ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.12.2018 17:24:38

ამოცანა: რიცხვი

მომხმარებელი: Mrzippo

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაfff
PROB_cpp_UID131PID4_ce4a60/main.cpp:1:1: error: 'fff' does not name a type
 fff
 ^~~