ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 20:10:21

ამოცანა: ორი რიცხვის შედგენა

მომხმარებელი: OpOp

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაa = input()
b = input()
c = input()
d = input()

nato = a + b
buba = c + d

res = if nato > buba : print("NATO") elif buba > nato : print("BUBA") else print("NO ONE")
sh: 1: cannot open PROB_python3_UID2796PID537_ff9fde_input.txt: No such file