ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.10.2021 00:12:23

ამოცანა: ფეხბურთის ანგარიში

მომხმარებელი: mariami0000

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,i,n,b,x,c;
main( ) {

 cin>>a;
for (i=0; i<=n; i++){
 n=n-i;
 if(n==0) {cout<<i; return 0};
}


}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:29: error: expected ';' before '}' token
 if(n==0) {cout<<i; return 0};
               ^