ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 19:07:47

ამოცანა: JOI და IOI

მომხმარებელი: mule22

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

int main ()
{
char a[10000];
long counter1 = 0;
long counter2 = 0;
cin>>a;
for(int i =0;i <sizeof(a); i++){

  if(a[i]== 'J' && a[i+1]=='O' && a[i+2]=='I'){
    counter1 = counter1 +1;
  }
  if(a[i]== 'I' && a[i+1]=='O' && a[i+2]=='I'){
    counter2 = counter2 +1;
  }

}
printf("%lu\n%lu",counter1,counter2);
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
JOIJOI
გამომავალი მონაცემები
2
0
თქვენი პასუხი
2
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
JOIOIOIOI
გამომავალი მონაცემები
1
3
თქვენი პასუხი
1
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
JOIOIJOINXNXJIOIOIOJ
გამომავალი მონაცემები
2
3
თქვენი პასუხი
2
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
XTIIIXIIIIRGBOVGHRYYBIIIXHBHVRVOBHBHGTY
გამომავალი მონაცემები
0
0
თქვენი პასუხი
0
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
IOIOIOIOIOIOIOI
გამომავალი მონაცემები
0
7
თქვენი პასუხი
0
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
TJOILEJOISQMJOIZWZDJOIEEILCXUCDJKIHTMGBBHZYIJOIKGVUYWWJOIMZNRIAKRHUKVOWXUAJOIUGJOIBSUUJOIMJJQJOIOKDUDMPIDXJWJJOIGJOIDJOIRKDJOIEPYFNKTXTAFWIJOIAQWTAAQDSQVNGYETRMTDLFIJCKYOIFJNKADVWFCMFQREMSVEPGNZAPUIFTPCVAARIBPXEWOJOIZZEKLZOPIFHD
გამომავალი მონაცემები
16
0
თქვენი პასუხი
16
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
WLLFIIOITIOIJUOQUIGUKOIOIRFQKXRVLIOIMQBYMJTIOIKZNDIOICRYIOILTIOIZIOIAJUQNJGDPYZURIOINSJPKFCOQBCJFWAOWKXAUEDOIOIEJIOIBSCIOISIOIGXHEKVALKDLNDLFUDVJSYRURTVKWIOIANJWVIWFKJWMRFIOIDRKDCIJMOKBBOSDWNNUYIERMTWHIOIIILYQSEEZDITUZYFHPCQRIOIYIOIWJZCP
გამომავალი მონაცემები
0
19
თქვენი პასუხი
0
19
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
QAJXAIOILDZRSGSWUEVIRVLIOIIIYOQXDTKKUFSGLKCBZJOIZXBZOIQULJOIISLXOKIVKPFJTPBSRXZIOINJIRJOISKZCNOTYAXZRTHHXPEXDUZBUBNHKTUITJOIVOLYGKEROXOYVREKHPCJOIRNRJVHZDHIPGELHZVZZIOIXMFVYQVXJOIDAOZZRTLIOIZHIOITJUXHCGIUFTJOIAXIOIOJOIZDOWGDE
გამომავალი მონაცემები
8
7
თქვენი პასუხი
8
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
XJOIVPIOIFJOITPJLXCUBKLZJOIKHEIOIQXVCMLCCYPCKHQQCQHLXVWXHTKPYXZVXJOIVQZIOIPPYJBFOIXRGXNVRCFSLINOGIPXOYTJTIJIOIIXTQYVUYZANIYCRLLNIOINJOIKACIOIQTZHNBHREPOPBYJOIPDHRFLOXFPSAHGWRHSCLAETJOIDZIOIIOIOICKIOIAIOIOIZAIHCHFJOIWEYFNFPMALOBAZDZEUYVIHZPIOIWHZTVRMTVQOUOA...
გამომავალი მონაცემები
48
90
თქვენი პასუხი
48
90
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
FJOIIGXFUPLIOIOZIOIYKIOIDJIJZULZMGJOIIFLCLZUNMVJOIUIIADZKSAYGTWXZLFMKYSNTJOIBEREJSYQVNVYCQOQZKBGJOIXFQVNDAXLSTFEDIOIKKCNQJOIEJOITJOIOIOIVHMWIOIZIOIHEQUZJRLGJOIOIXQMAOQQVIOIOJOIOILGMAEMBKNPJIOIYXLODBUCJOIGREVXBIOXLIOIVUCPOLMODLIOIOLPQJOIXRXTYJAAFNHGJOIXADWQ...
გამომავალი მონაცემები
297
418
თქვენი პასუხი
297
418
ჩეკერის პასუხი
YES