ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 17:45:28

ამოცანა: არითმეტიკული ოპერაციები

მომხმარებელი: giolga

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;

main() {
 long long a,b,sum,sub,mult,rem;
 cin>>a>>b;
 if(a>b) {
    sum=a+b;
    sub=a-b;
    mult=a*b;
    rem=a%b;
    cout<<sum<<endl;
    cout<<sub<<endl;
    cout<<mult<<endl;
    cout<<rem<<endl  
 }

}
PROB_cpp_UID2777PID224_08f9b6/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2777PID224_08f9b6/main.cpp:16:2: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^