ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 02.04.2019 16:50:40

ამოცანა: ჯვრები და ნულები

მომხმარებელი: bullseye

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
#include <string>

using namespace std;
string a1,a2,a3;
int p;
void vate (char c)
{
  if((a1[0]==a1[1])&&(a1[0]==a1[2])&&(a1[0]==c))p=c;
  if((a2[0]==a2[1])&&(a2[0]==a2[2])&&(a2[0]==c))p=c;
  if((a3[0]==a3[1])&&(a3[0]==a3[2])&&(a3[0]==c))p=c;

  if((a1[0]==a2[0])&&(a1[0]==a3[0])&&(a1[0]==c))p=c;
  if((a1[1]==a2[1])&&(a1[1]==a3[1])&&(a1[1]==c))p=c;
  if((a1[2]==a2[2])&&(a1[2]==a3[2])&&(a1[2]==c))p=c;

  if((a1[0]==a2[1])&&(a1[0]==a3[2])&&(a1[0]==c))p=c;
  if((a1[2]==a2[1])&&(a1[2]==a3[0])&&(a1[2]==c))p=c;

}

int main()
{
cin>>a1;
cin>>a2;
cin>>a3;
p='1';
vate ('+');
if(p=='+')
{
  cout<<"FIRST";
  return 0;
} vate ('0');
if(p=='0') {
  cout<<"SECOND";
  return 0;
}
cout<<"NO ONE";
return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
+0*
+00
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+00
++0
0*+
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
000
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
++0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
++0
++0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
00+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0+
+00
0++
გამომავალი მონაცემები
NO ONE
თქვენი პასუხი
NO ONE
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0+0
+0+
0+0
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
+0*
+0*
*0*
გამომავალი მონაცემები
SECOND
თქვენი პასუხი
SECOND
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
0*+
0+0
+*0
გამომავალი მონაცემები
FIRST
თქვენი პასუხი
FIRST
ჩეკერის პასუხი
YES