*.**.*...*..***..*.*.*.**.**.*..*....****.*..**.*****.*.*..
*..***....*****.*.**...........**.......*.***..****.*...*...*.***..**.*.....***.
***.***..*..********.*.....**...*...*...*.****.*.....*.*..*.*.**.**..*..**....**
**.**....*.*.*...*.*.**.***.*..*.*....***..*.***.***..*.*.**.*.*......*******.**
***.*.......*..*..*.**..*.*.**.**..******...**.***.*..*.**.**..****.*****.***.**
....**.***...**.**.*...**.*..*.*.***..*...*.**..**.*.*.***...*...*.......*...*.*
..****..**.**.**..*..*.****..*.**.*...*....**....*.*.*...****.....****.*.*......
**...******...**..*.**.**.***.**...**.*.***.**.***..*...***.**....*.*...**..*.**
*...***..*.*.....*.******.**.*..*.....***.....****....***.*..**..***.*..*.*...**
*.****.***..**....*.*...**.*.**.*****.....***.***..*..**..*.*.**.**..*..**.*...*
*....**.*...**.***...***.**.**.*.**....**.****...****.*.**..**...*..**.......*.*
**.**.*.*...**..**.*.*.*......*.***.**....*..**.*.**.*.*..*..*.**.*.**..******..
****.*****.*..*.*****..**..........*......*.*.*.*..****.*.*.*..*.**.*.*.*.**.***
.*..***....*...**.*..*.****...**..*..**.**...*.***.....*.***.***..*.....***.**..
**..******..***.****..***...*...******..*****.*..*.*..*****..***..**...**...***.
.***...**.*.******.*.*.*.**.*...*******..*.******..*...*.**....*.*.**.*.**.....*
.*.*.*...**..*.*..**....*.*..**..**.*.***.*...****.***.*....*.*****.*.*.***.*.**
...**....*.**.**.*.*..*.**....********..**.*.**..**.*..*.*...****.....*..*.*.**.
.****..**...*...***..**..*.*.*.**....*.*****...*...*..*..**....**..***..*...***.
***...***..*.*.**...**..***..**..*.***..*.*..*.*****.*..*..****.*.*.**.***.*.**.
.**.**....*****.**....************..*...***.**......*..**.****..*.*...**....*..*
**......*.*****.....*...**.....***..*.*.***...**...****.**..*.*.**.**.*....***..
**.*..***.***..*..*.**.**.******.......*.****..***..*..*****..*.***...**.**.**..
*.**.*.*...**.*...*....**.*******.*.***.**.*****...*.*.*.*.****..*******....**.*
**....***.....*.****.*....*.**....***..**..**.*..**.*..*****...*..***.*.*...*.*.
***.**.*.*.**.......**.**..*...*..**.*..*.***.....*..****.*..****.*.*....**.****
....*.***.****..*.**....*..*.**..*.*...****..**...***..***..***...**...**..*..*.
*.*..**.***...*.*..*....*..*..*....***...****.*..**......***...*.***.***.......*
****..*.***..*.******.......*....*......*.....***.....**.***.*.....****.*.*.....
...*.*...*....****.*....**..**....*.*..**.*.*...**.***..*.**.*..*..*.*..*..*..*.
**.***.**..*.***.***.*..*..*.*..**.*.**.*.*****.*..*.*****..**.**..****.**...***
.*..***..**.*.*.**..**.**..*****.**.*.***.*.**.****.**.**..*..*...***.***.....*.
*.....*.*.......***..*.*****..*..*.*.*.***..*.*..***...******.*.*.*.*..*.**.*.*.
*.*..***.*...**...*.********..**..**..*****..*...***.****...*.*.*.*.***..******.
****..*.*...*....***.*..*.*..*..*.**.******....**..*.**.**...*......*.....*.*..*
**.**..**.**.***.*..*..**.**.....****.**.*.*.***..***..*.*.*.*.*..**.*******....
.***..*..*.*.**.*..*....**..***.*.*.*...**.*.*.**.*.***.***..****..**.*..****.**
*.**.*.*....*..*.***...*.****.***.******....*...*......*.**....****...*..**..*..
****.....*..*****..*...*.*.*...*.*.**.*..**.*.*****.*...*..*..*....*...**.*****.
.**.*.*.*..*.**.*.*....*.*.*..**.*...**.....***.*.*.......***..*...*.*.*.*.**..*
*..*...**..***.**.***.***.......**..****......*.*...*...***...***.*.........*.**
*.**.*...*.....****..*.****..**.*...*****.**.**...**.***...***.****.**.***.***..
..****.**.**..*.**.**.*.***...*.*.***.......***.***.*......*.***.*..*****.**.*.*
.*....*.***...*...***..*......*....*.*..*...********.*...**..*.***.*.******.*.*.
.*..*.**..**.*.......***.*.*..****...*****...**.*..******.******.*...*..**..*.*.
.*...*...**...**.*.....*..**.**.*.*...*...**....*.**..*..**.**..**.....*...*..**
***..*.*...*.*.*..*..**..*.*.*..****.**..*..*.****..***.....*...*..****..*..***.
..****.*..***..***..****..***.*.**..***.*.***....*.*.*.*..**.......*****..*.*.*.
....*..**..***.*.**.***.***..**..*..*****.*.********.*..**..*.*.*.*.**..****..**
.*.*.***.**..*******.****.*.***.*.**.....**..*..*.*.....****.***..**.......*....
*.**..*****....*....**..**..***..**.*.*.*..**.*.**........*...****.*..*.*******.
*.*.**.*..*.*..****.*..*.*.*.....*....*...*.***....**..******..*...*****.****...
....**.**.*****.*......****.*..*..**...*...*.***.****.**.**.**..*******....*...*
*.**.*****.******.*.*.*.*...*.*******...*..****....***.*.***..*..**..*.*..*.**..
.*...****..****.**......******.*....*.*...*.*.*.*****.***.*...****..**...*..*.*.
..*.**.*.***...*****.*.*.*...*...*..*.**.....*.*...**.**...***...*..**.*.*.*..*.
..*.*..*.*..*.**....*.***....******.****..**.**.****...*.*.*.*.*..*..**...****.*
**....**..**....**..*.*.***.**.........*.****.**..*****...**..***....**.*...**..
.***.*..**..*.***....**...*..*.**...*.*****..*.**...*..*..*..****.**..*.*.*..**.
...*...*....*.**.****..*.*..**.**.......***.**.***...*.*.....***..******...**.*.
..*..*.*.***.**...**..**..**.*.****...**********.*..*......*.*.*...*..**...**.**
*.**.*.......*..*.*.***.*..*.*.*...**..**.*..*.*.*..*..*..*...*...**.*.*.******.
***.*****..*...*.*....****.*.******..**..**.*....*...*.***...**..***...*....*...
**..*........**.*.*.*.**.*...**.**.*.*.**.****.*.**......**...****.*..*..*..***.
.*..**...*....**.**.**...*..***.**..******.**....**.**.*.*****.*...*****..*...*.
.**...****.***...*.****...*.*..******.*.**.******.**..****....**..**.*****.*..**
***..**...****.**.**..*.*..*..*.*..**.*..*.*.*.***...***.*.****..**..*..*......*
...**.*.**...*********....*.**.....*****.*.**.**.*.***.**.*.*****.***.*..*....*.
.*....***...*..*.**..***....*.*..***..************.***..***.*..*..*.**.*.*.*...*
**.**...****.****.*..*...*...*.*..*.**.*.*.**.*..**.*...*...*..*.*******...*****
.****.**.*....*.*.*****...**.***....**..*..*.*..**.*...*******.****..*.**.*.***.
..*...*.*.**.*.*..*..**....**.*..***...*....******...*..*****...*.*.*.*.*.*.***.
.*.....*..***.**..*.......****..*.....***...****.*.***.*..***...****.*..**..*...
..***...**.*****.*.......*...**..*..*.**.**..**.*...*...*...**.**..**......*...*
*...*****.**..*...*****.**.***..*.***.***..**.**....*****..*..*.*...*..*......*.
*....*.**.**.**..**.*..*..*..*****.*..**.*....*.**....****.......*.**..*.*..*.*.
..*.***.****.....*..*..**...*...**.*..*....*.**.*..*.**.***.*.*...*.**..**.*..*.
.**.**...*.*.*..****..*.*....**.....**.******.********.***.**..***.*...***.*****
..***..*.*...*..*..***..*.*.*.*...**.*.*..**..*****..****.....*.*.***..*.*.*..**
..**.***.**..*.**..*****...**.***.*..*.*..*.*..*.......*.***.....*.**.....*.*.*.
*..*..*.*..**.***..**.*..**..***.*.**....*.*.**.*...*.*****.*..*****...*.......*
.***.****..*.*.*.*...*..*.*..*..*..***...***..*.******.**.**...***..**.*.****...
*.*..*..**.**...**.*****....*.*........*..**.*******.**...*.***.*.*.**.*****....
**..**.*....***.****...*.*****..*..*.***.....*...*.*.**...*.*...***..**....*.**.
*.**..*......*.*.*.**.*...**.*.****...*.*.*..***..*..**.*..*.*.***..****.*****.*
.****.*****.....*..*.*.*.**.*.*.**.*..**....**.....*...*..***....*..******......
.**.**...****....*..*..*.**.***.*...**.***.*..***..***.*..***...**...*.*...***..
....*...**.**.**.**..*...*.*.**..****.**.*..***.*****.*..***......*..*....*.*.*.
*.*.*.**...*...*.*..*****.*....****.*..**...*....*...**....*.**.**........***.**
*.***.*..**....*.**.....**.*..*.*..*****.**..*.**.**.**..*...**....*..*****.*...
..**.***...***..**..*.**..*.**..*.**.***.**.*..**....*.*..*...******......*.****
*.******...****....**.*.**.**.****......*.*****.***.*.*....******...*.*..*.*....
*.*.***...*..**....*******...*.*********..*...*..**.**..*..**.*...*.*.....*.*.*.
*...***.*..*.***.*.********..**.***.....***..*.****..**.**.*...****....****...*.
.*..**.***...***..*..*.*.*.*.****.*..**.***...*..*...*****.****.*..**..***.*.*..
*..*...*...*.***.**.**...*.....****.**...*.*******..*...*...*....*.*...****.*.*.
*...*.*.**..**..***.**.***....*.**..*...***..**.*..*.*.***...**..*.*****.****.*.
*.....*.*.**.******.*..***.**..*****.*..*****.........*.*****...***....**.*.*..*
***..*.*****...*....**.****....**.......*.*.****...*.**........****....***....**
**...**.***..**..**..*.**.******.**..****......*.*****....*.***..*.**.***...*.*.
*.*..****.*.*...*..**.**...*******..***.**....*****.****...***..*....*..**.***.*
.*..*...*.*.*.**..*....**.....*..*****.******.......**...*.**...*.**.***.*.****.
..*.*.****.*....*.**.**.***..***.**..***...*.*.****..*..*..*.*..****.****.*..*..
**..*...***..*.**...**.**..***.*..**.****....*..*....*..***.***.*.**.**.*.*.*..*
*.*....**..*.*.*****..*...**..*.**..***.**..****.*...*.***.*******.*.*.*****.*..
*.*.*......***....*.*.*.**...****.*.*****.....*..*.*****.*.*.....*...*.*.**..*.*
.**.*...*****.*.......*.******.***....*.*..*..**..********..*..**.*******.......
***..***.**.*...**.**...*.****..*..**.*.**.*.*...*...*****.*.***.*.*.**..*.**.*.
*.*****.*..*.****.**.****.......*.**.**.**.*****..**......*.****.*.**.*****..***
***.*.**.*********..***....*.**..****...*.**..*.***.*.**.*.*.**.**.**.****.*..**
*.**.*..***..**.**.*******.....**.****......**....*.**..*****..*.***..**.**.***.
..***.*.....*....*..**..*.*..*..*..*..*...***.**.....**...**..****...**.**....**
..**.**...........***...*..****..*.....**.**..*...*....*.....*.****.***..*.*****
*..*....**.....****.**.****..*..*......*.*****.*.**.*.*..*..***.*.*.**..**.**.*.
