ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 23:33:14

ამოცანა: ორი მართკუთხედის გაერთიანება

მომხმარებელი: mariami0000

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d,k,m,n;
main(){
cin>>a>>b>>c>>d;
k=b+c;
m=b+d;
n=a+d;
if(a==d&&a<b+c) cout<<a<<" "<<b+c;
if(a==d&&a>b+c) cout<<k<<" "<<d;
if(b==c&&b<a+d) cout<<b<<" "<<a+d;
if(b==c&&b>a+d) cout<<n<<" "<<b;
if(a==b&&a>b+c) cout<<a<<" "<<b+d;
if(a==b&&a<b+c) cout<<b+d<<" "<<a;
if(a==c&&a>b+d) cout<<m<<" "<<c;
if(a==c&&a<b+d) cout<<a<<" "<<b+d;
if(b==c&&b==a+d)cout<<n<<" "<<b;
if(b==d&&a+c<b) cout<<a+c<<" "<<b;

}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7 5
5 4
გამომავალი მონაცემები
5 11
თქვენი პასუხი
5 11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 5
10 30
გამომავალი მონაცემები
10 35
თქვენი პასუხი
10 35
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 20
30 100
გამომავალი მონაცემები
50 100
თქვენი პასუხი
50 100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100 20 100 40
გამომავალი მონაცემები
60 100
თქვენი პასუხი
60 100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
200 300 400 200
გამომავალი მონაცემები
200 700
თქვენი პასუხი
200 700
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
55 5
55 6
გამომავალი მონაცემები
11 55
თქვენი პასუხი
11 55
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
185 300
300 115
გამომავალი მონაცემები
300 300
თქვენი პასუხი
300 300
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
16 200
200 24
გამომავალი მონაცემები
40 200
თქვენი პასუხი
40 200
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 1000
2 1000
გამომავალი მონაცემები
3 1000
თქვენი პასუხი
3 1000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
500 222
333 500
გამომავალი მონაცემები
500 555
თქვენი პასუხი
500 555
ჩეკერის პასუხი
YES