ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 20:29:39

ამოცანა: რიცხვების შებრუნება

მომხმარებელი: guri

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
int n;
cin>>n;
for (int i=0; i<n; i++){
  cin>>m;
  int x=m/10;
  int y=m%10;
  int t=10*y+x;
  if (y==0){
    t=x;
  }
  cout<<t<<" ";
}}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:10: error: 'm' was not declared in this scope
   cin>>m;
     ^