ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 19:20:49

ამოცანა: ფრჩხილთა კორექტული მიმდევრობა

მომხმარებელი: razmaa

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <iostream>
#include <stack>
using namespace std;
string N;
stack <char> st;
int main(){
  cin>>N;
  for (int i; i<N.size(); i++){
    if (st.empty()){st.push(N[i]); continue;}
    if(N[i]=='(' || N[i]=='{' || N[i]=='[') {st.push(N[i]); continue;}
    if (N[i]==')' && st.top()=='(') {st.pop(); continue;}
    if (N[i]==')' && st.top()!='(') {cout<<"NO"; return 0;}
    if (N[i]==']' && st.top()=='[') {st.pop(); continue;}
    if (N[i]==']' && st.top()!='[') {cout<<"NO"; return 0;}
    if (N[i]=='}' && st.top()=='{') {st.pop(); continue;}
    if (N[i]=='}' && st.top()!='{') {cout<<"NO"; return 0;}
}
if(st.empty()) cout<<"YES"; else cout<<"NO";}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
{([({})]({[()]}))}
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
([({)])(})
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
()[]{}(())[[]]{{}}
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
{{[[((()))]]}}[({{{}}})]
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
{{[[((()))]]}}}[({{{}})]
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
((((((((((((((((((((((((((((((}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
{{}})(][(((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
(})
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
[[(((())))]]{{{{}}}}({({})})[{}[[[]()]]]
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
({[]))
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
NO