ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 19:39:27

ამოცანა: ფრჩხილთა კორექტული მიმდევრობა

მომხმარებელი: razmaa

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <stack>
using namespace std;
stack < < pair <int,int> > st;
pair<int,int> p;
int N;
int main(){
  cin>>N;
  for(int i=0; i<N; i++){
    cin>>p.first>>p.second;
    if(st.empty()) || (p.first!=st.top().first && p.second!=st.top().second)) st.push(p); else st.pop();
  }
  cout<<st.size()<<endl;
}
PROB_cpp_UID2396PID270_4edd7f/main.cpp:4:28: error: template argument 1 is invalid
 stack < < pair <int,int> > st;
              ^~
PROB_cpp_UID2396PID270_4edd7f/main.cpp:4:28: error: template argument 2 is invalid
PROB_cpp_UID2396PID270_4edd7f/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID2396PID270_4edd7f/main.cpp:11:12: error: 'st' was not declared in this scope
     if(st.empty()) || (p.first!=st.top().first && p.second!=st.top().second)) st.push(p); else st.pop();
      ^~
PROB_cpp_UID2396PID270_4edd7f/main.cpp:11:24: error: expected primary-expression before '||' token
     if(st.empty()) || (p.first!=st.top().first && p.second!=st.top().second)) st.push(p); else st.pop();
            ^~
PROB_cpp_UID2396PID270_4edd7f/main.cpp:13:11: error: 'st' was not declared in this scope
   cout<<st.size()<<endl;
      ^~