*.*.**...*.*.*.****...***.***...*****.*..*****.*...*..*...*.*.*****.**.*.*......
...***..*...***....***.*****.*.******.*..*.**...*.***..****.*...*.*....*.*...*.*
**.**.*****..*.*.*****.....*...*.*..****.**.....*......*..***.*.**..****...**...
****...***.******.*.....******.**...***.....*..*.*.****.*.**.**...*.*......****.
*.......**.*......******.....***..*....*..*...***.**.****.*.**.....*.****..*..*.
*****.....***..***..........*.*....****.****.***.....*..*..*.*****.**.**.*...***
**.*.**.*.*.***.*....**.*****.*.*.**.*.*.*.*.*.****.**..*.*...*..**...*.....*.**
*******..**..*.*.*....*****..***.******.*.****..**....**....*....*.**.*...***.*.
...****.**...***.*..******.....*..*.......*.*.*.*..*.*.*.*.*.*...*..*.*.**.***..
..**..*.*.***..*.**.****.******.***...******.*.**....**..*.......********.*..*.*
****.*.*..*****.*..**.*.*...**..***.*.**...*.*.**..*.........*.**.*..*........**
*.*...*.***.*...*.*.*...***..****.**.*..******.*........*...*.*..**.*.*.**...*.*
.*..***.***.*.*.***********..**.*.**.**..***.*..*...*.**..**.**..**..*..*.*..***
*.*....***.**.***.***..*.*.*.*.**.***....**..*.*********...*..*.*.*.*....**.....
.*..*******.*.*..*.****.**...*.*........*.*****...***....*.*..******.**..***.***
***...*........*******.**...*..*.****...***....*...*.*.....**...*..**....******.
..***.*...***..**.****.........*..**.*.*.....*..**.*.*.*.**..***.*****..*.*.*...
.**.**.***...*.*..**.***..*.***...**.***.*.***....*.*..**..****.**..******.***..
.****...***.**.*...***...****..*.**.*..***.**..***..**..***.**.*.****.**..****.*
****.*******.*...*..*.****.*.*.*.**......***....*..*....*****...**.*.*.****.*...
.*..*..**.*..**..****.......*.**.*.**.**..***.*.*..*.**.*.*.*.**.*.*.****.**.**.
........***.**.*.**...*.**..******...**.*.***..*.****...*..**.****.*.*.*..**.***
*.*.**..*.*.*..*..***..*...***...*....*......***.*****.***...****..*...*..*...**
*****.*.**..*.*.*..***.*...******.**.**.*.**..*****.*.*.*..***..*.*..**...**....
..**.*****...**..*..**.*****.*.*.**...*.*..**..****.*.**....*...*.***...*...*.**
**.*.**.****.***.*...*..****.**.*..****.***.*.*.....**....***.**.....*.*...*.*..
*****....*....**.*...***..**...*...*****....*.*****..**.******..*..*.**..*.*...*
.*.***.*.*.***.****..***.*.**...***.**.***.******.**...*.******.******......*..*
.**********.*.*..*..**.*.*.**..*.*.......*****.*.***..*...*.*..*.*.***...**.*..*
.**....*.*...*..*******........*..*....**.*.***.***...*.....*****..*.**.****.*.*
****.*******.**..**.*..*..*.*.....***.**.**.*...*.**....*******.**.****....**.*.
...*.....*.**...**....***.........*.*.****.....*.*..****.*.*...*..*.******..***.
*.***.*....*****.*..*....****.*..*...*********..*.*.***..***.*.**.*****.*..***..
*.*.*.....*..****....**.**.*.*..*.*.***..*.*...*..*****..*..**.*.***...*.*.*.**.
***...*.**..*.**..*.*.***...**.**.**..*..***.***.**...*..***.*...*..*****...***.
..*...**.*.......*.*.*...****...**.****....****.****.*.**.****.**.*.*.*.***..*..
*.**.*..*..***.*..*.*...*...*.**.************...*.*.**..*......*..*.***.*.***..*
.*..***..**.**.*.**..*..*****.*...**..*.*...****.....*.*.***...*....*..*...****.
*.**.****...*..**..***.*.*****...**.**..*....**.**........*.....*..**...**..****
.*.*.***.**.***.**..*....***....*.*.*.**....**.........*.*....*.**.*...*...*....
.**.***.*.*****..**.*.*..*****...*...*....*.*******.*.*.****....****.*...***...*
.***....***...*..*..*****.*.****.*.***.**.*.**..**..**.*.**.***..*...*.**...**..
.*....***.****.*.*.*..*..*...*.*..**.***.******.****.**.*.......*.*.***.....*..*
*..**.**..*..**..***..*..*....*..***.*...****..*....*.****.*........**.*.**....*
***.*...*.*...*.*.****..**.**....**.**.*.*...***..*.**.*.*.***...*.**.........*.
*.**.****.*.**...***.***.***.*....*..*....**.***.**..**..***.*.*.*.*...*......**
*.*.*.*.**.*..*.**.....**.*.....**...*.*.*****....**...**...**....***.**.***..**
**.....*****...*.***.***....***..*******..*****..*.**..**.*..*....*.*.*....*.**.
...*..*****.**..***...***..*****..****...*..*...*.*.***.*..**.***...*.*.*.*.*..*
*.*.***....*....*..*..***.*...**.*..*.*....*.**.*.*.*.****.***..**.....***..**..
**..*.****.**.*.***.*******...*.*.....****.*.*.*....*.**.**.**...*..*..*....*..*
***.***.**...*.*...**.******.***...*.*.......**.**.....*...*...**.***.******.*.*
..*.**.*.**.*...**...*.*....**.*.*.*....*..***.*******..*......**...*.*.....****
.*.*....***.*.*.*.*.*.**..*.*........**....*..*..*****.*..*.*...******.......**.
**..*..*......********.**...*..**.***...***.***.***..*...*....*..*.***...**.**..
...**.****..*...***...***.*.*....*..*...**.*..*..**..****.*...*..***..*.*.**.***
*....***.*....*...*..*.....*..**.***......**...*....**..*...*****..*.***********
*.**.*.**......*.*.**..*.....*.*.**.*.**....*.*..**..****....****.******...*****
**.*..*.**.*..****.*****.**.*..*.*.*...*.*.**..*....***.**.*.**...****.*...**...
.*...*.****..***.*...**.****...**.*..*.....**..*.*.***...*....*...*.***.***..*.*
**......*...*..*......*...*...***..*.**...**.***.....****...*.**..*.*.***..****.
*.*...*..****..**...******..****.**.**.**.**....*.**..***...*..*..*.***...*..**.
*.*...***.**.....*...****.****..**.*.****....*.**..*..**..*.*.***.*****.*.*..**.
*..**.****.***...*.***.*..*.*..***.*.**..*..*..***.....*..*..**.......***.***..*
*..***.*.***..*..***.**.***.****.**.**.**...*.....**......****..*...**.**.*.**.*
..*.*..**.****.**.***..*...*.***.*......**.*.*.*..*..*....**.....*.***********..
*.*...***.**..*...*..*...****..*....*.****.*...**..******.*...**.*.....*....*..*
....**...*.*****.*.***..*....*.***.*.**.*..*...****...**.....****..*.......*....
.**...*...******..**.*.*...*..**........**.*...*.*...*.*.**.*.****..*****.....*.
.*...******..*****.*.....*.**...***...*****.*..*......*.***.....*.**.****.*...*.
.***.*....***..***.**..*....**..***.****...*.**.**.......***...*.*....*.*.*.*.*.
..*.****.*....***.*.*******.***...*.*.***...***...****.**.*.***..*.***.*******.*
*....***..***..**..*.....***..*****.***..*******.*...*....***.**.*..*.****..*.**
.*..*...**.****.**..*..**..**.*..*...*.*...******..**..*..**.****...*.*...**..*.
.**.*...*..*....**...*....******.........*..*..**.***..*.******.*.....*****.*..*
.***.*.*.*..*.....*..****..***.....***..***.......****.***..*****..**.*..*.*****
*****..***..*.****.****.....*******.....*.****.**...*.*..*******.*..**..**...**.
.**.*.*.**.*.*.*....*.....*.*.****.***....*...*****..*.****..*.****...*...***.**
***.*.*.**.****.***.***....***....**.**.*.*.******.***.**.*.**.**..**..****.*.**
...***.*.*...*.*...*.....*..***..**..*.....*...***..*..*.*...***....***..*...*.*
.**..*.**...***.**..***.****.****.***.*...***.*******.*.***.*...*..**.*..*.*...*
..*...****..********...******.**.**.***..**.***.***..**..*.....***.**......*.*..
..**..*.*..*..*.****.......*..**.**........*.**...*..**...*.**.*..**....**.***..
***......********....****..****...........**...*.***.*..***..****.*.**...*..*.*.
.*.**.*..**..****.*..*..**...*.**.*.****.*.**.*.****.*.*..*.....********.**..***
.*.*......*.*******.*...*.*.***.*.*.*.*.*....*****...*..*.*...******...**..**...
**.*...*...***...**.*.*...*...*..***.*.**.*..**..*..*.*.*..*.*.**.*.*..**.***.*.
***...*.*..*...******.*..***....**...*.*******.*******.*......*..*.*****..*.*.*.
*......*.*.**.*...**...**.*...*.**.**..**..*..**.*.***...****.*.*.*..***..******
..*....*.*..**....**.*.....*.*.*..*****..*.*...****.**.**...**..*.*.*.*..*...***
.***....****...*.**..*...*....**..**....**...*.****.*.*.**.**.*..**.***.*.**....
*.......**..*.***..*.**.......*...***..***..*.*.*.****.***.*****.***...*.**.***.
.*.*.**...***.**********.**...*.*.*....****.**.*.*..*........*......***....**.*.
*.**.**.**.*......**..*...***....*.....*****...**.**.***.****..*....***..******.
.**.***.****.*.***.*.*.***.**.***.******..*.**.**.*.********...***.******..*.**.
...**.****....*..*..**...*.*.*...***....*****..*.***.*.*.**.*..*.*...*****...*.*
***..*..*.*......**..*......**.....*...**.****....*..*****.**..***.*.*.**..*****
...*.**..*..**.*.***..******...********....*..**..**.****....*.***.**..****.**..
*****...****...*.*..*.*...*.*....*...*....******...*.*..**..*..**.....**..*.*.**
....*.*..*.**.*.*.**.*.***.*.***.*.....*****.**...*.**.*..**..**..*.....****.*.*
**....*..**.*....***.**.*....**.****.*...**.****.*.*..*****..***.*.......*..***.
..***..***..****....*.....*...***.*.***...*...****.....*.**....**.**...*****.***
..**..*...*.***.**....*..*.**..***.*****...**..*.*****.*.***.*.*...*...**.**....
..**...*..*.****..*.**.**.**.**......*..*..**.**.*.*..*.*.*...***...**..*.*..*..
.*...*****.**.*..*...****...**..***.*..**.****.*.....*.****...*.****.*.*...*..*.
.**.*..**.*.***..*******.*.*...**.**.**...*..***....*...*.*.**.**.*.*.*.*..**.*.
*..**.**..........*..***......*..***.*..****..*........*.***.*.****..*...*....*.
.*.*..*.*.*******...*.*.**..******....*.*.***.***..*..**.*****...**.****.....*..
.....**.*......*****...**.*.****.********..***.*.*****..*..*****.*.*.**.*....**.
.*..**.*...***.*..*...**.*.*.*.*..*...**...**..*.****..*..*........****.****..**
***.*....**.....*..*..*...****.*..***..*..*..******....**.**.***.*.*..*.*...*..*
.****.****..**...*.*.**...*..*..*.....**....*.***.**.**..*.**.*..*.....*...*..**
**.**...**......***.***..*.*****.**.*..****....*.*.**.**....**.*...*.*.*.*...***
**..****.**.......*.....***.****...*.*..**..*.**..*.*.*.***..**..**.*..*.......*
**.*..*.*..**...****.**..*.*.*.****..*.*.*..*.*..****.***.*.****.*.*..*.**.*..**
*..*...**..*.**..*.*..*..**.*....*...***.*.*.*..****.***.*.**..*..*...*.*..**...
