ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 18:44:01

ამოცანა: ბოლო ციფრი

მომხმარებელი: nikolozi_erkomaishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაa=3 ; b=6
c=a*b
d=c%10
print(d)
sh: 1: cannot open PROB_python3_UID2794PID225_9e66a7_input.txt: No such file