ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 18:50:46

ამოცანა: ჩაინვორდი

მომხმარებელი: GiorgiM

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int k,n,m,i,j;
int ans,x,y,z;

bool firstfound=false;
string s,s1;

main()
{
  cin>>s>>s1;
  for (i=0; i<s1.size(); i++)
  {
    here:
    for (j=x; j<s.size(); j++)
    {
      if (firstfound==false)
      {
        if (s1[0]==s[j])
        {
          x=j+1;
          y=j+1;
          firstfound=true;
          ans++;
          if (x>=s.size())
          {
            cout<<1;
            return 0;
          }
        }
        else continue;
      }
      else if (i!=0 && firstfound==true)
      {
        if (s1[i]==s[j])
        {
          ans++;
          x=j+1;
          break;
        }
        else
        {
          x=y;
          ans=0;
          firstfound=false;
          i=0;
          goto here;
        }
      }
    }
    if (x>=s.size())
    {
      cout<<ans;
      return 0;
    }
    if (firstfound==false)
    {
      cout<<0;
      return 0;
    }
  }
  if (x<s.size())
    {
      x=y;
      firstfound=false;
      i=0;
      ans=0;
      goto here;
    }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
technology
logynon
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
abracadabra
dabrasystion
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
regulatory
tablet
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
information
north
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
competitor
competition
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
aaaaaaaaabbbbbbbb
bbbbbbb
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
west
string
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
zzzzzkkkkk
zzzzzzkkkk
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
europa
panama
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
15
ჩეკერის პასუხი
YES