ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 14:31:23

ამოცანა: 7-ზე დამთავრებული რიცხვები

მომხმარებელი: mariami0000

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაusing namespace std;
int n,i,a,b;
main( ) {

cin>>n;
for (i=1; i<=n; i++){
    cin>>a;
if(a%10==7) b++;


}
 cout<<b<<endl;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:1: error: 'cin' was not declared in this scope
 cin>>n;
 ^~~
main.cpp:12:2: error: 'cout' was not declared in this scope
  cout<<b<<endl;
  ^~~~
main.cpp:12:11: error: 'endl' was not declared in this scope
  cout<<b<<endl;
           ^~~~