ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 13.10.2021 01:45:01

ამოცანა: თანაუკვეთი ინტერვალები

მომხმარებელი: AlexSvanidze

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <utility>

int main () {
	int IA;
	std::cin>>IA;
	
	std::pair<int, int> Intervals[IA];
	for (int K=0; K<IA; K++)
		std::cin>>Intervals[K].first>>Intervals[K].second;
	
	std::sort(Intervals, Intervals+IA);
	int Ans=IA;
	
	int Curr=Intervals[0].second;
	for (int K=1; K<IA; K++) {
		while(Intervals[K].first<=Curr) {
			Ans--;
			K++;
		}
		
		Curr=Intervals[K-1].second;
	}
	
	std::cout<<Ans;
	
	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5
7 9
3 5
6 9
1 3
1 8
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25
11 23
45 49
2 29
3 14
21 22
29 30
31 47
29 43
7 41
39 45
23 41
3 25
7 50
16 38
31 45
2 23
2 43
23 31
4 47
3 6
1 15
15 39
1 25
21 45
33 41
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100
136 167
152 170
38 89
126 129
79 128
47 196
187 196
69 99
19 62
149 167
9 145
39 167
97 151
11 185
29 112
30 53
126 129
147 151
1 81
21 173
135 141
21 116
65 80
1 132
77 80
87 145
73 122
139 145
103 149
70 150
60 125
23 ...
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000
1449 1986
1241 1471
171 1831
161 369
974 1316
61 1315
401 411
1354 1461
1737 1849
437 657
1681 1781
1227 1951
1204 1633
965 1069
251 736
1111 1377
151 881
1281 1597
641 1926
1088 1899
1741 1889
161 1841
1 1554
741 1158
49 1205...
გამომავალი მონაცემები
33
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20000
24615 33815
12772 20297
19657 37505
12599 26409
17173 31515
17906 31967
31019 38125
2801 18195
1939 18265
10555 16285
2001 17126
7392 28705
20001 24480
13869 14797
18187 31965
22962 37417
212 36794
374 38380
951 16575
26616 38705
...
გამომავალი მონაცემები
160
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
50000
11125 67961
33489 40036
37337 81456
26149 98693
21921 52838
45625 82419
40514 42856
7358 44881
86426 95055
19457 77865
75046 97101
32666 36013
74561 79021
35001 88005
60051 80971
37059 83769
80713 86896
47084 98199
2021 42076
2614...
გამომავალი მონაცემები
248
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100000
6541 157274
108579 112617
107976 189701
23777 47995
32709 116097
120435 195585
86881 152334
54857 197417
92461 100799
60471 79617
127801 139981
60050 137233
56408 60157
1217 154041
130854 165868
109396 195101
97193 165182
7649 6531...
გამომავალი მონაცემები
347
თქვენი პასუხი
-11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200000
270226 354881
151715 277921
151846 248983
29676 311193
30451 247261
329911 389413
123121 343137
209713 236417
180693 309965
165593 256801
209945 348476
56511 312815
201303 229241
50826 152186
157089 301491
111701 162791
240185 31548...
გამომავალი მონაცემები
513
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500000
427851 910081
379385 392385
364488 870501
218748 448508
412641 968321
282471 752014
60482 421181
584597 640729
29877 79737
799473 927906
42901 43978
621201 705885
124193 700729
647773 942887
26588 946322
615381 966849
15866 875754
...
გამომავალი მონაცემები
793
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000000
839906 953761
271621 616321
1686177 1902028
1358547 1633235
1129117 1815937
1111201 1729891
173493 1839801
55133 1683797
908422 947721
346556 1206545
539561 1937741
224577 1582794
49681 1702063
596459 1119701
1257705 1791183
402593 ...
გამომავალი მონაცემები
1157
თქვენი პასუხი

                    
ჩეკერის პასუხი
NO