ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.12.2018 17:44:10

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: Mrzippo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
 int n,s,k,a,cnt=0;
 cin>>n>>s;

 while(n%s!=0){
  s--;
  cnt++;
 }
 if(cnt>0){
  cout<<YES<<" "<<cnt;
 }else{
 cout<<"NO";
 }

return 0;
}
PROB_cpp_UID131PID25_432f37/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID131PID25_432f37/main.cpp:12:11: error: 'YES' was not declared in this scope
   cout<<YES<<" "<<cnt;
      ^~~