....*******.**.*..***...*.**.....*.*...*.*..*.**.*..*..***.*.*.*...****...*****.
**.******...**...*****.***....*.*....***.*.*...*...*.*..**..**.*.*...*.****.***.
*....**.****.**.*..*.*..**.....*....***..*.*.****.**.....**.*...***.*****..****.
*.*..*....******..****...*****..*......*...*.**..****...*......**.*...***..*****
**....*.*.**..*...***.....*..*.*..***....*.****.......**.*.*..****.*.....*....*.
*.*.***.*.*.*.***.*.*.****..**..*......*..***.**********..*..***.**..**..*..***.
.....****..*.*.*.*.*******....*...*.*.******.**.*..*.**.**.***.****.*...*.******
..***.**.****.**.*.*.**.**.*.*......**.*...*.....*.*......**.**.*....*.*.*....*.
.*..**........*..**.**.*..*.*.*....****.**.***.**...***..*..*...*.***.**..******
.*..*..*.****.*..*****...****.*..***......***.**..**.....***...*.....*.**.****..
*...*..***.......*.***...**.**.**.*.*.****......**.*.**.***.***....*..***....***
.***.**.**.***.*..**.*..*.*......**.*****.*..**....*....*.*....*.**.***..**..*..
*..****.*.*..*....**.*.**.***.***.*.****..*...*...**...**.***.***..**.*.*.*.**.*
..***..**.**..**.*.*..**.*.*......*.**...****.*******.**.*.*..*.*..****.*..*..*.
*.**.*..**..*..*.*....*..*.*.*...*...*****.*.**.*.*..*..**....*..*....****....**
*****.**..*....*.**.**.*...*.....*..*****.*.**..*.******......*.*..****..***..**
*..***..*....*.*.*.*..**.*....****.*.*.*.*......*....**.***..*......******.****.
.*.*.*.***...**..*.*..*...*******.**.*.*..*********.*.*..*.......**..******.*.*.
.*.**.....*.***..*.*.*.*...*.*.*****...*....**.*..*..***..****..*....**.......**
*.***...**.*.....*.***.**.**.****.*.****..**.**..*...***.******.**.*.*...**.****
..***...***.....*.***...***..*.**...*****..*...****.*...*.*......***..*.*.*.***.
...**.**.**.*..*****....*..**...***....*....***.***.*.**.*.....*..*.**....***.**
*..*..******.*.*.*..*...***..*.**..**.**....*.....**....*..*.*.****..**.******.*
.****..**..*..***.*.*...*...**...*.****.*****...*.*****....*..**.*..*....**...*.
*...**..*.**.*.***....****...**.*****.**..*.*.*.**.**.**..**.**..*.**.*..**..*.*
.*.*.*.*.***.*.*****..*.*....*..***...*.**....*.******.*..**.*..***.*..*...*.***
..***.*......**.***..**...***......**...*..****.*..*..*.********..****...**..*.*
......***..**...**.*.....**.*........*.*..*..****...**.**..........*....*...****
..*....*..*.*...***.*..*......****.*.***..*.**....*.*.*..*......***..*..*..*.*.*
*...********..*....*.*.*.*....***....**...***.*..*.*..*.....**..*.*********...**
***...**....***.*.****....*****..****.**...***...*.*.**.*...*.*.**...*.*.**..**.
*..**..*.*...**.*...****...***.**.**.**.*.....*.....**.*.*****.*.*............*.
..*.**.***.*....**..****.....**.*.*.....***.*.**....*...*.*.*.**..**...**.*.*..*
*...****.....****.*.*...***.**..*...**..**.***.***...........*.*........*.*.*...
**..*.*..**.*..**.*..*.....*.*.....**...**...**..*..*......***..*.*.****..**..*.
*.**.****.*.*.*.*.......*.*.***.**.*.**.**.**.**......*.*.*..**...**.*....**.***
*******...*.*.********.*....*.*.******.*.*..*...*.**...*.**...*..*.**.*..*.*.*.*
.....*..*.*.*....***.*.***.*.*...*...*...****.*.*..******.***..*..***.....***.*.
***.*..**.**...*.******.***.*.**.*.*.*.****.***...**...*...***..*....*.**.*....*
....***....*.****.*****...**.*.*.**..**.**..*....***..*****..*.*..*...*..*.*....
.***..***.*.*...*..**.*.*..**..*...*...**..*..*****..***.**...**.*...*.**.**....
*.*.......***.*..**.***...******.****.*.***.***....*......**.****.*************.
.***.*.*.**.**..**.***....*.**..*....***..**.**.*...*.*...*.***..*....**.*..*...
...*...**...**..*.*.*.**.***..**.**.**.*.*...***.**.**..*.*****.**..*....*.***.*
....***..**..*.*****..**..*..*.*..**..*..*.*..*...***.****.**.**..*.**.*..***.**
***..*...*..**....**..*....**.**......*..*.*.....**.....***....*.*........*.**.*
.*.*****.***.*......*.*.***...*..**.***....*.**..***..*....*.*..**..*****.**.*.*
*******.*.*...***.......*...**.**.*.****..*.*.**.**..**...************.****...**
.*..*.*.**.*....*..*..**.*..**.*...**..***********..***.****..*.*.*..***....**.*
*.********.***.****.**.**.*.*.********..********..*.*..******..*.*..******..***.
*.*....*..*.....**.****.*..*.*.**....*.****.***....**********..*...*...********.
.**.**.*****...........*****..*..*.*.*...*...**..*....***......*****....**...**.
***.*....*..*.*.**..****...**...*.***.**..........*..*..***.*****.***..*..**.*..
.**...**...**.*.*.*.**...**..**..*.*.**.....*.*.**.**...*...*........**.**..***.
**.*.*.*.*.*.**.***...*..*****..****..***.*.****....*.*..**.*.**.*.*...*..*...*.
..*.*.*.*....*.*.....*..**..***.****....*.*..*...***..**.**..*..*....**..*..*.**
**...**..*.*..*..***....***.***.*...**.*****.**..***.*.......*........*****...**
.*..*..*..*.******..*..*...**..****...*.*.**.****.*......****.****..**...*******
***...*.***...****.******..*****.***..*.**..******..*.**.****.**..***.*.*.**.***
**.***..**.........*...*..**...*****...*...***.**......****.**..*.**...*********
...*.*....****...**.....**.**.**.*..**.*..**.*...*...*****.*...*.****.*****...**
*.....****.****.*....*..*.*...****..*...*.*...*.****..*.**.*....**.*..*..*...*..
..**.**.**.*****.*..*.*.*..***....****..*.*..*..*.*..*...*...*.**.*.***.**.**.**
.*..**.....*..*..**..*.**...**.***.*******....*.*****.....****...*****...**..**.
...*.***...*.**.***.*...*.*..*.*....**..*...*...***.**...**.*.****.*.*...*.*.*.*
.*..**..******..*.*.**.**..*.**....**.**.*....*.**.*.*****.**.*.***..**..***..**
*........****..*.*....**..........*.**.***..***..*....*.***.*...**.*******.*..*.
*.*.*..*.***.*******.....*.....*.*..**.*.**..***...**...*.****...*...*.**...***.
..*.**..*..*.***...*...*..**..*.**..*.****..........**.*...*******.*..**.**...**
.**..**.*.***.*....**.****..**.*.*.*****...***......*..*..*.*....*..*..****.****
**..**.*.*...**...***.**..*******.*..*.**.**..**...**..*.*.*.*****.*.***..**.*.*
***.**...*.****...**.**..*...**..*.**...*.*....********.*...**.**.....*.*..*.*..
*..*..**.....**.***..*...****.****..***....*.**.*.****.***.*.*.***.*.....**.****
.*.*.*.....*..**.*.***.********..*.**.*...*...*.....**.*..*.*..**.*......***.*.*
.*..*.****.****.****..*.....*.**....*...***..*.*...**.***.**.****...*.*.**.....*
..***.....*..*..***.***.***.*..*.*****.*..*.**...****..*..***...**.*..**..*.*.*.
*.****....*.**.**..**.*.......*....*..*..*.**..**.*.**.****..**......*.*.*.**..*
*..*..**.*.*.*****.**.*..*.*..**.*.**.*....*.*.**....**....*.***.**..*.*.*..*.**
**..**.***.*.****....*..*.**....***.*..***..*.*..*.****..*...*..***.**....*****.
.*.*.***..******...**.****..*.***.*.*.*****.***...*..*.*.*******.*.**.***.***.**
.**.*..*.***....*.*.*.*....**..**...*.*.**..*..*.*.***..**..*.**..**.*.****.***.
.....**.......*..**.....*.**...*..*.*.******..*.*....***..*....****.*.**.**..***
..****...****.**.*...***.****..****..***...*..***.*****.*...*.***.*****.*****...
*.*.**..*..**.**....*..**..***.***.*.****.*****...*..*.*.*.*.**...**.**..***.***
.....*..***...*.******..**..*...*...*..*....*****..**.**....*.****........****.*
...*.*.*..**.***.**..**...***..**....***...*******....*....*****.***..*.***..***
*..*.*.**.*.*.******.*.**.****...*.**..**..*.*...**...*.**.*.*.*.**..*.**...**..
.**..**........*..**.....**..***..*.*.*.**...***.**....****....******...**.***..
.**..*....**.**..**..**.*...**.*..**.**.**.*.*.....***...*..*..**.*.**.*.*..***.
*****.*.......*..****.*.**.**...**..**.*.....*.**.*..**...*....****.*..*.*..*..*
.*.**...*..*...**..*.*...*.****......***...**......*........**.**.*.***.***.**..
*..**..***.*.**.**.*.***.**..*.*****.*.***.**..**...*..*.****.***..***......*.**
.***....**.***..*.*.**.*....*..***....*.*...**.*.....*.*.*.*.**.**.*....*..*....
..****...***...*...**...*.....**..***....*.*.**.*.....*.*...****.**...*.*****..*
****.*....**......*.*.*.......**.**....***..***.*..**.....****.*..*.*.**......**
***....*..***............***...*****.*......*.........****..**...***.**....*..**
.*.*.......**.*....*..*.****.*..*..**.**....*.*.*..*..*.****...*.***.*.......*..
**.*...*..***.**.****..*.*****.**.****..*....**..*.**..*.**..**.*.*********.**.*
.**..**.**.****..*.***....***...*.*.*.....*.*..**.**...*.*....***.....*.**..**.*
...**.**..*..*...*.....*.....****....**.*.*.....*.***.*.*..****.**.****.*****..*
*.*****.***....*..**..*.*..**......*****..*.*****.*.*..***********..**..**.*.**.
****.**.*...**..**.****.*...**.*..**..*.**.**.**..**.*..*...****.*.**.**...*****
.....**..*.**.*....****.****...**.*...**.**.***.****.**.*.*....***...*...*.*....
*....**..****..*...*....**.*.*****.***..*.*..**.*...*..****....*...*.*.*.*..*..*
**..****..**.**.***.***.**.*.*..*.***...*.**.*.*********..*.*...*******.*.*..*..
......*****.*.*..**..*.**..*****.***..*...****...***.**.***..*.****.*.***.*****.
...**.*.....*..**.*.....*.....*.****..*...*.*.**..**.*.*..**..*.*.***.***.*.*..*
**...**.*.*.*.**.*.*.*..**..***...*****.*.*.****.*.*.*....***..**...****...*..**
*.*..**.***...*..*.*.***.*.**...*....*.*.***...********.*....****.***..*.**..*..
...**.*.*..*.*....**.********....**.*.......**....***..**...**..**.***.****.*.*.
..**.**.***.*****.*....**.**.*.*.*..*.***.**.*.*..**...***.*.**..*..**.*..*....*
*..*.***...**.**.*..**.***.***.**.*.***....****...**.***.***.***.*.*.*.*..****..
.*.**..*****....*.***..*.*..**..**..*.*...*.**.*.......*.**.*..***.*..*.*..*****
*...***.*.**.*.***.**.****...****..*****.*..***...**.*.******....***..*....*.**.
*..*.**.**..***...***.*****.......*.*......*.*.*...***.*.**.**...*****..****.*.*
.**.*..**..**.*.*.***..*.*.*****..*.*..*...**....**.*...*.*.....*..***.**.**..**
****.**....*.*.*.*..*.*..*...**.*.*..*.*...****...*.*....***...**......**.**.**.
.*.*..**.*.*.*.......*.****.*..***.....**.**..*****.***..*.*...**.**.*.**.*..*..
*.**....**.*...*.****.*****.*..*.*****..*.*..**.**....**..**.**.**.*...*.**..**.
.**.....***.**..******....*.**.**...***....*.*.*.*.*....****..*..*.*.**.*.....**
..**.*.***..***.........***...******.*.....*.*.*...*...*.*.**.*.*.*.**..*.**..*.
*****..***....**...**..**...*...**..*.*..***.*..*...*..****....*..****...*...*.*
*.....*.*.*********..*.....**..*.*.**...**.*.*.....**.***...*..**..*...*..*.*..*
**........**.*.*****..**.*..*..*.*.*.***.....**.**.*...***.*.*.....**.*..*.*****
.*.*.*..*.**.*.*.*.**.*.*....**.**.**.*...*.***.*..****...*..**.**.******.*****.
*.*.*..****.**..*.**.*...*****.***.***..*.*...**.***...*..***.*.***.*.**......**
**.*..*****....*..**.***.*.*...****..**.**..**....**.......**.*..***..**.*....*.
*...**..*.******.*.**.***....**...*..*.**..*****.*.*..***.*.*.*...**.*****.*..*.
...*..*....**.***..*..*...*..**...*.**..***..*..*.******..**..*..*.***.**.....**
******...***.*...***..***..*..*.*.*...*..*..*...***.*******.**..*....**..**..*..
.*...****.*...**.******.**..*****.*.*...*.**.*.*..*..***....*.******.****...****
*.**.**.*..*****..*.**..*..........*.*..*.*********.*.*...*.*..*....**.**..*.*.*
**..***.**.....*....*.*******.*.***.*.*...*....**.**.***.*****..***..*.*.*.*...*
..*.*****.**...*****.....*.*.*********.*....*.*.*******.*.**...***..**..*...****
.***.****.*.*****...*..**...*.**...*.*...*...***.*.*****.***..*....**...****..*.
.****.*.*.*.*.**...*.*.*****.*.*.*...**...**..****.....**...**...*...*.**.**.*..
****.*..*..***...**.*...*...*.....**.*.*.***..***.**.*.....*.*.*.***..*.**.**.**
....*..*..**.*.*....*...**..**.*.***.**........***...**...*..******.**.**..**.**
....*...***.*.**....**.*......*..*....****.****..*...**.....****.*.*..*..***.**.
*...*.**..***..**..*.*......**..**.*..***.*******..**...********...*.*...***.*.*
.*.*..*.*.*****.****........*....***.*....*.*.***.*..*.*.*.****.**.***.***.***..
*.*.****...***.****.**......**.*..***..**...**.*......****.......*..*..*..*.....
*...*****...*.*..*.********.*..****..***...***....***....**.***..*..*..*...**.*.
**..*..*.*.**....*..*..*.**..*.**..*.*..***...*.*.*.*..**..*********.*.****.**..
*.*..**.*.*..*..*.**.*...*******.**...*.**.*.**.**...***.*.*.....*.**.*.***..***
.**...*.*.*..*...**...*****.**......***.**.*.**...*..*...*....*.*.***.*.****.***
***.....*...**...***.*.**.*.*.*.....***.***.**.****...*.***.....**...**.**.....*
*.*.***...**....**...*...***....*.**...*.***.*.*.**.*..*****..*...*..*.***..**.*
.*....*.**..****..*.*.*.**...*....****..****..**..*..***....*..**..***.**.*****.
***.***....****......*..***....*..****.*.**...**.*..*.....*..*..**...**..**..**.
..*..*.***.*...*.*.*.......*.*..*..*..***..***..*..***...*****.*...*******.***.*
..*....*.*.***...**.*****....***.****...**....***.**.******.***....*.*.******...
...*.**..**..*..*******...*..****.**..***.**..**..**.*.**..*......*****..*...**.
*...**..**..**...*..*******.*..*******.*..****...**.**..**.*.***.*.***.*.***.**.
*****.***..*..**.**.*.**.*.**..*..***.*..*.**...*...*..**....*.**....******.****
..*.*...**.***....*..*.*.***...*..***..*.*.**.*...*..*****.**.***.*...*...*.*...
..***.*..*...*.*..*.**...........****..**..*..****....***.****..*********.**.***
**..*.*..*.*....***.*...*.*****..*...*.*.*.......**.*......*...*****.*.**.**...*
*..*....*..*.******..*.*....*..*.****.....***.*......*****.*...*...**.*.**.****.
**....*.......*...**.*.**........*..**.***.*****.**.**.*.***.*.......*..**.**...
.*.***...*****.*.....*.**.*..*.*..**..***..***.**.*..**..*.********.*.**.**.....
**.*........**....****.*..**.**.*....*.*.***.......*****.*.**.***.*....***..**.*
.*....***..***..*.****.**....**.*.*.*..*.*..*..**.*..*..*.*...********....*****.
...****..**.**.*....**.*.....***...*..****.***.**.**..*..*.**....**....**..*...*
**.*..*****.......*...*.*.*.*.***.**.*.****.*........**.*.*...**..*..*..**.....*
...*****..*.*...******.*..*...*.*****.***..**..*.*..*.***.**.*......**.****.***.
.****..**..*.*...**..***..**.***..**.**..*..*.*.......**.**.**..*.*....**..*.***
..***..*.*****..*.**..*.**.*.*.***.**..*.*...*.*....****..*..*.*.**...*.*.*.*..*
*...**.*.*..*..***.*....***.**.**...**..***...**.*...**..***.*...*....*.....**.*
**...****.*...**.*.....****..***.........**.*..*.....*...*.********.***.**.*..*.
*..***......*..*****.*.**.**.*****..**.*....******..*.*******..*..*...*.*.*....*
.**..*...****.*...**.*...*****....***..*..*******.*..*..***....*.*.****......**.
..**......**....*......**..*....****.**......***.**.*.*..*.**.***...***...*.*..*
*.**..*..****..***.*.*..*.***.**.*..***..*******..**.*.****.....*.....**.*.**...
*...**..*..*..***...*.*.*.***.***.****.**...***.*..*...*...*.*..****....*.**..**
*..*..*.***..**.*.*..*.....**.**.*..***..**...*.**.****...*....*....*..**..****.
*....**.....*..*.**.*.*.*.*.*.**..*.....**.*.*...*.*****..**..*.*...**...*..*..*
**..**.****.*.**.*..**.*****.*.*.***....*.*......**..***.*..*...******.....*..**
*...*.*..*.*....*.*.****.*****...*.....*.*.*...**...**.*.*..****.*****..**...***
*...*.*..*..***.*****.**.....*.**.*.*.*..***.***.***.**.***.......*.*..*..*.*.**
**...*.*.********..*****.***...**..*....**..***....**.*.***...*.*.*..***.****.**
*..*..***..*...***...*..****.**.***.**..*.****....***..*.**.*..*......*...*...*.
.*.***..***.*.**.**.**..**....*..**.*......*..*...*.***..*****..****..*.*.*....*
.*..****.**.*.....***..*.*...**.*.....*.*.****.....**.*.**.*.*..*.*.***.*......*
.*.***..*..***.....*****...**.*..**.*...*.*.**.*..*.***.****.*...***.**..**.*...
.*..*****.*.***.***....**.**.**.*****.**...*..**.**..**.****.****.*.**.***......
...*.*.......*......*...*..*...*..***.*..*....*..*****..*.****.***....***...***.
.*.**..............*.*.**.**.*....******.*..*..**.**.*******...*...*.***...****.
.*..........*..******.*....*.**..*.**..*..**.*.*..*..*.****.*.*.**....*...***.**
.*.****..**.****....*.*..****......*.**.***.*........***....*******.**......****
.*...*..***...***....*...***..*..**.***.*.....*.***..**.**.**.***.*.....*.****..
..*..*...****.*...**...*.*.***.***...**..***...**..**....*...*.*....**.**..*.***
**....***...*..*.......***.**..*.*.....*.****..***.*****..**......**.****..*..*.
...*.....*..*...*........**.**..**.****....*.*.****.***.***.*..*...**.****.*....
*..****.**.*.*.*.**.....***.*.**...*..*****..**..****.*.**..**..*.***.***..*..*.
*.*.**.*..*..*....***.*.*...*...*******..*..*.*.**..**.***..**.***.*...**.*..***
***.*.****...*.**.*......*.***..****.**.**.**.*.*..********..*.***.****.***.***.
*...*..****..*.*..***.*.******.*..*******.*.*..***.*..**.*.**..*..**......*..***
.*..**...**......******.*.***.*.****.*.*...*****........**..***..*..***..*...*.*
***.*.**.**.**.**.*....*.*.*..*..*.**.**.*.**.**.****....*.*..***.***..**.***.**
***.****.****.*..*.***.***.*...**.***..******..***..****.*.**.**..*.......**..*.
....******.***.......*.*.**..*.**.*...*.*.*.********.*..***..*..........*.....**
.**..*****.....**.*...*.*.*.*....***.*..**.*...****...**.*.**.....*...***...****
*..*****.*.***.**.**...*.*...**.**.*.*.*..*.....*.**.*.***.******.....*.*.*..*.*
..*****....*.**.*.*****.*....**...*..*.*..*....*.**....***.**..*........**.*....
*....**..*.**.***.*..****...**.*.*.**.*.*.**.****.**.*.****..**.****.*.**.......
.*.*......*..**.*.*.*.***.*..*.*..***...***.**...**......****.*...*..*.****.....
.**.........*..**.*.....*.***.**..*.**.*.**.*.**........*..**.*...*..*..**..**.*
***....*..**.**.*.**..*.*..***..**..*..*.***..*..**...**....**.*...*.*.*...*..*.
.*.*...*.**.**..*.****....*..*.*.*...**.*..*.*.*.*..**.*.**.**.*.*.***.*.*...**.
***.**.*.*...***.*..*.....*...**...*.*.*.**....*....**..**.**..*...*.**..**..*..
*.*....****....*.*.*.**.*..*..**....*..*..**.*.*.*...*.*.*..****.*..****.*.**..*
***..*..****.....**.****..*.*.**.**...**.**..**..*.**..**...**..***.**.**...***.
****.....***.*.*...*...**.....******..**.......*****.*...*****..*...***..*.**.*.
...**.*.*****.**.***....*..**.*..**.***.*.*...*.***..***...**.***.*.**..**.**...
..***...*..*..*.*..*.**.***.*.****.....**..**.**.*...*.*.......*..*..***.**..*.*
...****....*...*...*......**.**.*...**.*******.**....*****....*..*.**********.*.
******..*.*......****.****.*.*.******..**.*.**.**.*.*.*.***.**.***.***..*..*....
***.**.*.*.**.****.*...**..****....*.*****.....**..**.*****.***.*..*..*.*..***.*
**.*.**.*...*.**...**.*.*.*******....*..*.*.***....****.*..*.***.*..*****.*.....
.*.*.*.**..***.*.**.**.*.*...***..*.*.*.**..*..*.**.*...*.*...***....*****....*.
.***.**.*..**.*..*.....*.**...**...*.***.*****..***..***.....********.*.*.*..*.*
******..*..*.*..*.**.**........**....***.**..*.*..***.*..*.*.**.....***..*...*..
....*.*.*...*.***..**.*.**..*...*.....*..*.......**.*...*.*..*.**..**.*....*..**
.***..*.***.**.*..**.*..***..*...**..***...**.*..**.**.**..**..*..***....*.***..
*...***.***.***..**.**..***.*.**.*.*.*..*..*.******...*.*....*..*.*..***.*...***
.*.......*.*****..*.**.*.**.*.*.**.****.**.**.***..******.*.....**....*..*.*.*.*
*.*.**..****..*.*.*....*.***.*..**.*...***..**.**..*.*.*.*....*.*.*****...*...*.
.*******.**..***.*...*.**..****.......*.**.*.*...*.**....*.***.*..*.***........*
*.*.***.*.....*...***..*.**.***...*****.*....*****...**..*****.*.*..*.*****...*.
.*....********..*....*.*....**..***.**.*.*..*.*.*....*.****.****..*...*..*.****.
*....*..*.*.****..*.*..**.**.**..***.**...*.*.......**....*...**.*......****.*.*
**..*.*...***.**.....**..**.*.**...**...**..*..*......*****.*..*.***.....**...*.
.....*.**.****.*...***.***..*.**.*...***.****...*.*.**.***.*.****.........*.**..
*.*..*...**.*.*****...*...*.*.***.**...*.*.*.*....**......***.*****.**.*.**....*
.**.*.**.*.*....*.****.*....*.**.*.*......**.*..*..*.**.**..*..*.*..*.....**.*..
*.*.**.**.*.*..........*******.****.**......**...***..*..***.**.*.*.**.**.*.*.**
.....**...**.***.....**......**....*.*..**.*........*******.********.****.******
**.........****.***..**.***.****.*...*****..*.*......*...*.***..**.*.***.****.**
.*..**.**..*.**..*..***.*...**.*****.***.....*..**.**..***..*.*.****..*...**.*..
*..*.***...**..**.*....*..***...***..**..****...**........****.****.***.*.*..*.*
.*********.*.**...****.****...*..*..******...*****..**..***..*.....*.**..*.**.**
...*..***..**......****.**..**..*.**.........*.........*..****.**.....**...***..
*...****.*.*.*.*.**.*...***..*.**.*.*.*..***...*..****.***.******.*..*.**.*..*..
.*.***.*..**.*...******.****.*.**.*..**.*.*.****.*..*.*.**.****..**..*.*.*..**..
***..***...*.**..***.**...****.**.***.....**..*.*...*..**.*.*.***.**.**..*..****
..**.**..***.*..**....****.**.*.*..*...*...*...*.**.*..*..*...*..*..*.***...**.*
*.**.***.*...**..*.****...*...*.******.*.*.*.*..***..****..**..*.*....*.....***.
.*.***.*...*...***.*.**.***..*.*.*.*.***.*...***.*.*.***.*.**..**.****...***.**.
...*..**..*..*..**...*.*...*.**...........*...*.**.*...*.*.*.**..****..*...*.*.*
.*..**.*.**...****.*.*.*.**..***..*...*.*..*.*.***..**.*.....*...*.**.*...**.***
.*.**..**.**.*..**...**...*..*.**.*.***...*.*...*.*..****.*..*..........**....**
...*******.*.....*.**........*.*.*....*.**..........**..*****..*.****...*..*..*.
*.*..*..*.*****...*..*.**.......**.*..******.*...**.....*..*****.*...**.*...*..*
*.*.*....*......*...*..**.**...***.*.**...*..*.*.*.*.*.******.*....**...****..**
*.***....**...**..*..*.***...*..**..*.***.*****...*************......***.*..****
**.*.*..**.**********.**.*..******....*****..*..*..*...*.**..**.***..**..**.*...
....*.*.**.*...*.****.*..**..*...***..*..*******..***.*.*..*.**......**...*...*.
*..***.*......*..****.*.*...*****....***.*..*.*.*..*.**.*.*.*.***..*.**.*.*...*.
****..***.*****.*.*....******.**.**....*...*....*.*.****.*.*.**..******.*.*.**.*
.*.*..**..*....*......*.*...***.*..*.****.....*...*.**...**......**......*.***..
.*.*.*..*....*.**..**.**..*...***...**.****.......*....*...*...*.**..**.*..**...
.**.*.*...**.**.**.****...******..**.*..*.*.**...*......*..*...*****.***...*.**.
...**...**...*.*......*.*.....**.**.*.**.**...**.*.***...*.***..*.*.**...*.....*
.*..****.****....***....*.**.**.*....**.**..*.**....*.**...***.***.***.....*.*.*
**.*.*....*.****..*...*..*.*..*****..*.*.*..***...*..*.**.*.**.**..*.**.*.**.*..
...*.*.....*..*.****.*.*..*.*...*.*.*....****....**.**.***...***.*.*.*****.*.*..
*........*...*.**.***....***...****..*....*..***.**.**.*******.....***..*.*.****
.*..*.*..*.**..*..*.*****.*****..****.*..*..*.*...***.**.*********.*...********.
...**..**..**.*.***.*.**..*....***..****.*********...**..*.*..*.*.***..***.*.***
...**.**.**.*.**...*..**...****..**....*...**...*.....*.**....*...***.**...***.*
**..*.***.****...**.********.*...*.**.****..**.**..***.**..*..****...***.***....
.***...*.*..***....**.**.**.*..*..**.****...*.**.*.**.*.****...*****.*..****.**.
**.**.*****......**.*.***.**.***.*****.***.***.**..**.*...*****..*.....**..**..*
.*..*..*..*...*....*....****..**.****.***.**....*.*..*..*.*******.*.*.*..***.***
**.****...***..**..****........*..*...***..*.*.**...*.*..*..**...**...*.***..**.
***.*****..**.**.*...*..**.**...**.****.**..**..*.****.****..***.**..*.**.***...
****.*....****..*****.*.**..**.*.**..*..*.*.*.*.*.**.....****.*.*.**...***..*...
.*.*...*..****.*****.*..*..*....**..*.**.*.*.*.**.**.....********.**.**.****....
...*.....*..**.*..*..*.*.*..*..**.*..........*.*.*.***.*..**..**..**..*****..**.
...***.*.*.*....*.*.*..*..**.**..**.*.**.....**.*..*..*...*.**.*.....***..*..***
.***.*...***.*.*.***..****.....*****.*..*.*.*..**..**..*.*.*.*.**.**.*..*.*.*.**
.***.....****.**.*..***.*...*...***.***.**..****....******....**.**...*****.*.*.
...**.*..*.*....**.*..*.*.*...*...*....*...*....****.*****.*.*.....*.*.****....*
**.*.*.***.......***.****.*...*.**..*..***..*..*.*.*****.*.**...**.***.******.**
..***.......*.***.***......*.*.***.....*.***..***.....*.***.*.*..**.****.*.**...
*...**.......****.**..**.*.**..*.**..*.*...**...**.*..*.**..**..*...*.*.****.***
.*.*.**..**.**********.**....******.*.*..*.*....****.*..******.******....**....*
**.*...**..***...*.*****.*****.**.*...**..***...*..****..*....*..***.***.**..*.*
****.*...*..**...*....*.*.*......*.**.***.*.....*.**.*..****.*..****..*..*..****
.**.*..**......**...*.*..*..*.**.**.....*..**..**.*.*.*.**.*.*....***..*..*.*.**
*.*.*.*..**.**.******....****...**.*.*..*.*..***...**..****.**..***.*.*.*.****..
.***..***.**.*.*..***.****.*..**.**.....**....**...*.**...*...*.....**.***.**.*.
..*.**....***.***.***..**.*...*..******.*.***..****...*.***...*......*******..**
*.*........**...*...**.****.**.*..**.***.....*.***.**.*.**..*.***.**.******.*.**
...*..*.****...*.***.******.*...*.*..*.*.*..**.*..**..*..*.*****...*.*.**.*.****
......**...*.........*****..**.**..*..*...*..**.*..*.*.**.*...***....*...**.*.**
*..**...**.*..****.**...****.***...*.********..*****.**.......*.**...***..*****.
......*...*....*..*...****..****.*.***.*..*.....*.*.**...*****.****.**.**.**.**.
..***.****.*...*..***......*..*...*.*....*..*.****.*..****.******...*..**...**..
**.*...****....*****.****.*....***..**..**.*.**..**..*.***.**..**..*...*...*..**
*.*******...*.*...*.*..*.*.******.*..****.****.*******.*.**.**.**.*.***.**....**
.**....*...*...**..***...*.......*...*.*.........**.***..*....*..***.....***.***
..*.***.**..**.*.*..**.*.**..*.*...*****.**.....**.*.*****...***..****.....*..*.
*......*..*.*.**.....*..**..******..*......*.*...*..**...***.*..**......*.*..*.*
*..*..**.**..*...****.******.***.******.****.*.**.*.*.*..**...***....***..*.....
**.*.*.**.*....*.*.***...****.*..*..***..*..*..***.***...**..****....**.......**
...**...**.**..*..***.*..**.*....*.****..*..***.****.**.***.*.**..**.*.*.*...***
*.********.*.*..*.*.*.*.****.*..***.**.*...**........**...*.*****.*.*..*...*.***
.*.*....*.**.***..*..*******.**..*.**.***.***.**..*.*...*****.******...*..***..*
.**..**.*.*.****..**.*...****.......***.*.*.**.**.**..*.*.***......**...*.****..
.**..*..***....*.*..**.*.**.***.........*.**.*.*..**.****....**..*.****...***.**
*.....*.****.*.....*.*.*.**.*******...*.....*......**.****..**..*...**.**.*.*...
*..*...*.******...**.***.*.******....**.*..**..***.***.*...**....*.**.***.*..*..
....*..**.*..**.***..****..*.*..****.....**.*...*...*.**...**.....*..*..*.***.*.
.*.*.**...*....**..*......*****.*.**..*..*....*..*..*.*.***.*.*.****..*****....*
*.*..*...*..**..*.*...*.*.******...**...******.****.**..**..*.**.**.**..*.*.*...
.**.*...***....*.*..**..**....***.**.*.*.**..*..*.*.**..*.**.*.***.***.***..****
*..******..*.***.*.***..**.*...*.*****..*.**.*..***...*...**..***.*...***...****
..*.****.*****.***.*.......******.*...*.**...**..**.****...*.***...***.***.***.*
*..****.***.*.*.*****..**.*.*.*...*******.**...***.***..*.*...*.*.*........*.***
.**...***.**..*****.**.*.*.*..******.*.*.***.***.***....***.**.*..*..**.*..**.**
...**.**.****..*.**.........*...***..****..*.*.****...**..*..***.......***.*..*.
*..*****.**.***.***.**...*...*..*.****....****..**...*.***..*....*....*.**......
*.**..*.**..**.*...*.****.*.****....**..*..*******.**.*.***..*.*.*****....**.**.
..*.****.*.**...*.***....*..*..*..****..**.*.*..*******.*.*.**********.**..*....
**.*..****.**.***....*.....*...***.****....*.***...**.*.*.*.*.*.....*.*.**..*...
*.*...*...****...****...*..*.*.*..*.**.**.*.**..*.........****.*...*...**.*.***.
*...*.*****..****.*....****.*....*.****.**.**.*..*.**.**....*.**..*...**.*...*..
..*...**...*...******.**.*.**.*.*.*.....**.*****...*.*****..*.**.*.*..**..*..***
.****.*.*****..*..*...*....*......*....**..******.*..*.*.*..*..*****..*.*.***.**
****...**..**.*.****.*****....*...*.**..**....**.**...*.....****.***.......***..
**..*..*..***.*****.***.**.****.***....*.**..*****.**..*****..*.*.**.*...***.*.*
*......**..******.*********.**..*...*..**.*..****.*.*.*.**.*****...*.*.**....**.
.***.**.***.**....*.*............**.*.**.....*.*.****.*.*.**.*.*******.*..*..*..
.****.*.**.*.*.*..**.*..*.**........*****...*****....*....*.*..*........*..**.**
..*.*...****..**.*.*..***...*..**...********..**.*..**.....*...**.*.***..*.*..**
.*.*.*..*.**......****.**..**.*...*.*..*.*.***..**.**.**...***.*..***.**.***.***
***.***.*..*.****..***....*...*.***....*..*...*.**.*..**.**...***..***.*..*..***
..***.***.**.......**..**.......****.*.*.*...*..***.*..*...*.****.........*..*..
