ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 19:16:45

ამოცანა: ფრჩხილთა კორექტული მიმდევრობა

მომხმარებელი: Darko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
 using namespace std;
 string s;
 stack <char> st;
  
 int main()
 {
  cin >> s;
  for (int i=0; i<s.size(); i++){
    if(st.empty()){st.push(s[i]); continue;}
    if(s[i]=='(' || s[i]=='[' || s[i]=='{') {st.push(s[i]);
    continue;}
    
    if(s[i]==')' && st.top()=='('){st.pop();continue;}
    if(s[i]==')' && st.top()!='('){cout<<"no"; return 0;}
    
    if(s[i]=='}' && st.top()=='{'){st.pop();continue;}
    if(s[i]=='}' && st.top()!='{'){cout<<"no"; return 0;}
    
    if(s[i]==']' && st.top()=='['){st.pop();continue;}
    if(s[i]==']' && st.top()!='['){cout<<"no"; return 0;}
    
  }
  if (st.empty()) cout << "yes"; else cout<< "no";
  
 }

ტესტები

შემავალი მონაცემები
{([({})]({[()]}))}
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
([({)])(})
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
no
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
()[]{}(())[[]]{{}}
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
{{[[((()))]]}}[({{{}}})]
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
{{[[((()))]]}}}[({{{}})]
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
no
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
((((((((((((((((((((((((((((((}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
no
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
{{}})(][(((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
no
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
(})
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
no
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
[[(((())))]]{{{{}}}}({({})})[{}[[[]()]]]
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
({[]))
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
no
ჩეკერის პასუხი
NO