ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.10.2021 15:31:09

ამოცანა: შოკოლადის გაყოფა

მომხმარებელი: Sulkhan

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა int main()
 {
  int a;
  a>1;
  a = rand(); 
  int k;
  k = rand() % 100;
  int b;
  b = rand();
  int x;
  if((a*b)%k==0){
    std::cout<<"YES";
    x=(a*b)/k;
    std::cout<<x;
    
  }else{
    std::cout<<"NO";
  }
 }
PROB_cpp_UID2730PID124_ef7262/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2730PID124_ef7262/main.cpp:5:14: error: 'rand' was not declared in this scope
   a = rand();
       ^
PROB_cpp_UID2730PID124_ef7262/main.cpp:12:9: error: 'cout' is not a member of 'std'
     std::cout<<"YES";
     ^~~
PROB_cpp_UID2730PID124_ef7262/main.cpp:14:9: error: 'cout' is not a member of 'std'
     std::cout<<x;
     ^~~
PROB_cpp_UID2730PID124_ef7262/main.cpp:17:9: error: 'cout' is not a member of 'std'
     std::cout<<"NO";
     ^~~