...****.**...**.....*..*.*....*.*.*.***.....**.*.***..**..*......*.*.**.***.*...
..*.*.**..**.....*.**.*.*....****.*....**.***.***.**.*...*.**.*...*.....*.*...*.
*******..*.......****.****.......*.*.*.*.*...***..*..**.**.**..****..******...*.
*..***...*****.*.*..***.*..**....**.*..***..*.*.***.*****....****...*...*.....*.
****..*..*....**..*..***.***********..****...*..***..***.*..**..*...******...*..
.*****.*....*..*******.*****.*..**.**....*.*******...*...**.**.*.***..*...***...
***.*.********.**.....*..**..**.*.*.*....*.**.***.***..*.**.*....**.*.*.*....**.
.*...**.*..*..***....*..*..****.**.*.*....*.*.......*.**....***..*...*.*..**..*.
*..**.***.***.**.**..**.*.***.*.*..*.***.*..**...***.**.*****....***.**...*****.
..*.***..*****....*..*.*.***.......**..***..**..**..****.****.***...*.**.*.**.*.
**.***.***.***.**...*.......*.***.*..**.*.*.*.*..*..**.*..*.....*.......**...**.
**..*..****.**.***.*..*..*...****.****...*...*..*.*.*..*..**..******.*********..
.**.*.*..**.....**.*...**.******.**...*...*..*..*..**.*..**..******...**..***.*.
*...**.***.*..**....****...*.**.**...*.......*..*...*.*.*.***...*****.*...****.*
....*.*....******.***.**..****.**..*..*.*.**..********.***.*.*...**.**.*.*.*.*.*
**..****...**..*.***..*****.*.*.**.***.......**.**.*.*.*****..*.****..*........*
.****..**.*.****.*....*.***....**..****.*****.**......*.***..**...*..*.*..***.*.
....**.**...****.*.**..**..*..**...**..*..**.*.****..***.***..*...*..*.*****.***
..**...**.**...*.....*......*.*..*..**.*.**..*.**..*..**.*....*.*..**.*.***.....
*.*..*..**.**.*.***..***.**.***.***.*...*.*.**..**.***.*.**..****..*****.**...*.
...*..**..*....*..**...**....*.**..**.....*....*.***....*.*..*.****.*.**..*.*.*.
..**.**.....*....*.**.*...*...*..*.**....*****.*.**....***.*.**.*..*..*****.*..*
*..........*.**.....**..*.******.....*...**.*.*****.***..**.*.*...*.*...*.**.*.*
..*.*..*.*...*.*...*.***..*..**...*.**.*....*..*.***.***........*.*.*.*.*......*
...*.****.*.***....*...*...*.**..*..***.***.*...**.*.**..*.*...***.***.*..*.**.*
*..***..*......**.*.****.*..**..**.*...*...*.*..**...*....*..****.***.*...*.****
*.*.*.***..***.***..**....**.**.*..*......**..*.**.*..*..*.**.***.**.*.*.....**.
***.*.*...*.**.*...**.*...******..*..**...*..***..****.****.**..*..*....***..**.
.*........**.******.*****...**.**.....**.*.....**.***..*..**.*****.**......**...
.**..**.....**.**...*......*.*.*.......*..*...***.*.*........**....*...*....*..*
*...*.*****..**.*..*..*..*.*....*..*....***..*.**.*.*.****.*.*.***....*..***.**.
*****...*.*.***..*.*.*..*.*.**..****.***.***.****.**.**....****..***.***..**....
.**.*.*.....*.***..*.*****..*..*..**..****.*.*****...***..*...*..*..*.***.***.**
..****.****.***..****..*..*******.****.**.....***.**.*..**..*......*.**.**.**.**
...*.**.*.....**.*.*.***.**......*.*.*.....****..*.*.**..**.******......*...****
**..*.........*.*****.....*..**.***.**.*.*.***...*..*.*.***..***.**..***........
*.....*..**...*..*.*...**..***.*..*.***...**....**...******....**.***..**.**..**
*..*.*...*...***.*...**....***....**..**.*..*..*..*...***...*.***.**......*.....
.*.**.**...*....*...*..*..**.**.*.*.**..*..*..****.*...*..*...*********...*.*.**
**.*.********..**..***.**....*..*..**.*..*.*....**.******...*..******...***.*.**
********.*..*.*.****.*......*.*********.*....*..*.*.**...*.*.***...***.***.*..**
*...*...*.*..****...*..**.*..**...*.**...**....*...*.***.**.**.*...*.*.*.**.*.**
.**.*...***..***.*......*.*.*.*..**.*..*.*.....*.**..*...**.*.**..**..**...*..**
**.****.**.*....***..*.**.***....*..**..*..*.**.*.*.*....*..*..*****....*..*..*.
.***......*.*.***.*.....*.*...**.....**..****.**.*.*.*....**.*..*.***.*...****.*
......*...****.*..****...*.******....*..*....**.**....**.*.*..*.*.*..*....**...*
*....****.***.*.*..*.*..*.**.***.*.....*......*****.*****..*.**.**...*...******.
.**...*.**.**....*...*.**...**..*.***..*.***.**.***...*...*..*.....**.*....**..*
******.*..******.*.**.....***...*...*****.***.**.*..*...**..***.*.****..*.*.***.
**....**..**..**...*.*.*..**..**.*...**..*......*..*..*.**********.*.*...*.****.
**..*.***.**...*.*.******....***..*..*...**...******.*....***.....*.......*..*.*
.....*****.*.*.***.***.*.....*..**..***...***.******.*.....*..****....*..**.*.**
..*..*..**..*....*..*.**.*.*..*.***.*...**********........**.*.*...*......*.***.
***......**..***.......**.........*..***.*....******.*.*.*.*....*..*****.****...
...*****.*...**.*.**.**..*..*..*..*.*.*.**.**..**..*.**.*....**.*..**.***...**..
.***...***..***.....***.****.***..**....*.*..*..**.****.********.*****..........
..**.*.*.....*.****..***.*.*...*.**.**.*.*..***..***.*...***..*.*.**...........*
****.*..**.*..**....*..*...*.*.*...*..**..**.....*******..**..***.*.*****.**.*.*
**..***.*..*.******.*.**..***.**..******....*....*...***.*.***.******..*******.*
.***.*.**.**.**...***********...******..*.******.*****..*.*.****.*....**...*..*.
..*****.***.*.*...*.**.***.....*..*.***.****.******..**..***.*.**...*.***..*.***
.***..**.*...**..******.***.*...*.**.**.*....***.*..*****.***.***.******.*..*.**
*..*.*******...**..*.***..**..**.****...**..**......***.**....**....***.*..*.**.
**..*.*..***.***.*..***.**.****..***..***.*..*.**********.*...*..*****..**.****.
.**.**.*.*.**.**.***.***...**.****.*...*****..****.....*..*.****.**.......*.*...
...*.**.**....*..*******.***.***..**...**.***..*..*..*..**.*.**.......**.*****.*
.*.***..*..**.**....**...*.**......*.....***.*.*..**.*.*...****.*.*.***.*..**..*
*.*.**..*........**.*....*...*.........*...***..*.*..*.****.*..**.*****.*.***...
****.***.....*.*.********...**...**.*.*.*...*.***..**.*.....**.**...***.**.*.**.
..*.*.*.*.*.***.....*......**.*.*.***.*.*.***..**...*.*...*.***..***..**...*.***
*****..**.*.**..**..**.*....*.*.**......*..*..*............***...****.***.*..*.*
*..**.*.**********...**.*..*.**.....*.*..**..***.*...**.*..*.****.*.***....*.*..
*......*****...*.**.***..***..******.**.***.**......**.....*.******....*.*.*...*
..*...*.*....*...*.**..*.*...*...*..***.*..****.*..*..*.**.*.**.**..***.*....*..
*....*.**..**.*..**.***.****...*..*..*...*.**...*..*..*.**.**.***..*.*.*.*.*..*.
.*..*...****...*.**.***.**.**....**.**..*.***..**.**.***......**.*...**..**..*..
**..***......*.***.***..**...*..***..******.......**.**......*.*.....*..*.***..*
*..*.*.*..***..***..**...........*....*.**..*.***.*...*..*...**.**.***.**..*****
...*..********.*.*.*.*.....*.*...**.**.*.*..*.***.*...*..****.**.*.*.**.****.***
**********.****..**.********.*...**.*..*.*...*****....*..****.*.*...**....*.**..
.****.****.**.*****.**.***...***..*....*......*...**.**..*.*.****..*****.**.***.
....**..*.*.******.***...*.*....*..**..*..***..*****....**.*..*****.....*.*..*.*
*.*...*..*..*****.*.**..**.*******..*.**.*.**...*.***..*.*..**.....**...*..*.**.
....*..**...**......***.*...******..*......****.****...*...*..*...*...****...***
....***..*.***.**...*.*****....*.*.**.*...*.***.******..*.********..*..**....**.
*.**.*..**.....*..*.....***..**.....*.****.*.*...**.*...***..*.*...***...*******
.**....*....*..**....*.*****..****.**.***..*....*.*.****...***.**.**.*.*.*..****
*...*....***..******..*.*******.**....***...*.**..*...*.*******.****.**.****...*
.***.*......**......**...**..*.*****...****.**...*****....*****.*.***.*.****.*.*
..*****..****..****.*.**.***.*****.**.....*.**..*..**.*..*.*.**.****..*..*******
*.*****......*..**.***.***..*..**..***...*.***..***.****..*.*...**.*..*.***...**
*.****.**...****.......*.***......**.*.*...*...*.*.**...*.***..*.*....***.*.....
*********....**.*...***....*.**.*.**.*.**.**.***.*.*****.*..****..*.*.**.*.*...*
**...**..*.....*..*.******.**....*..**.*.....*...*.*.....*.**...*.*..*****.....*
*.*.**.**.***.**.***.*.******..**.....****..*..*.*****...****.**.*.**.*.....*..*
**.*.******.**.*.**....**.*.**..**..*.*....*.***...***.*****..**...*.**.*..*....
..*.**..*...**.***..***.***.*.*.**....*...***..**..**.**..***...***.*.*...*..***
..*.*.*.*.**..**.**.****.*..**..*.*.**.*....**....**.*..**.****..***...**...*...
*.*..**.*.*..**.......*****.*..*.*.*..*..***.*.**..****...**.*.*.****.********..
.*.**..****.*.**....*.......*..*..*********.**..*.*.**.*.**..***.*...***...*.**.
**.*.**.**.*.*.*..******.*****.*..*.*..***..**..*.****.******.*..*......**.*****
.*****..******...*...*****....**.*.***..*******.*..*....***..**...*.***....*...*
.*...***...***.*...*..*....***.***.***.*.*....*.**.***....*...**.****..**...*..*
.*.*******.*....*.*...**.*...**.***...*......*..*****...*..*..*...*...**.*.**...
**.**..**.*..*....*.**.**.*..**..*.***..*..*....**.**..*.*.*......**.***.*****..
*.*.*.*.***..********.*.*******..*****.***********.*.*..**..***.********.*..*..*
.*.*****.*...........*.*.*.******..*..**........*...*..**...***.**...****.*....*
**.*.***.*.**.*.*****.*....*.*.**.*.*..*.*..*..***.*..***..****...***.*...*.**.*
.*****....*..**..*...**..*.**.*.........*.**..*...*.*...**.****..*.*...*.*.*.*..
.**.*.*.**.**.**...*..****...**...*****.**.**........****......*..*..*****.*..**
.....*..*.****.*...*..*..***...*..****.***.*.**.*.**.***.*....*.****.**.*.*.*..*
.....*..***....**.****...*******.*****.**.***..*....*..*..*...**..*.****....*.**
*...**...*...*.*.****.**.****..**.*...***.****..*..*..***..*.*....****..*.*****.
