ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 22:48:27

ამოცანა: საბანკო ოპერაციები

მომხმარებელი: hella753

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,x,y;
int main(){
  cin>>n;
  for(int i=1; i<=n*2; i++){
    cin>>l>>x;
    if(l==1){
      y=y+x;
    }
    else{
      y=y-x;
    }
  }
  cout<<y;

}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:14: error: 'l' was not declared in this scope
     cin>>l>>x;
       ^