ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 18:04:52

ამოცანა: ორი რიცხვის შედგენა

მომხმარებელი: lashaTsadz

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 30.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a, b, c, d, n, m;
int main()
{
  cin >> a >> b;
  cin >> c >> d;
  if (a > b) n = a*10 + b;
  else n = b*10 + a;
  if (c > d) m = c*10 + d;
  else m = d*10 + c;
  if (m > n) cout << "BUBA";
  else if (m < n) cout << "NATO";
  else cout << "NO ONE";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7 5
1 8
გამომავალი მონაცემები
NATO
თქვენი პასუხი
BUBA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3 7
7 3
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 5
3 8
გამომავალი მონაცემები
BUBA
თქვენი პასუხი
NATO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9 9
9 9
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 2
0 7
გამომავალი მონაცემები
NATO
თქვენი პასუხი
BUBA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9 1
2 9
გამომავალი მონაცემები
NATO
თქვენი პასუხი
BUBA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 8
2 8
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 7
3 4
გამომავალი მონაცემები
BUBA
თქვენი პასუხი
NATO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0 9
8 8
გამომავალი მონაცემები
BUBA
თქვენი პასუხი
NATO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6 7
1 8
გამომავალი მონაცემები
NATO
თქვენი პასუხი
BUBA
ჩეკერის პასუხი
NO