ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 12:50:55

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: amirani

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,n,k;
main () {
cin>>n;
for (i=1; i<=n; i++) {
    if (n%i==0) k++;
cout<<"i="<<i<<" k="<<k<<endl
}
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:6: error: 'i' was not declared in this scope
 for (i=1; i<=n; i++) {
      ^