ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 09.04.2019 20:14:15

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: GuRgEnA

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int i,j;
char a[5][5];
int main()
{
	for(i=1;i<=3;i++)
	for(j=1;j<=3;j++) cin>>a[i][j];
	
	for(i=1;i<=3;i++)
	{
		if(a[i][1]=='+' && a[i][2]=='+' && a[i][3]=='+' ) {cout<<"FIRST"; return 0;}
		if(a[1][i]=='+' && a[2][i]=='+' && a[3][i]=='+' ) {cout<<"FIRST"; return 0;}
	}
	if(a[1][1]=='+' && a[2][2]=='+' && a[3][3]=='+' ) {cout<<"FIRST"; return 0;}
	if(a[1][3]=='+' && a[2][2]=='+' && a[3][1]=='+' ) {cout<<"FIRST"; return 0;}
	
	for(i=1;i<=3;i++)
	{
		if(a[i][1]=='0' && a[i][2]=='0' && a[i][3]=='0' ) {cout<<"SECOND"; return 0;}
		if(a[1][i]=='0' && a[2][i]=='0' && a[3][i]=='0' ) {cout<<"SECOND"; return 0;}
	}
	if(a[1][1]=='0' && a[2][2]=='0' && a[3][3]=='0' ) {cout<<"SECOND"; return 0;}
	if(a[1][3]=='0' && a[2][2]=='0' && a[3][1]=='0' ) {cout<<"SECOND"; return 0;}
	
	
	cout<<"NO ONE";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES