ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 22:48:15

ამოცანა: ბოლო ციფრი

მომხმარებელი: amirani

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int c,y,k;
main () {
k=13;
y=3;
c=64700;
cout<<c*k%y;
PROB_cpp_UID2646PID225_201d67/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2646PID225_201d67/main.cpp:8:12: error: expected '}' at end of input
 cout<<c*k%y;
            ^