ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 14:26:49

ამოცანა: კანფეტების ჭამა

მომხმარებელი: mberris

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <vector>
#include <set>
#include <stdio.h>
#include <stack>
#include <queue>
#include <deque>

//MBERRISH

using namespace std;

int a, ans, x1, x2;


int main() {
	
	cin >> a;
	cin >> x1 >> x2;

	if (a == 1) {
		if (x1 >= x2) {
			cout << "MZIA";
		}else if (x2 > x1) {
			cout << "ZEZVA";
		}
	}else {
		if (a == 2 && x2 >= x1) {
			cout << "ZEZVA";
		}else if (a == 2 && x1 > x2) {
			cout << "MZIA";
		}
	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1 5 5
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
MZIA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 5 5
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 20 4 
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
MZIA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 20 4
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
MZIA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 15 17
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
ZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 15 17
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
ZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 7 8
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
ZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 9 8
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
MZIA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 1 1
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
MZIA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 2 2
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVA
ჩეკერის პასუხი
YES