ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 13:26:35

ამოცანა: კენტი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: DataR

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std; 
int i,j,k, sum=0
main() {
    cin>>i>>b;
    for(k=i; k<=j;k++) {
        	if(i%2!=0) {
    }		sum=sum+i;
		}
	} 
	cout<<sum<<endl;
}
main.cpp:4:1: error: expected ',' or ';' before 'main'
 main() {
 ^~~~