ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 19:17:56

ამოცანა: ფრჩხილთა კორექტული მიმდევრობა

მომხმარებელი: Darko

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
 using namespace std;
 string s;
 stack <char> st;
  
 int main()
 {
  cin >> s;
  for (int i=0; i<s.size(); i++){
    if(st.empty()){st.push(s[i]); continue;}
    if(s[i]=='(' || s[i]=='[' || s[i]=='{') {st.push(s[i]);
    continue;}
    
    if(s[i]==')' && st.top()=='('){st.pop();continue;}
    if(s[i]==')' && st.top()!='('){cout<<"NO"; return 0;}
    
    if(s[i]=='}' && st.top()=='{'){st.pop();continue;}
    if(s[i]=='}' && st.top()!='{'){cout<<"NO"; return 0;}
    
    if(s[i]==']' && st.top()=='['){st.pop();continue;}
    if(s[i]==']' && st.top()!='['){cout<<"NO"; return 0;}
    
  }
  if (st.empty()) cout << "YES"; else cout<< "NO";
  
 }

ტესტები

შემავალი მონაცემები
{([({})]({[()]}))}
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
([({)])(})
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
()[]{}(())[[]]{{}}
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
{{[[((()))]]}}[({{{}}})]
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
{{[[((()))]]}}}[({{{}})]
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
((((((((((((((((((((((((((((((}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
{{}})(][(((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
(})
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
[[(((())))]]{{{{}}}}({({})})[{}[[[]()]]]
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
({[]))
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES