ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 13:47:44

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: gigusha

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა #include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int l,j,k,n;
main ()[
   cin>>n;
   for (l=1; l<=n; l++)[
     if (n%l==0) k++;
     cout<<"l="<<l<<" k="<<k<<endl;


]
main.cpp:5:13: error: array bound is not an integer constant before ';' token
    cin>>n;
       ^
main.cpp:5:13: error: expected ']' before ';' token
main.cpp:6:7: error: expected unqualified-id before 'for'
    for (l=1; l<=n; l++)[
    ^~~
main.cpp:6:18: error: 'l' does not name a type
    for (l=1; l<=n; l++)[
         ^
main.cpp:6:24: error: 'l' does not name a type
    for (l=1; l<=n; l++)[
            ^
main.cpp:8:10: error: 'cout' does not name a type
     cout<<"l="<<l<<" k="<<k<<endl;
     ^~~~
main.cpp:11:1: error: expected unqualified-id before ']' token
 ]
 ^