ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 23:10:11

ამოცანა: ქალაქის კონტური

მომხმარებელი: IdkRandom

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 85.7 ქულა#include<iostream>
#include<vector>
#define sz (int)st.size()
using namespace std;
vector<int> st;
int a,b,c,d,n,w,p;
int main(){
	cin>>n>>w;
	for(int i=0; i<=n; i++){
		if(i<n)
		cin>>a>>b;
		else
		{b=0;}
    if(sz > 0){
			while(true){
				if(sz>0){
				  if(st[sz-1] > b){
				  if(st[sz-1] != p){
					  c++;
					  p = st[sz-1];
				  }
				  st.pop_back();
				  }
				  else{
					  break;
				  }
				}else{
					break;
				}
			}
			st.push_back(b);
		}else{
			st.push_back(b);
		}
	}
	cout<<c<<endl;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10 26
1 1
2 2
5 1
6 3
8 1
11 0
15 2
17 3
20 2
22 1
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 40
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 10
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 1
გამომავალი მონაცემები
10
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 1
1 0
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1 1
1 500000
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000 1000000
1 41
5 80
45 40
94 167
170 200
183 164
215 171
303 238
370 25
460 134
520 212
531 145
539 169
619 103
685 222
690 231
698 75
775 232
872 86
946 42
975 99
1061 215
1147 14
1160 128
1167 83
1179 92
1184 15
1197 292
...
გამომავალი მონაცემები
9813
თქვენი პასუხი
9802
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10000 1000000
1 392115
26 347565
59 339895
88 386361
183 284447
252 353789
328 120043
392 265762
407 162870
408 261907
438 436229
447 434669
527 171272
599 420036
653 247557
743 483303
783 87236
868 468387
890 374348
909 316789
971 113...
გამომავალი მონაცემები
10000
თქვენი პასუხი
10000
ჩეკერის პასუხი
YES