ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 14:08:22

ამოცანა: საბანკო ოპერაციები

მომხმარებელი: mariami0000

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაusing namespace std;

main( ) {
int n,i,a,b,sum=0;
cin>>n;
for (i=0; i<n; i++){
    cin>>a>>b;
if(a==1) sum=sum+b;
else sum=sum-b;

}
cout<<sum;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:1: error: 'cin' was not declared in this scope
 cin>>n;
 ^~~
main.cpp:12:1: error: 'cout' was not declared in this scope
 cout<<sum;
 ^~~~