ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 12:45:26

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: DataR

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int i,j,k,n;
main() {
	cin>>z;
	for(i=1; i<=z; i++) {
		if(z%i==0) {
			n++;
		}
	}
	cout<<n<<endl;
}  
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:7: error: 'z' was not declared in this scope
  cin>>z;
       ^