.**.*..*..***.*.**.**....****.*..******....*.**.**..*.**.**...***..**.*..**.**.*
*.*********......*...*...**..*..*....**.***..*....**.****..........***.*...*****
**...*.*.**.*.***.***..**..***..*....****..**..***..****....**....*..***.*.*..*.
**....******.*...**.*..*.*.*.**.*.*.*.*.**.**...**.***..**....****.*.*...******.
..****.*.*.****..**..*...**...*...*..**.***....*.***.******..**..*..*...********
**.........*..*.*.**.****..*.....*.*.....*.*.**.....*.*...*.*.**..*..*....*.**.*
..**.*.**...****....*.**.*...**.**.*.*..****.***.*.*.**.**...*...**..*.**.****.*
.****.***..*.**...*..***.****....*.*...**.**....*..***.*.......*.*..**...*.*..**
.*.**.****.*..*.*.*..******..***..*.*..**..*.*.****.*..**.......***..****...****
*..***..*.*..***.*.**................*..*..****.*.***.*..*******.*..*....*.*....
***.*.*......*........**..**.*..*.******.*.*...*.****..*..*.***.*.....**..*..*..
..**.***..*...****...***....*.*...*....*..*.**..*......*******..*.**.****....*.*
.*.*...**..**..**.*.*..*.**..*...*...**..*........***.*.*..*..***.....*...**.**.
..**.**.*...***.*..*..***.****.*.*****.*.**.**...*.*..*.*..*.*.*.**.*.**..*****.
..*.*.*....*.**.**..*.*.*.***....*.*.*.***....**..*.*.*..***.**.**...*..*...*..*
*....*******.....***.***..*.*..****...*...******.*.*...*..*..******.***...*****.
****.*...**.**...**..*****.*.*****.**..*...*..*.*.*.*..*******.**..**.*.**...***
*.*...**..*...*..**********...*.*.*...**..**..***..**...****.*.**..*.**..*.*.*..
.****..*******...*....*..***.....**.**...*.*...*..***.**.**..*.**.......*****..*
.*.*..**....*..**..**.*.***.*.**....*..***.*.***.**.*.*.*..**.*...****...**.....
..*.*.*.***..*..**...*..**.**...**...***..***.*..*.**...***...*..*...**.***.....
....***......**.***.**..*......****...****.*....*.****..**.**.**.****..***.**.**
**.**..***.*..*.....**...******.*...*.*...***..***.*****.*....**.*.*..*...****.*
*..*...*.**..*..***.**.**.**.**...**...**...***..***..*..*...***.*.****.**..*..*
.*...*....***...*..**.**.*..**.***..*.*.**.*****.*.*...*.******.***.**.**.*..**.
..*.*****..******..**.****.**...**.**..*.*.*..***.******.**.*...*******..**..**.
*.*..***.***...*.*.*.**.*.*..****.***..*.*.******.****....*...***..**.*.*.****.*
....*******.**....**....*....****.....*.****.....***....*.*.*.**..**.*......*..*
..**...**...****..*..*...**..*...**..*..*.*...*...******.**...*..**...*****.....
*..*****.***.***.*.***..**..***.***...***..*...*****...*.*..*..*....*..****..***
*.*...*.*..*.***...***.*.*.**.*...*.**.*.*..*.**....*.*.....**..**.**..*.*.*****
.**.****..*...****.*..*****.*..*..*.**.*.....**..**.***..**..*....*.*.*.*****.*.
****.*.*..**..****.*..*..*****...*******..........*...*.**.*.***..***.****...*.*
*..****.***...**..**.*.**..**.....*.******...*.**.**.**.**...**..**.*...*.*...**
.*.*.**.*.*.*.*..*.*.***....******..**.*.****..*..**.*..**.***.*..****....*.....
*...**..*.*...**.**.***..*.*..*.*.*****...**..*....***........*...*.*.*...****..
*.*.....**.*.**..***...***.*.....*..**.***.*..*.....*.*******..**.**.*.*.......*
..**.*.*********...******..*...***.**....**.**..****..***.....*..**.*.*..*.**.*.
.*.*.**..**.*....**.*..**.**.***....*.***.*.*.***..*.**.****.....****...*.**.**.
*.*...*.**.*****.*.****...***.**.**......**..*.**.*....*.**..*.....*...*..**....
**.**.*....*.*.**.**...*..***.**.*.***.****..*..**...**...*.**......*.*.***.*..*
.**..*.**..******.*.*.**.**.****.*...***.*.***.***..**...**.*.**.*.*.***.***.*..
..***..*.****.***.*.*..*.**....**.........*...*..*..****..**.*.*..*.**...*.*...*
....*...*..*.*.........**.**..*..**.*.*.*..**..*..****..**.**.*****.*....*.*.***
*..****..****.***.*.*.***.*.*.....**.*.*...**.**..*..**.**.*..**.....***.*.***..
*.*...**....***.*.*..*.*******..*...********.*..*.**...****.**..*............***
*****..****.*..***....**.*******.**.****.***.*..***..*...***....****....*.*.***.
..**.*.*.****.****.**...*....*****.....**.****..*..**..*.****.***...***.**.***.*
.**..**.**.*..*.**.*....*..***..****..**.*.*.*....***.***..*...**.***.*.*.***.**
.**.*..**.****.*.*...*..*.*.*....*.*...**...**.**.**.***.*..*.**.**...*..*...***
.*.*.**.*****..*..*.....******..*.*...*.*.**.*.****.*..***.*.*......*.**..***.*.
***.***.**.*.*.*.*.****...********...**..*..**.*****.***.*...***...*.*.*..**.*.*
....***..****..****.....*..*..*..**........**.**..*.*........***.*.....*.*.**..*
*.*...*...**..*..**.*.....****.****.***..*....*..****.***..*...*.*.**.*.********
*....***.*.******.*.....***.*......*..*****...*.....*.*.**.....*...**.**...*.*.*
*.......***..*.**.**..*..***.**..**.*.*..*.*.***....*******.***.*****...*.*...*.
.**.**.*.**..**.*.......*******..****....*..**.***.**...***.**...***..*****..**.
**..**.**.****.******.**..*..*.*.*....*.*.****..*.***.....*...**...**.**.*..***.
..**..**...*...****.*..*.....**..****.***.*..**..**.....*....*.**.**..****.*...*
..*****.**.***..**.*..*.****..*....*......***.*.*.*.**.**.***...*.......****..*.
..**.*****..**.**.***....**.*.*****..*.**.*..*..*.*..**.*..*..**...**.**.*.*....
*****.*.*.***.*****.*...**.*.*.**...***....**..***..**..*.*.**.*..*.*....***..**
**...***..*.....**..*...*...*.*.**.*.**....**.**.****....*....***.*.***..**..*.*
.*.***.*..**.*..*.**....*.*.*.***..**..**...*.***.*.**....*.......*...*.**.**...
*.**.**.*****...*..****..**...*.*.*...*.*..*.*.*.***...*****.**.*.***.**..**....
.*..*.*.*.**.*.*.**....*.**..*.**.*******.**.***.**.*.*********..***.****.....*.
*.......**..*...*.....****...****..*.*.*..*...**.***..*..*..*.......*..*.*...*..
...*...***....*...*..*.*....**..*.*..**.**...**..****..**.*.**..**...****...****
....*.**..*...*...**...*..**.*....*..**.*.**.**.***..****...*.**..**.*.***.*****
***.*...*****..**.*****.**..*....*......****.***.*.*.*.****...*.*...*..*.*.**.**
.*.*****.*.*..*..**..*.***.*.***..*..*..***..*..*..**.***.*****...***..**....**.
***.***...*.**..*......*****..**....***..*...*.*...***...*..****.***...*.*.*..*.
..*....***..**.**.*.....*.....*.*..**.****.*.**.**.***.*..****..***.*..*....*.**
..*..*..**.*.*..*.*...**...**.....**.***..**.**.****..**.*.**.*.**.***.*..**...*
****..*.*..*..*.*..***..*****.*..*.*.**...******.**.**...**********.*...**.***.*
..*.**.***.*..**..**..**..***.**.*...*****.......*...*.*.*...*.*..*.*.****.****.
*..*.**..*...**.**********.**.*.....***.*.*.*.*....*.*...*......**..*..*.*.....*
**.*.*.*.*....***...***.*.*.*...*.***.**..*.*.*.*..*.***.*.***..*....***.*....*.
.*..**...**.*.***....*..**.*...*...**..***..*.***.*.*...****.*.**......*.*...***
**...**.***..****..*.*..***....*.**.****.....**.****.**.*****.***.*.***..*.***..
**......**...**.*.**.*.*.****...*...*.**.**....****..**..*****.*.****.***.*..***
*.***....*..****......*..**.*..***.**..**...**..*.*......*..*.*.*********.*..**.
...****...****..*..*....*...***.***....*..**.*.....**.****...*..*..**.***..***..
.*.**.**.*......**.*.****.*.....***.*...*..******...****.****.*.*****.*.*.**...*
***..****.*.*...**...*..***.***...**..*...***.*.....*.**.*..****...**..*.***.***
*.*****..**.***.**.***.*.*.*.....***.**..*.***..*.*..**.*...*.*...**.*..*.**...*
....******.**.*.**....*...*.*.****.**..*.*.*...*.****.***..***..*******.****...*
*.*.*......****...*******.***..**...*****.**..****.****.*...**.***.**..*.*.**..*
.*.*.*.***...****..**.*..*.....*.*..**.*..*****.*.**.***..*.*.***.*..***.****...
****.**...***....*.*...**.***.....***.*.*..*.**..**.**.****....***..*.*.....****
****.*....**.**..*.******...*.*..*.*.***....***.*..*.*..*****.*.*...*.*.**.**.**
*.**..*.**.******.*****....*.*...**.*...**..**.**.**.*****....*.**.*..*....*.*..
*.*..*.*.*.*...***...***.*..*****......*..*......***************..*.*.*****..*.*
*...**..****.**...*...*********..**.**..**..*.***..***.*..****..***...*...*...*.
..*...**.**..***..**....***.*..**.*..*..***..***.*..*.**.**.***.*..*******..*.**
**.**......****..*..*.*****...*.*.***....*.***.*.*......***.**..**...**..*....*.
*.*..*.**..*****.......*..**....****.**...**.*.**.*******.**.*.*.*.**.**.**.*.*.
.......*..*.*..*******..****.**..*.**..***...*.****..**..*..***.*.*..*...*....**
....*....*....*.*..*****.*.**..*..*.**.*****...****.**...*.*.***.......*..*.*.**
*..*....*.*.....***.***.*.**.**.**.*..*..*.*..**....**.**.*..**......***...*..*.
.*.***.*...*.*...*....***.**..*..*.*..**.*...**.**.**.***.*...****...**.*..***.*
.***.*.*.**.**..**..****.***.******..**.*.**.*..**.**.*..****.*.*.*..**..*......
*.**.*...*.*.....*..**...*.**...*...*.***.**.********..*.*..*..*.**......****...
*.*...*...*..*....*...*..*..**......**..*.*..*...**..*****...**.**.**.....**..*.
.*.*.*.....*.**.******......**.**.**......*.*.*.....*...***...**..***..****....*
*..*..*.*.*.*.**..*..*.*....***.....*....*....**..**..**.*...****..**.*..**.*.**
**.*.*****.....****...*.......****.**..........***..****.*.....*....*..*.**....*
**..***..*..**..**..*..*..******..**.*..*.****.*...*.*..**.*..**.*****...**.***.
**..***.****..****....**..*****.****..**...**.*.***.*..*..****......*.*..*****..
.*..***..*..*.*****.**.*.*....**....*.*.*.**.****.*.****..*.**.*.***.**...*...**
**.***...***.*...*..**.*.**...***.*.****..*.*.**....***.*..****..*.*.*...*.*.***
..*.*.*.......*..*.*.....*.*.*..**..*.*.**...*.*.**..****..***.**..*.***.*.*..**
*...***..****..**.******..*.**..**...****....*.*...***..**..****..********.*.***
......***.**...**......**.*.*.*.*.........*.*.*.......*....*****..**.*..****.*..
*.****.*....**..**....*..***.*****.*..*.**..*..***...*.*.*.***.*..*.....***.**..
