ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 16:16:27

ამოცანა: შოკოლადის გაყოფა

მომხმარებელი: Sulkhan

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;

 srand(time(NULL));
   int a = rand();
   int k = rand() % 100;
   int b = rand();
   
 int main()
 {
  
   


   if(abs((a*b))%k!=0){
      std::cout<<"NO";
      
    
    }else{
      std::cout<<"YES ./n";
      std::cout<<abs((a*b))/k;
 }
 }
PROB_cpp_UID2730PID124_1593fc/main.cpp:4:8: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
  srand(time(NULL));
    ^