ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 23:47:24

ამოცანა: კანფეტების ჭამა

მომხმარებელი: badonix2300

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <math.h>
#include<string>
#include <cctype>

using namespace std;
int main()
{
  int a, b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if(a == 1){
  if(b-1 < c){
    cout<<"MZIA";
  }else{cout<<"ZEZVA";}
  }else if(a == 2){
   if(c-1 < b){
    cout<<"ZEZVA";
  }else{
  cout<<"MZIA";}
  }

}
main.cpp:2:21: fatal error: windows.h: No such file or directory
 #include <windows.h>
           ^
compilation terminated.