ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.09.2021 02:55:11

ამოცანა: ბუბა და მარიო

მომხმარებელი: khuttssso

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int n,i,k,j,p,l,m,h,t,y,x,u,t;
int arr[1000];
int main () {
  std::vector<int> vector;
  
  cin>>n; // 1<=n<=1000
  for (i=0;  i<n;  i++) {
    cin>>arr[i];
  }
  for (j=n-1; j>=0;  j++) {
    vector.push_back(arr[j]);
  }
  for (i=0;  i<n;  i++) {
    if (arr[i]==1) {
      t++;
      continue;
    }
    if (arr[i]==0) {
      break;
    }
  }
  i=0;  
  j=0;
  m=0;

  
  
  // l-answer
  for (k=0;  k<n;  k++) {
    if (vector[k]==0) {
      u++;
      continue;
    }
    if (u>t) {
      l++;
    }
    if (vector[k]==1) {
      m++;
      continue;
    }
    t=max(t,m);
    m=0;
  }
  
  
  cout<<l;
  return 0;
}
PROB_cpp_UID1503PID191_780025/main.cpp:4:29: error: redefinition of 'int t'
 int n,i,k,j,p,l,m,h,t,y,x,u,t;
               ^
PROB_cpp_UID1503PID191_780025/main.cpp:4:21: note: 'int t' previously declared here
 int n,i,k,j,p,l,m,h,t,y,x,u,t;
           ^