ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.12.2018 16:52:44

ამოცანა: გამრავლება

მომხმარებელი: Plato

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,x,y,z,i;
int main(){
  cin>>n;
  a=n%10;
  b=(n/10)%10;
  c=n/100;
  if(c*(b*10+a)>a*(c*10+b)) cout<<(c*(b*10+a);
  else cout<<a*(c*10+b);
}
PROB_cpp_UID26PID26_36289e/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID26PID26_36289e/main.cpp:5:10: error: 'n' was not declared in this scope
   cin>>n;
     ^
PROB_cpp_UID26PID26_36289e/main.cpp:9:48: error: expected ')' before ';' token
   if(c*(b*10+a)>a*(c*10+b)) cout<<(c*(b*10+a);
                        ^