ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 18:38:58

ამოცანა: საყრდენები

მომხმარებელი: giorgi_ambroladze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int a,b,c,d,e;
  cin>>a>>b;
  c=(a+b)/2;
  d=(a+c)/2;
  e=(b+c)/2;
  cout<<c<<" "<<d<<" "<<e<<" "<<endl;
  
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
24 40
გამომავალი მონაცემები
28 32 36
თქვენი პასუხი
32 28 36 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
40 80
გამომავალი მონაცემები
50 60 70
თქვენი პასუხი
60 50 70 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
120 200
გამომავალი მონაცემები
140 160 180
თქვენი პასუხი
160 140 180 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200 600 
გამომავალი მონაცემები
300 400 500
თქვენი პასუხი
400 300 500 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7 11
გამომავალი მონაცემები
8 9 10
თქვენი პასუხი
9 8 10 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
32 44
გამომავალი მონაცემები
35 38 41
თქვენი პასუხი
38 35 41 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
222 666
გამომავალი მონაცემები
333 444 555
თქვენი პასუხი
444 333 555 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
250 850
გამომავალი მონაცემები
400 550 700
თქვენი პასუხი
550 400 700 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2341 7289
გამომავალი მონაცემები
3578 4815 6052
თქვენი პასუხი
4815 3578 6052 
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1203 24859
გამომავალი მონაცემები
7117 13031 18945
თქვენი პასუხი
13031 7117 18945 
ჩეკერის პასუხი
NO