ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 19:21:26

ამოცანა: ფრჩხილთა კორექტული მიმდევრობა

მომხმარებელი: GGLONTI_

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
string a;
stack <char> st;
main(){
cin>>a;
for (int i=0; i<a.size(); i++){
 if (st.empty()) {st.push(a[i]); continue;}
 if (a[i]=='(' || a[i]=='[' || a[i]=='{‘) st.push(a[i]);
 if (a[i]=='}' && st.top()=='{‘) {st.pop(); cout<<"NO"; return 0;}
 if (a[i]==']' && st.top()=='[‘) {st.pop(); cout<<"NO"; return 0;}
 if (a[i]==')' && st.top()=='(‘) {st.pop(); cout<<"NO"; return 0;}
}
  if (st.empty()) cout<<"YES"; else cout<<"NO";
}
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:9:38: warning: missing terminating ' character
 if (a[i]=='(' || a[i]=='[' || a[i]=='{‘) st.push(a[i]);
                   ^
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:9:38: error: missing terminating ' character
 if (a[i]=='(' || a[i]=='[' || a[i]=='{‘) st.push(a[i]);
                   ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:10:29: warning: missing terminating ' character
 if (a[i]=='}' && st.top()=='{‘) {st.pop(); cout<<"NO"; return 0;}
               ^
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:10:29: error: missing terminating ' character
 if (a[i]=='}' && st.top()=='{‘) {st.pop(); cout<<"NO"; return 0;}
               ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:11:29: warning: missing terminating ' character
 if (a[i]==']' && st.top()=='[‘) {st.pop(); cout<<"NO"; return 0;}
               ^
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:11:29: error: missing terminating ' character
 if (a[i]==']' && st.top()=='[‘) {st.pop(); cout<<"NO"; return 0;}
               ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:12:29: warning: missing terminating ' character
 if (a[i]==')' && st.top()=='(‘) {st.pop(); cout<<"NO"; return 0;}
               ^
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:12:29: error: missing terminating ' character
 if (a[i]==')' && st.top()=='(‘) {st.pop(); cout<<"NO"; return 0;}
               ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:10:2: error: expected primary-expression before 'if'
 if (a[i]=='}' && st.top()=='{‘) {st.pop(); cout<<"NO"; return 0;}
 ^~
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:10:2: error: expected ')' before 'if'
PROB_cpp_UID1723PID270_ab83eb/main.cpp:13:1: error: expected primary-expression before '}' token
 }
 ^