ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 23:23:29

ამოცანა: კენტი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: m_tsivilashvili

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,i,k;
main () {
  cin>>a>>b;
  for (i=a; i<=b; i++) {
    if(i%2==1) k=k+1; 
      cout<<k;
    }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4 5
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
01
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 100
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0 200
გამომავალი მონაცემები
10000
თქვენი პასუხი
0112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313132323333343435353636373738383939404041414242434344444545464647474848494950505151525253535454555556565757585859596060616162626363646465656666676768686...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 199
გამომავალი მონაცემები
10000
თქვენი პასუხი
1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131323233333434353536363737383839394040414142424343444445454646474748484949505051515252535354545555565657575858595960606161626263636464656566666767686869...
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
22 29
გამომავალი მონაცემები
104
თქვენი პასუხი
01122334
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
55 55
გამომავალი მონაცემები
55
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
30 32
გამომავალი მონაცემები
31
თქვენი პასუხი
011
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
197 199
გამომავალი მონაცემები
396
თქვენი პასუხი
112
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
98 99
გამომავალი მონაცემები
99
თქვენი პასუხი
01
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3 123
გამომავალი მონაცემები
3843
თქვენი პასუხი
11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031313232333334343535363637373838393940404141424243434444454546464747484849495050515152525353545455555656575758585959606061
ჩეკერის პასუხი
NO