ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 23:35:33

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: m_tsivilashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,i,k;
int main () {
  cin>>n;
  for (i=1; i<=n; i++) {
    if (n%i==o) k++;
  }
  cout<<k;
}
  
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:18: error: 'o' was not declared in this scope
     if (n%i==o) k++;
         ^