*....*..**.*.*.****.....**.......********..*.******.**.*...**.****.....***...*..
.***.*.....**......*...**..******.***..........***...*...***....******.***.*****
.*.*.*.....*...***.**.*.*.****...*..*..*...**...**..**.**..**.*...*.*.*****...**
.....***.**.....*.**.******.**....*...****..*.*.*..*.**.****.**.*.***.****..*.*.
*..*..***.*********..*..*....****.*******.*.*****.*.*****..*..*.***.*....***....
*..*.**....**...*.***.**...*....*..*.*....******......***..****.****.*******....
*..*.**...****..*..**...*.*....*******.***.*.*.**..*..*...*.***.**.**.**..****..
..**..*.*..**.***...****...*..*.*.*....***.*..*..*...**..**.**...*...***..******
*.**.*.****.**.***..*..**.*.*..***..**.**.***..**.....**.******.**.*...*.*.****.
*.**.*.***..**.**...***.**..**.***.*.*...*.**.**.*.**..**.**......***.***....***
*.******...*.*...**..*.....***..**.***.*.*.*...*...***.***..*..*..*.*..***....*.
.**.**.**.****.***.**.*..**....*.*..***.**..*....**...**...*....*...***..****...
*.*....**..*.*.****.*.****........*.*.*.........*.*...*.*.***.*..****....*.*.**.
..*..*...*.*...**..*..*.*...**.***.****...*.*.******..*....*.***...***...***..*.
.*.*.****....*.***.....*..*.*****.**.***.*.****.......***..**.*..*.***....*.**.*
***.**..*.**.**.*....*..*...**..**.*...********.*..***.*.....*..*.....*.**..*.*.
.*....**.*..***.*.***...*.....**...*.*..**.*...**...*********.*.**.**....**.****
.*...*..**.**..*....****...*.***.*******.......*.*.....*.***.*.*..**..*..***.***
.**.*...*.**....**.****.*...*.*..*.****.****.**...**...*..*.**.**.**.**.**....*.
*.**.....*....***.**.**..*..**.****.....*...*.*.***...*.*..***.*...****..******.
.***...*.*...*..*********..*.**.****...***..*....**.*.*...*****..*.**.*.**.*..*.
*.....*..******..**..**.*...*..**.****....**.*...*......*....****...**..*.*.*..*
..*......*.*.....*.**.*..*.***.*.*.**.*.*..*.*.*.**....***.**.**.**.*.**.***.**.
....*.*****..***...*...**...*.***..**...*.*...**...**.*.****.**....*.........***
.....*.*..*..*...***...*****.....***.**.......*.*.*******.**..*.**.**.*....**.*.
...**.*..*********.**..*..***.****..**.**..**....*..***....*..*.*..**.*.*....**.
*....**.**.....**.**.....**..*..*.*....**.*.*.*........*.*..*..**..**.....*.*.**
*.**..**.*****.***....*.******..***.***.**.**...*.**.*.*.******.*..****.*..*...*
*......***..***.....**..***.***..******.*.*****.*.**.*..*.*.*..*....**.***.**.*.
*..*.....*...**..**..*...*..*.*****.*..*.....**.*.***.**.*.*.*.*..**.***..***...
.**.....**...**.*..**....******..*.**.***..**....*..***..***.*.***..*...*...*.**
*.**.***..*.**.*..........*.....****..*.....******..*..*.***.*.*...**....*..**..
..**..*..****.*..**.***.**....*..*******.****..*...*..**..***..*.*...*..*.*..***
.*.******..****....**...****....**.*.**....*..*..*****.**.***...*..**.**.*..***.
..***.*.**.....***.....**.***.*......**.****.****...**..*.**.*.*..*..**..*..***.
***.***.*.***.*.*.****..**....**.*.*.*..***...*.....**...****.**..*.****.**.**.*
.*****..**.**.**.....****.*....*....***.**..**.****.*..*...**.....**...***.*.*.*
*.***..***...**..****...****.****.*.*.**.....*.****.*.*.*.****.***..**.*.*..*...
*..*.***.**..**********.*.......***.*.*..**..*..*...*.*****.**.**.*.*..*.....***
*.**....*.***.*.***.**...*********.*.*.**..*..*.*..*.*.**.*****.**..**...*....**
.**..*..*.*.**...*.*.*.*.**.**...****.*****.**....*.....*.*...*.**...**..*.*.*.*
**.*..**..*.***...**..*..*.**.*******.****..*....**.***..*..*...**.***......****
**.*....*.**.*.....*...*...***.*..***..**.**.*.*..*.*..*..****.***.**..**.*.****
........**.**.*.**.*.*.**.*..****...*..*..*...**...*..**......**..*.***....**..*
*.****....****.*.*..***.*...*...***...*..*..**.*.*****..*.*......*..*.**.**.**..
***.*******..*.***..***...****.*....**....*...***.....*.****...**.**...*****..**
..*....*****.****.***......*.*..**..*..*..***...*...**.*.*..****......*.*.***..*
*.*.**.**..*.*.***.**.*...**.**.......****.*....*....***......****.*.....*......
*..*******.****.*.*..**...*....**.*.*..**...*..**........*.***...****.**...****.
...*..**...*.*****.****.*..*.**....*.***...***.....**.********.**.*...**........
**..**.*.***.*****.***.....*.*...*.*..*..**.....*.*.*.***..**....*....*.*..*.***
..*..*...*..***...*....**********..*..*.*.*.***...**.***.***..***..*...*....**.*
.*...*.....*.**.*.*..**...**.***.***.***.*.*.*.*.**...**....*.***..***...*.*...*
*..*.***...**...*..*.*..*.***.*......*...**.*...*...*...***...**.*.*.*.*..******
.******.*.***.*.*...*....*.****.*...*...**.****.*...***..*****.*.**...*....**.**
*.....***.....*.*...**.****.***..******.*..********.*..*......**..*.**.....**.*.
*.*.*..*.*.**.*.**.****.*.*...**..**.**.***.**........*.*******..**.*.**..****..
***.***.*....*...*.*...*****.**.*.****...*.**.*..*..*...*.***..**..*******...***
*.*.......*.*.***..**.***..**.*..****.*...***.*...*.**....*.**.*....**...***..**
*.*.*.***..***..****...**..*..*.*.*.*...*.........********.**.*.*.*.*...**.....*
*..***.*.*...*.....*.***.**.*..**....*.**.*..*.**..*..***.......*.***...********
*.*..*****..**..*..**.**..**.**.......*..*.*****.*......**..*...*..******..*.*..
*..*.*.*..**.*.**.*....*..*..*....*.*......****...**..*..***.**...*.**.*.*.**...
****.*..****..**....***.*.*.**.*.*.**..*..*..**.*.**....***.*.*****.*..***..***.
..**.**.*..***...*.***..*.**.**.**.*****...***.**.*.*.*...**.....*.*.*.*...**.*.
.....****.......*..**....***.****.*...*........*.*.....*.*..**....****..***.*.*.
.*...*.*****...***.......*...**..*..**...***...*....*.**.***......**....**.*.***
...*..*...*.*....*...*.**...**.*.**...**.*..*******.**...****....*..*.**..*...*.
.*..**....*.*....**...****..*.*..*.*...**.***.**..**..********...*.....*.**.**.*
*.**..*.**....****.**.**.*****..**..*.........*..*.*.*..*..*.***..*************.
....*..*..**..***...**.*..*.***.*.....**....**...*.*...**.**..*...*...*.*.*****.
...*.**.*.*.*....*****...*..***.....***.***..***..**......*...**.*.*****....**..
**.....***....***.*.....***...*...****..*.*...*.**.......***.*.**.*.*.***...****
..*.*...*..*...**.*.**...*.**.***.**..*....***..*.*..**.*..**.....**..**....*...
..**...*..**.*.*.*..**..*..*..*...*.*.*..*...***.**.*.....*****..*.*....*.**....
.*....*.****..**..*..**.*.*.**.*..*..*.***..*...*....***.*...*....**.**....**...
**..*.*.*..*..****...*...**..*.**.*****.**.**....**.*.**.**.....*.....**.*...*..
.**.*..***.*..**..***...**.**...**.*.***..***.*.*.**..*....**...***..***.*.**.*.
....*.***.**.**.****..*....*..*...***.*******.*.**.*.....**.***.....**..****..*.
...*.*..*...***.*.**...**.**..*.*****.**.******.******...*..****..****.*.***.**.
*....*.**.**************..**.***.*.*.***.**.**.*****..*.***.*.....*.....*....*.*
....****.**...*.****...****.*.*.*.*..*********.***.***..*.*.*******..*..**...***
..*.*......**.*..*...***..***.......****.*.**.***..*...*****.***.***..**....****
..**.**.*.*.*.*...**..*.**.*.*.***..*.*.*..***.**.***...******...**......*..*..*
*.*..**..**.*.**.********.*.***.**...*.*.*.***.*..**.*..*..*......**.*...*.*.*..
***.****..****..*.***.*...***.*..**..**.*.****.*...******.**...*..**.*.*.....*.*
****..*...****....*.***..**.*..****.***..*..**.*.*.*...*.****.*....****.***.*..*
******.**...*.**.*.*..****..*.*.***.**.*.*..**.**.*...*.**...****....*......*.**
*.*...*****....******....***.****.**..*.***.*.*.*...****.*...*....*.*.***..**...
***...*.**...****.***...*..*****..****...*.*..**...*.**.**.**..*.*.*...*.*...**.
*..*.**.*..*.....*..*...*.*...****.**..*..**.*.**.***.*..*......*....**.....*..*
.*....*...*..**....**..*.*.***..*.*.*******.***.*.*.*.**..*..***....*..*...*.***
***.****.*.****.*..*.**.****.****.*..*.**.*.*.**.*..*.*..******..****......**..*
*..***.*.**.*.**.*.**.*....*..***.*.***..*.**..*.****....**....***.**.***.....*.
.*..*.*.*.***..*.....**.*....*.**.**...***.*..*...**.***..*.....*******.*..***..
**.*****.*.***.*..****.*.*.*....*..**.....**..**....*..*****.**..**.****.*****..
.*.***.*....*....*.**.**.....****..**.*.*.*..**..*.****...*.*.*.*...****.*.***..
.*....*..*.**.*.*..**.****..***....*..*...**.**.**.*.*....***..***.*.....***.***
..*.***.**.*....**...*.**.*....*.***.**.*........**..*..*.**.****.........*...**
..**..***.**....***********..*.*.***.......**...*.*..*.*......****..*******..*..
***.*.*.*..****.**.**.*...**..*.....*.*....**..**.***..*..***.......**.*..*.*.**
.......****...*****.*...***..*.*.**.**.******.*.***..*..*.....******...***...**.
*..*.....*..**...**.**..*..*...**...*.*....*....****.**.**..**.**.**..***.*.*...
**..**..*..*.*.*..*.**.*.***..***.**.****..***...**.*.*..**.*..*.**.*.**.....*.*
....*...****..******..*.*..*....*.**..*.**.*.**.***....*.****.****....*.*..**...
...***..*******..*.****.**..*.***.*..**...*..**.*..*..*.*******.*...*.***.*...*.
..**.*..**.*.**.**...*...**...*..**.*****...*...**.**.*.*..*.*...***..******.*.*
.**.**.*****.*****....*.*..*...***.****....*.**.*.*..*.*..***.****...*.**.*.**..
....*.*.**.***..***.*..***.**.******.*..........*.***........****.****.*...*.**.
.*.**..*.*****.*..*.*.**.*.****...***.*.********.*.****.*.**..**.**......******.
***.....**..**.**.....*.*.**.*.***.*.*...*..*.***..**.*.**..*.*.****.*.*.*.....*
..******.....**...*.**..**.*.**.******.****...****..*..**....*.*.***....***.....
*..**.**.***.**..*.**.***...*.*..*******........**.*...*.*.***.*.***....*..**..*
.***....***.*****.**...*.***.***.***.**.***.....*.**.**..**.*.*.***......****...
გამომავალი მონაცემები
372
თქვენი პასუხი
372
ჩეკერის პასუხი
YES