ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 13:49:04

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: gigusha

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა #include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int l,j,k,n;
main (){
   cin>>n;
   for (l=1; l<=n; l++){
     cout<<"l="<<l<<" k="<<k<<endl;


   }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:7: error: expected '}' at end of input
    }
    ^