ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 17:32:12

ამოცანა: არითმეტიკული ოპერაციები

მომხმარებელი: giolga

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა13 5
PROB_cpp_UID2777PID224_8b2e52/main.cpp:1:1: error: expected unqualified-id before numeric constant
 13 5
 ^~