ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 23:56:18

ამოცანა: ორი მართკუთხედის გაერთიანება

მომხმარებელი: cheesydorito

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 50.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d,m,k,p,x;
main() {
	cin>>a>>b>>c>>d;
	m=a+c;
	k=b+d;
	p=a+d;
	x=c+b;
	if(a==c && b!=d) cout<<a<<" "<<k; 
	if(a==d && b!=c) cout<<a<<" "<<x;
	if(b==c && a!=d) cout<<b<<" "<<p;
	if(b==d && a!=c) cout<<b<<" "<<m;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7 5
5 4
გამომავალი მონაცემები
5 11
თქვენი პასუხი
5 11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 5
10 30
გამომავალი მონაცემები
10 35
თქვენი პასუხი
10 35
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 20
30 100
გამომავალი მონაცემები
50 100
თქვენი პასუხი
100 50
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 20 100 40
გამომავალი მონაცემები
60 100
თქვენი პასუხი
100 60
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200 300 400 200
გამომავალი მონაცემები
200 700
თქვენი პასუხი
200 700
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
55 5
55 6
გამომავალი მონაცემები
11 55
თქვენი პასუხი
55 11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
185 300
300 115
გამომავალი მონაცემები
300 300
თქვენი პასუხი
300 300
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16 200
200 24
გამომავალი მონაცემები
40 200
თქვენი პასუხი
200 40
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 1000
2 1000
გამომავალი მონაცემები
3 1000
თქვენი პასუხი
1000 3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 222
333 500
გამომავალი მონაცემები
500 555
თქვენი პასუხი
500 555
ჩეკერის პასუხი
YES