ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 19:37:28

ამოცანა: მშვილდოსნები

მომხმარებელი: giolga

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

main() {
 int n,a,b,c=0,d=0,i;
 cin>>n;
 for(i=0;i<n;i++){
 	cin>>a>>b;
 	if(a>b) c++;
 	if(a<b) d++;
 }
 if(c>d) cout<<1;
 if(c<d) cout<<2;
 if(c==d) cout<<0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
2 3
8 8
6 1
0 2
5 5
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
7 4
8 2
7 4
4 4
1 6
1 6
2 4
6 5
2 5
4 5
2 2
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12
7 4
8 2
7 4
4 4
1 6
1 6
2 4
6 5
2 5
4 5
2 2
7 1
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
7 4
8 2
7 4
4 4
1 6
1 6
2 4
6 5
2 5
6 5
2 2
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
7 9
8 10
7 4
4 7
1 6
1 6
2 4
6 9
2 5
4 5
2 3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
6 6
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
10 1
2 3
2 3
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
2 13
4 3
5 4
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
5 1
1 5
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES