ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 14:20:57

ამოცანა: 5-ის ჯერადები

მომხმარებელი: teo1

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a, b, c, d;
int main (){
cin>>d;
for (a=0; a<d; a++); {
    cin>>c;
if (c%5==0) b++; }
cout<<b
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^