ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 23:22:38

ამოცანა: კენტი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: m_tsivilashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>>
using namespace std;
int a,b,i,k;
int main () {
  cin>>a>>b;
  for (i=a; i<=b; i++) {
    if(i%2==1) k=k+1; {
      cout<<k;
    }
}
PROB_cpp_UID2692PID54_797199/main.cpp:1:25: warning: extra tokens at end of #include directive
 #include <bits/stdc++.h>>
             ^
PROB_cpp_UID2692PID54_797199/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2692PID54_797199/main.cpp:10:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^