ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 12:52:39

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: gigusha

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int l,j,k,n;
main (){
   cin>>n;
   for (l=1; l<=n; l++){
     if (n%l==0) k++;
     cout<<"l="<<l<<" k="<<k<<endl:
   )
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:40: error: expected ';' before ':' token
     cout<<"l="<<l<<" k="<<k<<endl:
                    ^
main.cpp:9:7: error: expected '}' at end of input
    )
    ^
main.cpp:9:7: error: expected '}' at end of input