ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 13:44:18

ამოცანა: კენტი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: dvali

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b ,c i;
main() {
cin >>a>>b;
for (i=a; i<=b; i++)
  if (i%2==1)c=c+i;
  cout<<c;
return 0;
}
main.cpp:3:12: error: expected initializer before 'i'
 int a,b ,c i;
      ^
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:6: error: 'i' was not declared in this scope
 for (i=a; i<=b; i++)
   ^
main.cpp:7:16: error: 'c' was not declared in this scope
   if (i%2==1)c=c+i;
        ^
main.cpp:8:11: error: 'c' was not declared in this scope
   cout<<c;
      ^