ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.09.2021 16:39:49

ამოცანა: გადახაზული რიცხვები

მომხმარებელი: Basty

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 50.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int num[1000001], pnum[100000],k=0,j,i,n,q,qn,pas=2;
int func(){
  int i,n;
    for(i = 2; i <= n; i++){
    if (i==num[i]) cout<<num[i]<<" ";
    }
    cout<<endl<<endl;
    for(i = 2; i <= n; i++){
    cout<<num[i]<<" ";
    }
}

int main(){
  //int k = 0, j,i,n;
  cin>>n>>q;
  for(i = 2; i <= n; i++){
    if(num[i]==1) continue;

    else

    {//cout<<i<<" ";
      pnum[qn]=i; qn++;
      for(j=i*i; j<=n; j=j+i){
        num[j]=1;
        pnum[qn]=j;qn++;
      }
    }

  }

{
  //for(i = 0; i <=q; i++){ if (q==pnum[i]) cout<<num[i]<<" "; }
  cout<<pnum[q-1]<<endl;
  //for(i = 2; i <= n; i++){ cout<<num[i]<<" "; }

}}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
2 1
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3 2
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 9
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 13
გამომავალი მონაცემები
15
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
300 241
გამომავალი მონაცემები
247
თქვენი პასუხი
276
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 159
გამომავალი მონაცემები
318
თქვენი პასუხი
318
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
900 765
გამომავალი მონაცემები
71
თქვენი პასუხი
95
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000 850
გამომავალი მონაცემები
67
თქვენი პასუხი
105
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10 7
გამომავალი მონაცემები
9
თქვენი პასუხი
9
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
15 12
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
NO